Pilot autoluw centrum Gemert

12 maart 2024
Inwoners

Het centrum van Gemert willen we nog aantrekkelijker maken door samen te zorgen voor nog meer sfeer, beleving en comfort. Om erachter te komen of het weren van auto’s in het winkelgebied hier mede voor kan zorgen, heeft het college besloten een pilot te houden. 

Deze pilot houdt in dat we de Nieuwstraat tijdelijk willen gaan inrichten als voetgangersvriendelijke zone door deze af te sluiten voor auto’s. Dit wordt pas gedaan nadat we iedereen in de omgeving hier goed bij betrokken hebben. Hiervoor organiseren we in april een informatiebijeenkomst voor de direct betrokkenen. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Meten is weten 

We kennen in het centrum nu al eenrichtingsverkeer. Met deze proef onderzoeken we of we een stapje verder kunnen met het autoluw maken van het centrum. 

Via deze pilot willen we meten:

  • Wat voor gevolgen de afsluiting van de Nieuwstraat heeft voor de verkeersstromen, de parkeersituatie en de bereikbaarheid. 
  • Hoe bezoekers, winkeliers, ondernemers en omwonenden een autoluw centrum beleven en ervaren. 

Na een jaar evalueren we deze pilot. Afhankelijk hiervan kan pas worden besloten over het al dan niet structureel afsluiten van de Nieuwstraat voor auto’s. 

Vragen? 

Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de regisseur centrumontwikkeling van onze gemeente, R. Poel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0492-378 500 en via gemeente@gemert-bakel.nl.