Zoeken regelingen en verordeningen

Alle algemeen verbindende voorschriften van de gemeente Gemert-Bakel, bijvoorbeeld verordeningen, vindt u op website overheid.nl. U kunt er zoeken met behulp van de uitgebreide zoekpagina.

Ruimtelijke plannen
Wilt u ruimtelijke plannen binnen onze provincie inzien? Kijk dan op brabant.nl. Of als u alle ruimtelijke plannen wilt inzien in Nederland, kijk dan op ruimtelijkeplannen.nl

Gemeentebladen
Op de aparte uitgebreide bekendmakingen zoekpagina van overheid.nl kunt u ook zoeken in alle gemeente bladen. Gemeentebladen gepubliceeerd tussen 2008 t/m 2013 kunt u hier bekijken/downloaden. 

Gegevensbescherming
Voor de gemeente Gemert-Bakel is een functionaris Gegevensbescherming aangewezen op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 geldt. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het emailadres Functionaris Gegevensbescherming Gemert-Bakel. De verordening houdt in dat dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU).

Verzoek tot inzage in of wijziging van persoonsgegevens gemeente Gemert-Bakel. Dit is bedoeld als u wilt controleren of uw gegevens kloppen en of wij uw gegevens juist verwerken. De Algemene wet gegevensbescherming (AVG) geeft u deze mogelijkheid. Gebruik dit formulier niet om een verhuizing door te geven of de status van een omgevingsvergunning te controleren.

Privacyverklaring: gemeente Gemert-Bakel  |  GR Peelgemeenten

Meer informatie op de website van Autoriteit Persoongegevens 

AVG  |  GDPR