Reconstructie Cortenbachstraat Gemert

De bestrating in de Cortenbachstraat gaat alweer heel wat jaren mee en staat daarom voor 2024 op de planning voor groot onderhoud. Dit onderhoud geeft aanleiding om een combinatie met onderhoud aan riolering, groen en openbare verlichting te maken. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om het gemengde rioolstelsel aan te passen naar een gescheiden rioolstelsel. Dit geeft direct de kans om de woningen en het verhard oppervlak af te koppelen ofwel het regenwater niet langer naar de rioolwaterzuivering te sturen.

Voor de reconstructie van de Cortenbachstraat wordt vanaf 4 maart de Cortenbachstraat afgesloten voor alle verkeer. Medio juli zijn de werkzaamheden afgerond en wordt de weg weer opengesteld voor verkeer.

Ontwerpfase

De voorbereidingen voor de ontwerpfase zijn gestart. Een schetsontwerp is gereed en besproken met omwonenden tijdens een bewonersavond.  De ontvangen reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. 

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is in te zien bij de bijlagen. En het wordt uitgewerkt zodat het werk aanbesteed kan worden.