Onroerendezaakbelasting (OZB)

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loketexterne-link-icoon waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen. 

Onroerendezaakbelasting (OZB)

In alle Nederlandse gemeenten wordt onroerendezaakbelasting (OZB) geheven. Dit is belasting over alle grond, woningen, winkels, fabrieken, kantoren en dergelijke die binnen de gemeente liggen.
De opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen worden gebruikt voor een groot aantal algemene uitgaven, zoals de kosten van brandweer, wegen, openbare verlichting, groenvoorziening, onderwijs, sport, cultuur en recreatie, etc.

Bezit u een woning, gebouw of perceel, dan ontvangt u jaarlijks eind februari een aanslag onroerendezaakbelasting. Hierop staat het te betalen bedrag aan OZB, en tevens wordt de WOZ-waarde vermeld. Huurders (gebruikers) van woningen betalen geen OZB.

Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde van het pand waarvan u gebruiker/eigenaar bent en de hoogte van de OZB-tarieven. Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

Verhuizen

De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dus als u in de loop van het jaar uw pand verkoopt, moet u toch de gehele aanslag OZB betalen over het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was. Voor een eventueel nieuw aangekocht pand betaalt u pas vanaf januari in het volgende jaar. Bij verkoop van een huis wordt het eigenaarsdeel van de OZB meestal door de notaris verrekend. Dit geldt ook voor bedrijfspanden.

Tarieven

EigenaarTarief
OZB Tarief eigenaar woningen0,122856%
OZB Tarief eigenaar niet-woningen0,290069%
Gebruiker
OZB gebruiker niet-woningen0,199357%

Rekenvoorbeeld

U bent de eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 200.000. Het tarief bedraagt  0,122856%.
Het tarief wordt toegepast op € 200.000 waardoor de OZB-aanslag uitkomt op € 275,91. Dit bedrag wordt altijd naar beneden afgerond op hele euro's.