permits iconOmgevingsvergunning, activiteit uitvoeren van een werk

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Postadres van de gemeente is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert.

Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Doorlooptijd en kosten

Als het alleen gaat om een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ is een reguliere procedure van toepassing. Gaat het om meerdere vergunningplichtige activiteiten, dan kan een uitgebreide procedure van toepassing zijn.

De kosten kunt u vinden in actuele legesverordening 2023.