Raadscommissies

19 maart 2024
Inwoners

De eerstvolgende vergaderingen van de commissie Financiën en Bestuur, de commissie Ruimte & Mobiliteit en de commissie Sociaal Domein staan gepland op resp. 26, 27 en 28 maart 2024. De aanvangstijd van de raadscommissies is 19.30 uur. 

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv externe-link-icoon

Spreekrecht: wil je gebruik maken van het spreekrecht? Dit kan zowel gaan over de geagendeerde onderwerpen als onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld je dan uiterlijk 24 uur van te voren aan via griffie@gemert-bakel.nl

Dinsdag 26 maart – Financiën en Bestuur, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming:

  • Herziening financieringsafspraken Gemeente – Stichting Golfbaan de Stippelberg

Woensdag 28 maart – Ruimte en Mobiliteit, 19.30 uur 

Voorbereiden besluitvorming:

  • Regionale Mobiliteit: concept mobiliteitsvisie MRE

Informeren en opiniëren:

  • Beleid voor asielzoekers, statushouders en arbeidsmigranten
  • Wensen en bedenkingen voorwaarden beslissing op bezwaar huisvesten expats Rooye Asch

Donderdag 29 maart – Sociaal Domein, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming:

  • Integraal Huisvestingsplan (IHP)
  • Wijziging GR Peelgemeenten 

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda met bijlagen zijn te vinden op onze webpagina. externe-link-icoon