""

Openstelling impulsregeling

04 juli 2024
Inwoners

Vanaf 3 juli 2024 is de Impulsregeling NOVEX De Peelexterne-link-icoon open. Met de Impulsregeling steunen we samenwerkingsverbanden van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het ‘Zich Ontwikkelend Perspectief’ voor de Peel. Met een bijdrage van maximaal € 25.000,- willen we projecten een vliegende start geven om tot uitvoering te komen.


Met de Impulsregeling kunnen samenwerkingsverbanden van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties worden ondersteund die bijdragen aan het toekomstperspectief voor De Peel. Ook overheden kunnen deel uitmaken van zo’n samenwerking. Met een financiële bijdrage van maximaal € 25.000,- worden projecten een impuls gegeven om tot uitvoering te komen. Dit kunnen ook kleine projecten met een lokaal effect zijn, die wellicht een groter proces op gang kunnen brengen. 


Wat onze regio betreft: uit alle regiogemeenten kunnen initiatieven worden ingediend. De criteria en voorwaardenexterne-link-icoon om in aanmerking te komen voor subsidie staan in de regeling.

De eerste aanvraagperiode loopt van 3 juli tot en met 20 december 2024, en hiervoor is een budget beschikbaar van € 500.000,-. 

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. 
Voor een tweede ronde vanaf begin 2025 kan nog eens tenminste € 250.000,- beschikbaar worden gesteld.