Naamskeuze kind

Als ouders kiest u welke achternaam uw eerste kind krijgt. De naamkeuze geldt vervolgens ook voor volgende kinderen uit de zelfde relatie, die de Nederlandse nationaliteit hebben.

1. Ouders van verschillend geslacht

Ongehuwd

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u kiezen voor de achternaam van de vader? Geef dit door als de vader het kind erkent. Meer informatie vindt u op de pagina over erkenning.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u kiezen voor de achternaam van de moeder?  Geef dat door voor of tijdens de geboorteaangifte.

2. Lesbische ouders

Ongehuwd en niet geregistreerd als partner:

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vrouw die bevallen is van het kind. Wilt u kiezen voor de achternaam van de vrouwelijke partner van de moeder? Geef dat door voor of tijdens de geboorteaangifte.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de echtgenote of van de vrouwelijke geregistreerde partner van de moeder, als de donor niet bekend is. Wilt u kiezen voor de achternaam van de moeder? Geef dat door voor of tijdens de geboorteaangifte.

Let op! Voor alle opties geldt: wilt u afwijken van de automatische naamgeving dan moeten beide ouders aanwezig zijn bij het verzoek. Beslis daarom ruim voor de geboorte van het kind over de naamkeuze.

3. Een gecombineerde geslachtsnaam

Het hebben van een achternaam is belangrijk; het zegt iets over wie je bent en bij wie je hoort. Er is een toenemende vraag uit de samenleving om meer keuzevrijheid te hebben bij het kiezen van de achternaam. Om daarmee bijvoorbeeld meer verbondenheid met beide families tot uiting te brengen of om beter aan te sluiten bij het internationale naamrecht.

Daarom worden vanaf 1 januari 2024 de opties voor het kiezen van een achternaam uitgebreid. Ouders hebben vanaf dan ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beiden achternamen als achternaam voor hun kind.

Wie kan kiezen voor een gecombineerde geslachtsnaam?

De keuze voor een gecombineerde geslachtsnaam wordt mogelijk voor kinderen geboren na 1 januari 2024. Tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind kunnen ouders samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde geslachtsnaam opgeven. De keuze is eenmalig en geldt ook voor volgende kinderen.

Er is ook een overgangsregeling. Dat betekent dat ouders van wie alle kinderen zijn geboren na 1 januari 2016 de achternaam kunnen laten aanpassen naar een gecombineerde geslachtsnaam. De kosten hiervoor zijn €75 voor een eerste kind en €50 voor elk volgend kind. De aanpassing kan alleen voor alle kinderen samen.

Welke combinaties zijn mogelijk?

Mensen hebben verschillende typen achternamen. De meeste mensen hebben een enkele achternaam, maar het komt ook voor dat iemand nu al een dubbele achternaam heeft. In dat geval worden deze namen gezien als 1 achternaam. De gecombineerde geslachtsnaam wordt zonder streepje ertussen geschreven.

Adoptie

Bij adoptie zijn er andere combinaties mogelijk. Als de (adoptie)ouders voor hun eerste kind hebben gekozen voor de achternaam van een van hen of voor een combinatie daarvan, dan kan een volgend adoptiekind die naam ook krijgen. Zij kunnen daarnaast kiezen voor de oorspronkelijke naam van het adoptiekind. Tenslotte kunnen zij (een deel van) de oorspronkelijke achternaam van het adoptiekind combineren met de eerder gekozen achternaam van een van hen beiden. Verschillende adoptiekinderen in het gezin kunnen dus dezelfde achternaam hebben, of verschillende achternamen. De kosten hiervoor zijn €75 per kind. 

Wat is het maximaal aantal namen dat doorgegeven kan worden?

Er zit een maximum van twee naamdelen aan deze regeling. Als personen met een gecombineerde geslachtsnaam zelf kinderen krijgen, dan kunnen zij in totaal voor deze kinderen ook maximaal twee naamdelen kiezen. Er zullen dan naamdelen vervallen om tot de gecombineerde geslachtsnaam te komen.

Houd rekening met

Beide ouders moeten aanwezig zijn bij het aanvragen van een gecombineerde geslachtsnaam en hun legitimatie meenemen. Daarnaast dient u ook de reisdocumenten van uw kind(eren) mee te nemen omdat deze van rechtswege ingetrokken worden wanneer de geslachtsnaam wijzigt. Dit geldt ook voor kinderen die na 1-1-2016 geboren zijn.
Een dag na het aanvragen van een gecombineerde geslachtsnaam kunt u een nieuw reisdocument aanvragen.