Raadzaal

Raadscommissie en Raadsvergadering

18 januari 2024
Inwoners

Woensdag 24 januari 2024 – Ruimte en Mobiliteit, 19.30 uur 

De commissie Ruimte en Mobiliteit van 17 januari jl. heeft niet alle agendapunten behandeld. Daarom wordt deze vergadering voortgezet op woensdag 24 januari 2024. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Groenstructuur en beleidsplan;
 • Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) oprichting Ruimte-voor-Ruimtewoning Paashoefsedijk 30 Gemert;
 • Omgevingsvisie Gemert-Bakel / Koersdocument.

De aanvangstijd van de raadscommissie is 19.30 uur. Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv. externe-link-icoon

Raadsvergadering 1 februari 2024, 19.30 uur 

 • Vaststelling grondprijzen bouwkavels 2024 (incl. toelichting op de nieuwe systematiek);
 • Regionale bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport;
 • Centrumplan Milheeze;
 • Vaststellen bestemmingsplan De Haag, Kasteel Gemert;
 • Vaststelling bestemmingsplan Ommuurde tuin, Kasteel Gemert;
 • Groenstructuur en beleidsplan;
 • Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) oprichting Ruimte-voor-Ruimtewoning Paashoefsedijk 30 Gemert;
 • Omgevingsvisie Gemert-Bakel / Koersdocument;
 • Nieuwbouw Commanderij College;
 • Renovatie theaterzaal De Eendracht;
 • 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020;
 • Wijziging GR Reiniging Blink vanwege uittreden PreZero;
 • Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Smartpark 2024.

De aanvangstijd van de raadsvergadering is in principe 19.30 uur, tenzij er veel bespreekpunten zijn dan kan het aanvangstijdstip worden vervroegd. Op de website van de gemeente vind je de laatste informatie. 

Ook hier is publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv. externe-link-icoon

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda met bijlagen staan op onze webpagina.externe-link-icoon