Melding openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zoals speelterreinen, groenvoorziening, openbare verlichting, ophalen van afval, riool en wegen. Ziet u een losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, rondzwervend afval of andere dingen die niet goed zijn. Meld het dan via onderstaande knop.

Hierbij maakt u een keuze uit de volgende categorieën:

 • Defecte / kapotte straatverlichting
 • Groenvoorziening
  • Snoeien van struiken e.d.
  • Onkruidbestrijding
  • Snoeien van bomen
  • Bladkorven
 • Wegen, trottoirs en fietspaden
  • Losliggende stenen/stoeptegel
  • Wegdek
  • Bermen, sloten en zandwegen
  • Gladheid
  • Onkruid op verhardingen
  • Te hard rijden
 • Water en riolering
  • Verstopt riool
 • Straatmeubilair
  • Verkeersbord
  • Speeltoestellen / speellocaties
  • Prullenbak
  • Bank
 • Afval
  • Afvalzakken / verkeerd aangeboden
  • Illegaal gestort / grof vuil
  • Rondslingerend zwerfvuil
 • Dieren en ongedierte
  • Overlast insecten
  • Rattenoverlast
  • Dode dieren
  • Wilde dieren, zwijnen, herten etc.
 • Hout stoken: Gebruik je thuis een houtkachel? Kijk dan op de website van het RIVMexterne-link-icoon bij welke weersomstandigheden je het beste hout kunt stoken of niet. Ervaar je overlast van iemand die hout stookt in je omgeving? Ga dan eerst in gesprek met degene die hout stookt. Mogelijk weet de ander niet dat u overlast ervaart en is het probleem snel opgelost. Komt u er niet uit? Dan kunt u een melding doen.
 • Overige

Tips en adviezen