Raadsvergadering 1 februari en vervolg op 5 februari

30 januari 2024
Inwoners

Gezien de enorm drukke agenda van de raadsvergadering van 1 februari (en bijna allemaal bespreekstukken) is besloten dat de raadsvergadering opgesplitst wordt. De raadsvergadering zal voortgezet worden op maandag 5 februari 2024. Het vervolg van de raadsvergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Raadsvergadering 1 februari 2024, 19.30 uur 

 • Vaststelling grondprijzen bouwkavels 2024 (incl. toelichting op de nieuwe systematiek)
 • Centrumplan Milheeze
 • Groenstructuur en beleidsplan
 • Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) oprichting Ruimte-voor-Ruimtewoning Paashoefsedijk 30 Gemert
 • Omgevingsvisie Gemert-Bakel / Koersdocument
 • Nieuwbouw Commanderij College
 • Renovatie theaterzaal De Eendracht
 • 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 • Wijziging GR Reiniging Blink vanwege uittreden PreZero
 • Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Smartpark 2024

 

Raadsvergadering 5 februari 2024, 19.30 uur

De onderstaande drie onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 

 • Vaststellen bestemmingsplan De Haag, Kasteel Gemert
 • Vaststelling bestemmingsplan Ommuurde tuin, Kasteel Gemert
 • Regionale bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport

 

Aansluitend kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd die tijdens de raadsvergadering op 1 februari niet behandeld worden wegens tijdsgebrek.

 

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv. 

 

 

Agenda’s en bijlagen

Op deze webpagina vind je de volledige agenda met bijlagen.