Melding openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zoals speelterreinen, groenvoorziening, openbare verlichting, ophalen van afval, riool en wegen. Ziet u een losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, rondzwervend afval of andere dingen die niet goed zijn. Meld het dan via onderstaande knop.

Meldingen voor BOA's

Het is belangrijk om te weten dat meldingen voor BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) niet via deze pagina gemeld moeten worden. Voor al uw meldingen en vragen met betrekking tot BOA's kunt u terecht via de BOA webpagina.

Hierbij maakt u een keuze uit de volgende categorieën:

 • Defecte / kapotte straatverlichting
 • Groenvoorziening
  • Snoeien van struiken e.d.
  • Onkruidbestrijding
  • Snoeien van bomen
  • Bladkorven
 • Wegen, trottoirs en fietspaden
  • Losliggende stenen/stoeptegel
  • Wegdek
  • Bermen, sloten en zandwegen
  • Gladheid
  • Onkruid op verhardingen
  • Te hard rijden
 • Water en riolering
  • Verstopt riool
 • Straatmeubilair
  • Verkeersbord
  • Speeltoestellen / speellocaties
  • Prullenbak
  • Bank
 • Afval
  • Afvalzakken / verkeerd aangeboden
  • Illegaal gestort / grof vuil
  • Rondslingerend zwerfvuil
 • Dieren en ongedierte
  • Overlast insecten
  • Rattenoverlast
  • Dode dieren
  • Wilde dieren, zwijnen, herten etc.
 • Overige

Tips en adviezen