Monumenten, aanwijzing tot gemeentelijk monument

Een monument is een pand of een object met monumentale en cultuurhistorische waarden. Er zijn verschillende soorten monumenten, zoals boerderijen, molens, keskes, kerken, kloosters maar ook woningen en parken. Een monument kan een gemeentelijk monument of een rijksmonument zijn. Een gemeentelijk monument is aangewezen door het college van Burgemeester en Wethouders. Een rijksmonument is aangewezen door het Rijk .
Vindt u dat uw pand een gemeentelijk monument zou moeten zijn, dan kunt u dit bij ons aanvragen.

Waar moet u rekening mee houden?

Als eigenaar van een gemeentelijk monument komt u onder voorwaarden in aanmerking voor subsidie uit het monumentenspaarfonds en kunt u lid worden van de monumentenwacht Noord-Brabantexterne-link-icoon. De monumentenwacht Brabant inspecteert uw monument en zij doen aanbevelingen voor onderhoud. Ook kunt u aanmerking komen voor andere subsidies of lage renteleningen bij het restauratiefondsexterne-link-icoon.

Wilt u iets wijzigen aan uw monument? Dan heeft u hiervoor mogelijk een vergunning nodig. Uw aanvraag voor advies aan de monumentencommissie voorgelegd waarna het college van Burgemeester en Wethouders een beslissing neemt over de vergunning. Aan deze vergunningaanvraag zijn kosten verbonden.

Aanvraag

Vindt u dat uw pand een gemeentelijk monument zou moeten zijn, dan kunt u dit bij ons aangeven via het formulier aanvraag tot monument, redengevende beschrijvingexterne-link-icoon.

Om uw aanvraag te behandelen hebben we de volgende documenten nodig:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier redengevende beschrijving
  • Foto's / afbeeldingen (zeker wat betreft bijzondere details)
  • Eventueel artikelen/documentatie over het pand

De gemeente beoordeelt of uw woning de kwaliteiten (schoonheid, ouderdom, zeldzaamheid, gaafheid/herkenbaarheid, kenmerkendheid en uniciteit) heeft voor een monument. Dit doet zij op basis van een advies van de monumentencommissie.

Monumentenlijst

Bij een positief besluit van het college van Burgemeester en Wethouders wordt uw woning/object aangewezen als gemeentelijk monument en op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Doorlooptijd en kosten

Een aanvraag indienen voor een gemeentelijk monument is gratis. Binnen 12  weken ontvangt u een reactie van de gemeente.