Zoeken regelingen en verordeningen

Alle algemeen verbindende voorschriften van de gemeente Gemert-Bakel, bijvoorbeeld verordeningen, vindt u op website overheid.nl. U kunt er zoeken met behulp van de uitgebreide zoekpagina.

Ruimtelijke plannen

Wilt u ruimtelijke plannen binnen onze provincie inzien? Kijk dan op brabant.nl. Of als u alle ruimtelijke plannen wilt inzien in Nederland, kijk dan op ruimtelijkeplannen.nl

Gemeentebladen

Op de aparte uitgebreide bekendmakingen zoekpagina van overheid.nl kunt u ook zoeken in alle gemeente bladen. Gemeentebladen gepubliceeerd tussen 2008 t/m 2013 kunt u hier bekijken/downloaden

Gegevensbescherming

Voor de gemeente Gemert-Bakel is een functionaris Gegevensbescherming aangewezen op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 geldt. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het e-mailadres Functionaris Gegevensbescherming Gemert-Bakel. De verordening houdt in dat dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU).

Verzoek tot inzage in of wijziging van persoonsgegevens gemeente Gemert-Bakel. Dit is bedoeld als u wilt controleren of uw gegevens kloppen en of wij uw gegevens juist verwerken. De Algemene wet gegevensbescherming (AVG) geeft u deze mogelijkheid. Gebruik dit formulier niet om een verhuizing door te geven of de status van een omgevingsvergunning te controleren.

Privacyverklaring: gemeente Gemert-Bakel  |  GR Peelgemeenten

Meer informatie op de website van Autoriteit Persoongegevens 

AVG  |  GDPR