Optieverklaring, Nederlandse nationaliteit

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden, omdat niet de IND maar de burgemeester de aanvraag beoordeelt en afhandelt. Daarvoor staat een termijn van twaalf weken.
Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Wat neemt u mee

 • een geldig paspoort (van het land van herkomst)

 • een geldige verblijfsvergunning (van Nederland) 

 • uw geboorteakte (indien nodig voorzien van de juiste legalisaties)

 • evt. uw huwelijksakte (indien nodig voorzien van de juiste legalisaties)

Legeskosten

ProductKosten
Optieverklaring, Nederlandse nationaliteit, Enkelvoudige optie.€ 217
Optieverklaring, Nederlandse nationaliteit, Gemeenschappelijke optie.€ 370
Optieverklaring, Nederlandse nationaliteit, Medeopterend minderjarig kind.€ 24

Voorwaarden

 • U hoeft bij optie geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. U moet wel informeren bij de autoriteiten van uw land of een tweede nationaliteit is toegestaan. Als de wetgeving van uw land van herkomst dit niet toestaat, verliest u alsnog uw oorspronkelijke nationaliteit.
 • U mag niet met meer dan één man of vrouw tegelijk getrouwd zijn.
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen.
 • U hebt de laatste 5 jaar geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er mag ook geen strafzaak voor een misdrijf tegen u openstaan. Bij een hoge boete gaat het om een bedrag van €810 of hoger. Ook mag u in de afgelopen 5 jaar niet meerdere boetes van €405 of hoger hebben gekregen, met een totaalbedrag van €1.215 of hoger.

Let op: er is één uitzondering: u moet wel afstand doen als u behoort tot de optiecategorie "u bent meerderjarig en u woont vanaf het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland".

 • U hoeft bij optie niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. Bij de optieprocedure telt uw kennis van de Nederlandse taal niet mee.
 • De kosten zijn lager dan bij naturalisatie.

Daarnaast valt u in één van de volgende optiecategorieën:

 • U bent meerderjarig, in Nederland geboren en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent geboren in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius. U hebt minimaal drie jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland gewoond én u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
 • U bent minderjarig, door een Nederlander erkend en minimaal drie jaar onafgebroken verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. U bent nog geen Nederlander van rechtswege, door erkenning of door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf het bereiken van de leeftijd van vier jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius.
 • U bent meerderjarig, u bent oud-Nederlander en u woont minimaal één jaar in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent minimaal drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont minimaal vijftien jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius.
 • U bent 65 jaar of ouder en woont minimaal vijftien jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius.
 • U bent minderjarig en staat op grond van een rechterlijke beslissing of vanaf uw geboorte van rechtswege onder het gezamenlijke gezag van een niet-Nederlandse vader of moeder en een ander die wel Nederlander is. U bent sinds het instellen van dat gezag minimaal drie jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. U woont niet in het land waarvan u de nationaliteit hebt.
 • U bent vóór 1 januari 1985 gehuwd met een niet-Nederlandse man en u hebt daardoor uw Nederlandse nationaliteit verloren. Binnen één jaar na ontbinding van uw huwelijk legt u een optieverklaring af.
 • U bent geboren uit een Nederlandse moeder of geadopteerd door een Nederlandse moeder voor 1 januari 1985 en u heeft een niet-Nederlandse vader of adoptievader.