Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Bij naturalisatie heeft u te maken met de gemeente en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Wie de Nederlandse nationaliteit krijgt, kan onbeperkt in Nederland verblijven en heeft vanaf dat moment dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.
Er zijn twee mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: naturalisatie of optie. Of u voor optie in aanmerking komt, hangt af van een aantal factoren.

Mogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: naturalisatie of optie. Of u voor optie in aanmerking komt, hangt af van een aantal factoren. Zie Optieverklaring, Nederlandse nationaliteit.

Aanvragen

Wilt u meer informatie of denkt u dat u in aanmerking komt voor naturalisatie? Neem dan contact op met de gemeente voor het inleveren en beoordelen van alle vereiste documenten. Voldoet u aan de voorwaarden:

 • Dan volgt een afspraak voor het daadwerkelijk indienen van een verzoek tot naturalisatie. De kosten betaalt u bij het indienen van de aanvraag.
 • De gemeente stelt een advies op en stuurt dat door aan de IND.
 • De IND beslist binnen een jaar of u de Nederlandse nationaliteit krijgt. Deze termijn mag verlengd worden met maximaal een jaar.
 • Beslist de INDdat u de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Bij deze ceremonie ontvangt u op feestelijk wijze, gezamenlijk met meerdere nieuwe Nederlanders, uw besluit. Let op: u bent verplicht naar deze ceremonie te gaan! Als u niet komt, wordt u geen Nederlander.

Legeskosten

ProductKosten
Naturalisatie enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief.€ 760
Naturalisatie gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief.€ 1.044
Naturalisatie enkelvoudig verzoek, standaard tarief.€ 1.023
Naturalisatie gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief.€ 1.305
Naturalisatie voor ieder minderjarig kind, waarvoor bij het verzoek om naturalisatie ook om de Nederlandse nationaliteit gevraagd wordt.€ 151

Wat neemt u mee

 • Een uittreksel uit het geboorteregister, niet ouder dan zes maanden. Bent u in het buitenland geboren, dan zo nodig voorzien van legalisaties en eventuele vertalingen.
 • Uw huidige, geldige verblijfsdocument.
 • Uw geldige paspoort uit het land van herkomst.
 • Eventueel uw huwelijksakte, niet ouder dan zes maanden en voorzien van de juiste legalisaties en eventuele vertalingen.
 • Eventueel een bewijs van huwelijksontbinding.
 • Diploma waaruit blijkt dat u voldoende bent ingeburgerd.

De ambtenaar kan indien nodig nog aanvullende documenten vragen.

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig.
 • U woont minimaal vijf jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius.
 • Bent u getrouwd met of een geregistreerde partner van een Nederlander? Dan kunt u na drie jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap en onafgebroken samenwonen een verzoek om naturalisatie indienen.
 • U heeft steeds op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Uw verblijfsvergunning moet ook tijdens de procedure geldig zijn.
 • U heeft direct voorafgaand aan het verzoek tot en met de naturalisatieceremonie een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.
 • U bent voldoende ingeburgerd. Dat betekent dat u behoorlijk Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. U moet dit aantonen door een inburgeringsexamen te behalen op A2-niveau. Als u andere goedgekeurde diploma’s of certificaten heeft, hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.
 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er staat geen strafzaak voor een misdrijf tegen u open. Bij een hoge geldboete gaat het om een bedrag van €810 of hoger. Ook mag u in de afgelopen 5 jaar niet meerdere boetes van €405 of hoger hebben gekregen, met een totaalbedrag van €1.215 of hoger.
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Doet u geen afstand van uw huidige nationaliteit terwijl dat wel zou moeten, dan kan het Nederlanderschap weer worden ingetrokken.
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen.

Alle voorwaarden vindt u in de brochure Hoe kunt u Nederlander wordenexterne-link-icoon.