Raadsvergadering 1 februari en vervolg op 5 februari

30 januari 2024
Inwoners

Gezien de enorm drukke agenda van de raadsvergadering van 1 februari (en bijna allemaal bespreekstukken) is besloten dat de raadsvergadering opgesplitst wordt. De raadsvergadering zal voortgezet worden op maandag 5 februari 2024. Het vervolg van de raadsvergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Raadsvergadering 1 februari 2024, 19.30 uur 

 • Vaststelling grondprijzen bouwkavels 2024 (incl. toelichting op de nieuwe systematiek)
 • Centrumplan Milheeze
 • Groenstructuur en beleidsplan
 • Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) oprichting Ruimte-voor-Ruimtewoning Paashoefsedijk 30 Gemert
 • Omgevingsvisie Gemert-Bakel / Koersdocument
 • Nieuwbouw Commanderij College
 • Renovatie theaterzaal De Eendracht
 • 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 • Wijziging GR Reiniging Blink vanwege uittreden PreZero
 • Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Smartpark 2024

Raadsvergadering 5 februari 2024, 19.30 uur

De onderstaande drie onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • Vaststellen bestemmingsplan De Haag, Kasteel Gemert
 • Vaststelling bestemmingsplan Ommuurde tuin, Kasteel Gemert
 • Regionale bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport

Aansluitend kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd die tijdens de raadsvergadering op 1 februari niet behandeld worden wegens tijdsgebrek.

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv. externe-link-icoon

Agenda’s en bijlagen

Op deze webpagina vind je de volledige agenda met bijlagen. externe-link-icoon