Paspoort

In Nederland moet iedereen vanaf 14 jaar zich kunnen legitimeren. Ook kan er aan personen jonger dan 14 om een legitimatiebewijs worden gevraagd door ziekenhuizen en zorginstanties. In het buitenland moet iedereen zich, ongeacht de leeftijd, kunnen legitimeren. In alle landen ter wereld is een paspoort een geldig legitimatiebewijs. Een paspoort is vijf jaar geldig tot de leeftijd van 18 jaar, en 10 jaar geldig vanaf 18 jaar. Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen én ophalen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Als u een aanvraag doet voor een kind, dan moet dit kind ook op beide momenten aanwezig zijn. Om een paspoort aan te vragen moet u een afspraak maken.

Kinderen onder de 18 jaar

Vanaf de geboorte kan iemand een eigen paspoort hebben. Bij de aanvraag van een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar moeten beide ouders (gezaghouders) toestemming geven.

Toestemming via DigiD

U kunt vooraf via DigiD toestemming gevenexterne-link-icoon voor de aanvraag van een paspoort. Als beide ouders/gezaghebbenden dit doen, dan hoeft u alleen nog onderstaande zaken mee te nemen naar de afspraak. Als de gezaghebbende ouders digitaal toestemming hebben gegeven, hoeven zij niet mee te komen naar de afspraak.

Toestemming via formulier

Heeft u geen DigiD of lukt het niet om online toestemming te geven? Gebruik dan het formulier Toestemming eigen reisdocument. Vergeet dan niet een kopie van de legitimatiebewijzen van de ouders (gezaghouders) mee te brengen. Minimaal 1 ouder/gezaghebbende moet bij de aanvraag aanwezig zijn en ook het kind voor wie het paspoort bestemd is.

Meenemen

 • Al uw geldige of verlopen identiteitskaarten en/of paspoorten
 • Eén goed gelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden, die aan alle pasfoto-eisenexterne-link-icoon voldoet.
 • Indien van toepassing: toestemmingsformulier, getekend door beide ouders, en een kopie van de legitimatiebewijzen van de ouders (gezaghouders).

Zakenpaspoort

Een zakenpaspoort heeft extra pagina’s voor buitenlandse douanestempels en visa. Dit is handig als u veel reist.

Tweede paspoort

Bezoekt u zakelijk of beroepsmatig regelmatig verschillende landen waarbij de stempels in uw paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land? Of moet u uw paspoort regelmatig afgeven in verband met de aanvraag van visa. Dan is een tweede paspoort een oplossing. Uw eerste paspoort moet nog minimaal zes maanden geldig zijn als u een tweede paspoort aanvraagt. Het tweede paspoort is twee jaar geldig.

Meenemen:

 • al uw geldige of verlopen identiteitskaarten en/of paspoorten, dit geldt ook voor uw buitenlandse identiteitskaarten en/of paspoorten
 • één goed gelijkende pasfoto in kleur, die aan alle pasfoto-eisenexterne-link-icoon voldoet
 • voor kinderen onder de 18 jaar: het toestemmingsformulier, getekend door beide ouders, en een kopie van de legitimatiebewijzen van de ouders (gezaghouders).
 • voor de aanvraag van een tweede paspoort moet u ook nog meenemen:
  • een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen en/of een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt
  • een bewijs dat u regelmatig dringend moet reizen op een moment dat uw nationale paspoort in verband met visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging (bijvoorbeeld ambassade, consulaat) is. Het moet om een land gaan waar niet met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd

Kosten

Legeskosten

ProductKosten
Nationaal paspoort tot 18 jaar€ 63,40
Zakenpaspoort tot 18 jaar€ 63,40
Nationaal paspoort vanaf 18 jaar€ 83,85
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar€ 83,85
Tweede paspoort vanaf 18 jaar€ 83,85
Extra kosten spoedprocedure€ 57,05

U betaalt de kosten direct bij de aanvraag. Denkt u eraan dat we geen briefgeld van € 200,- in ontvangst nemen. Dit is vanwege veiligheidsoverwegingen.

Hoe lang duurt het?

U kunt uw paspoort na zeven werkdagen afhalen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Kiest u voor een spoedprocedure en hebt u de aanvraag vóór 14.00 uur gedaan? Dan kunt u uw paspoort de volgende werkdag afhalen.

Binnen drie maanden ophalen

U hebt drie maanden de tijd om uw paspoort op te halen. Daarna is het officieel ongeldig en wordt het vernietigd. U moet dan een nieuwe aanvraag doen.

Vermissing/diefstal

Als uw paspoort is verloren of gestolen, hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart wordt een aangifte van verlies of diefstal opgemaakt.
Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het van groot belang nog wel aangifte te doen bij de politie.

Online melden van vermissing

Let op: Meld je de vermissing online, dan kun je in verband met controle en verwerking pas na 2 werkdagen een nieuw reisdocument aanvragen bij de balie. Wil je geen 2 werkdagen wachten? Doe dan aangifte van vermissing bij de balie, tegelijk met de aanvraag van je nieuwe paspoort of ID-kaart. Zorg dan dat je identiteitsbewijzen die je nog wel in je bezit hebt, meeneemt.

Online melden van vermissing paspoortexterne-link-icoon

Log in met je DigiD en vul de gegevens in. 

Let op! Je kunt enkel voor je eigen document een vermissing doorgeven.