WOZ-waarde en taxatieverslag

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loketexterne-link-icoon waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen. 

WOZ

De gemeente taxeert jaarlijks de onroerende zaken (woning, ander pand of grond). De waarde die uit deze taxatie komt, heet de WOZ-waarde. Dit staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gegevens die gebruikt worden zijn van 1 januari van het voorgaande jaar (de waardepeildatum).