Situatie Oekraïne

Zorgt de gemeente voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Elke Veiligheidsregio in Nederland moet samen met gemeenten voor opvangplekken zorgen. Wij vallen onder de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en werken samen met collega-gemeenten aan het vinden en bruikbaar maken van opvanglocaties. In eerste instantie gaat het regionaal om 1.000 plekken, later om nog een keer 1.000 opvangplekken.

Gemert-Bakel maakt samen met woningcorporatie Goed Wonen Gemert zo’n vijftig tot tachtig plekken beschikbaar. Het gaat om drie plekken in onze gemeente: de pastorie in Elsendorp, de pastorie in Milheeze en een aantal appartementen aan de Drossard de la Courtstraat in Gemert. De pastorieën stonden leeg met het oog op tijdelijke verhuur tijdens de herontwikkeling van deze locaties. De woningen aan de Drossard de la Courtstraat worden op termijn gesloopt. Op alle deze plekken is snel opvang mogelijk. De directe buurtgenoten zijn bijgepraat. Zij dragen het initiatief een warm hart toe.
Elke Oekraïnse vluchteling ontvangt een toelage van circa zestig euro per week per persoon (voor voedsel €46,97 en kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95). Senzer voert sinds 1 mei 2022 de betaling van de toelagen uit. Per 1 februari 2023 veranderen de bedragen van de toelage. Kijk voor meer informatie op de speciale webpagina van Senzerexterne-link-icoon

Woonruimte aanbieden kan via Vluchtelingenwerkexterne-link-icoon.

Goed Wonen Gemert zamelt specifieke goederen in voor de opvang en huisvesting van Oekraïners in onze regio. Denk aan meubilair, keukeninventaris en schoonmaakmiddelen.
Kijk op de website van Lijstje.nl voor het overzichtexterne-link-icoon. Als je iets van de lijst wil doneren dan kun je contact opnemen via info@goedwonengemert.nl of telefoonnummer 0492 - 34 88 88.
Ook Vluchtelingenwerk zamelt goederen in. Kijk op de website van Vluchtelingenwerkexterne-link-icoon waar behoefte aan is en hoe je kan doneren.

Giro 555 zamelt geld in voor de Samenwerkende hulporganisaties. Zij helpen Oekraïners die op de vlucht zijn en degenen die achterblijven. Kijk op de website van Giro 555externe-link-icoon voor hoe je kan doneren.

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandexterne-link-icoon (RVO) kun je terecht voor informatie en advies.

Op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon lees je meer over de situatie in Oekraïne.

Er is een handreiking Particuliere opvang Oekraïners. Daarin staat alles wat u moet weten over opvang bij u thuis. U vindt de nieuwste versie op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon
Onder meer:

 • Bel de gemeente, zodat we de Oekraïnse vluchtelingen kunnen opnemen in de Basisregistratie Personen.
 • Na registratie komen de vluchtelingen in aanmerking voor een toelage. Sinds 1 mei 2022 verstrekt Senzer deze toelage. In 2023 verandert de hoogte van de toelage. Kijk voor meer informatie op de speciale webpagina van Senzerexterne-link-icoon.
  • Het leefgeld bedraagt circa zestig euro per week per persoon (voor voedsel € 46,97 en kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95).
  • Daarnaast ontvangen zij een aanvullende toelage van 75 euro per week (voor de eerste persoon). De vluchteling en het gastgezin kunnen zelf afspraken maken over een (vrijwillige) bijdrage aan de kosten. Een gastgezin ontvangt geen directie onkostenvergoeding van de overheid.  

Heeft uw eigen huisarts of de huisarts die u benadert, geen plek voor de Oekraïense vluchteling die bij u verblijft?

Neem dan contact op met het GHOR-bureau van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost via opschalingghorbzo@vrbzo.nl. Vermeld als onderwerp OEK en geef in de mail aan:

 • Uw adres (straatnaam, huisnummer en postcode)
 • Op welk nummer bent u bereikbaar?
 • Om hoeveel vluchtelingen gaat het?
 • Welke huisarts(en) heeft u al benaderd?

Een medewerker neemt binnen 24 uur contact met u op om een oplossing te zoeken.

Is de medische zorg spoedeisend? Bel dan 112!

Oekraïense mensen kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienstexterne-link-icoon (IND). In de loop van juni 2022 is het mogelijk om online een afspraak te maken bij de IND om een bewijs van verblijf op te halen. Houd de website van IND in de gaten.externe-link-icoon

Ja, is er is een speciale verzekering voor Oekraïense vluchtelingen. Meer informatie, ook over de voorwaarden, kunt u op de bijlage Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne vinden.

Als Oekraïense vluchtelingen in de gemeente staan ingeschreven, hebben hun kinderen recht op onderwijs. Zij kunnen in Gemert-Bakel terecht bij de dichtsbijzijnde school. De leerplichtambtenaar overlegt, als dat nodig is, met ouders over de onderwijsvoorziening. Uiteraard is er ruimte om eerst even bij te komen van de situatie die ze hebben doorgemaakt. 

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te beschermen. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek. Lees meer op de website van de Arbeidsinspectieexterne-link-icoon en op de website van het UWVexterne-link-icoon. Daar staat voor werkgevers ook een formulier om melding te doen. 

Het rijbewijs is tot 185 dagen na inschrijving in Nederland geldig. Daarna mag alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland worden gereden. Omwisselen voor een Nederlands rijbewijs is niet mogelijk. Er moet opnieuw theorie- en praktijkexamen worden gedaan (informatie hierover bij het CBRexterne-link-icoon).

Op de website van de Arbeidsinspectieexterne-link-icoon en  de website van het UWVexterne-link-icoon staat veel informatie voor werkgevers. Op de website van UWV staat op een formulier om melding te doen. 
Werkgeversservicepunt Helmond de Peel, een samenwerking tussen Senzer en UWV, biedt ondersteuning met werving en selectie. 

Werkgeversservicepunt Helmond de Peelexterne-link-icoon, een coproductie van Senzer en het UWV, biedt meer informatie en hulp bij werving en selectie. Rechtstreeks contact opnemen kan met Melanie van Lin, senior werkgeversdiensten WSP, melanie.vanlin@uwv.nl , telefoonnummer 06-15955608.

Website

De website RefugeeHelpexterne-link-icoon is het startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

WhatsApp

Het Rode Kruis is begonnen met een WhatsApp hulplijn voor Oekraïense vluchtelingen: telefoonnummer 06 - 48 15 80 53. Voertaal Oekraïens en Engels.

Bibliotheek

Bibliotheek De Lage Beemdenexterne-link-icoon heeft diensten die ook voor Oekraïnse vluchtelingen handig kunnen zijn: 

 • Gratis gebruik van de collectie ter plekke 
 • Gratis gebruik van computers
 • Gratis lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar
 • Informatiepunt voor hulp met digitaal contact met de overheid (gebruik BSN-nummer en DIGID)
 • Taalhuis voor mensen die de Nederlandse taal willen leren

Informatienummer (Nederlands)

Ook is er een informatienummer voor mensen die vragen hebben in het Nederlands: telefoonnummer 070 - 44 55 888.

Oekraïne Café

Inwoners Vera van de Rijt and Léon van Dijck zijn gestart met een Oekraïne Cafe. Daar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne elkaar ontmoeten en hun gevoelens en ervaringen delen of gewoon met koffie, thee en een koekje bijpraten. Ook kunnen de kinderen er spelen. Betrokken inwoners en Stichting Leergeld zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over wonen in Gemert-Bakel en te helpen met advies. Er is een tolk aanwezig. 

Het Oekraïne Café vindt plaats in de gerestaureerde refter van het voormalige klooster Nazareth, Hof van Nazareth 53 in Gemert. Op de volgende data kun je daar terecht:

 • Even weken: woensdag van 14.00-16.30 uur
 • Oneven weken: vrijdag van 10.00-12.30 uur

Ze brengen ook een nieuwsbrief uit in 3 talen.

Oekraïense vluchtelingen kunnen een bankrekening openen via Betaalrekening voor Oekraïnse vluchtelingenexterne-link-icoon.

Het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit verzorgde eerder een gratis webinarreeks Oekraïens. Kijk de webinars terug via de links hieronder:

De vluchtelingen kunnen zich melden bij de crisisnoodopvang aan de Castiliëlaan 8-21 in Eindhoven (let op: dit is een nieuw adres per 22 maart 2023). De crisisnoodopvang is ook per mail bereikbaar via makelaarsoekraine@vrbzo.nl. De Veiligheidsregio (VRBZO) kijkt dan in eerste instantie of er in de regio een andere plek beschikbaar is. Als dat niet het geval is, schakelt de VRBZO het landelijk coördinatiepunt in om de vluchtelingen elders in het land te plaatsen. Het staat mensen natuurlijk altijd vrij om zonder hulp van de VRBZO zelf een andere verblijfslocatie te zoeken.

Veiligheid

Bekijk ook de praatplaten Nederlands - Oekraïens

Nieuwsbrieven

Beste mensen,

Hierbij alweer de 13de nieuwsbrief van het Ukraine Café. Heb je vragen op wat voor terrein dan ook laat het ons weten. We zoeken dan samen met onze vrijwilligers naar antwoorden en schakelen daar waar nodig andere organisaties bij in. Ook blijven we op zoek naar activiteiten, die bij jullie aansluiten. Zie verder deze nieuwsbrief o.a. het optreden van Vlada en van GO_A op het Bevrijdingsfestival in Den Bosch.

Ukraine Café bijeenkomsten

De “gewone” Ukraine Café bijeenkomst is op vrijdag 14 april van 10 – 12 uur. De volgende Ukraine Café avond is op vrijdag 28 april en dan komt er een zeer speciale gast.

Voor jullie treedt dan Vlada Nabutovska op. Deze violiste uit Kiev speelt in een van de symfonieorkesten van Kiev. Ook zij is gevlucht en woont nu in Griendtsveen. Wij zijn zeer vereerd dat zij in het Ukraine Café komt optreden en het belooft een heel speciale avond te worden. Vlada brengt naast klassieke stukken ook modern werk en popsongs. Ook deze keer geldt weer VOL=Vol. We kunnen maximaal 80 mensen in de kapel plaatsen.

De volgende bijeenkomst van het Ukraine Café is op vrijdag 12 mei en de avondbijeenkomst is op 26 mei. Dan wordt de muziek verzorgd door Koen Sieben op gitaar samen met Jos Geerts op mondharmonica. Zij brengen een zeer gevarieerd programma van Elvis tot Jimi Hendrix en van Frank Sinatra tot eigen werk van Cooking John.

Wereldkeuken Gemert

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de Wereldkeuken, het Wereldatelier en aan de Wereldtuin. Bevlogen en bewogen inwoners van Gemert zijn samen met vrouwen uit diverse landen bezig om van de diverse activiteiten een groot succes te maken. Daar waar nodig ondersteunt door mannen zoals in de Wereldtuin.
Op maandag 3 juli is er nog ruimte voor een nieuwe “wereld” keuken en dat wordt de Oekraïense keuken. Meerdere Oekraïense vrouwen hebben zich al aangemeld om te helpen. Heb je zin en tijd laat het ons weten via veravanderijt@gmail.com
Het gaat dus om een eenvoudige maaltijd die mensen uit Gemert kunnen afhalen. Er zijn voldoende mensen om te helpen bij het bereiden van de maaltijd, ook het voorbereiden en het kiezen van gerechten wordt samengedaan. Meestal wordt er al de dag van tevoren gestart met koken in Villa Polder dus op zondag 2 juli gaan we al voorbereiden.

Wereldatelier

Op de dinsdagvond is het Wereldatelier de Broekstraat 39. Er wordt dan in een prima ambiance gehandwerkt aan o.a. kinderschortjes, kussens, kruidenzakjes. Deze producten worden verkocht op de jaarlijkse markt. De volgende data zijn: 18 april, 9 en 23 mei. De avonden zijn van 19.00 - 21.00 uur. Een van de Oekraïense vrouwen heeft zich al aangesloten bij het Wereldatelier. Wil je ook eens naar zo’n avond, laat het aan Vera weten.

Wereldtuin

Als laatste de Wereldtuin, een samenwerking met Heerlijck Hopveld (VELT) in Gemert. Daar worden eigen kruiden, groenten en fruit gekweekt uit diverse landen. In de Wereldtuin wordt iedere zaterdag samengewerkt aan het bij- en onderhouden van de tuin. Veel van de producten worden weer gebruikt in de Wereldkeuken. Twee Oekraïense mannen zijn al actief bezig in de tuin. Als je belangstelling hebt om mee te helpen, neem dan contact op met Vera.

Kindervakantieweek Gemert-Handel

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen dit jaar deelnemen aan de Kindervakantieweek, met als thema “ In het Circus”,  die gehouden wordt van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 augustus op het Wolfboschcircuit aan de Energieweg in Gemert. Diverse Oekraïense kinderen zijn al ingeschreven. Je kunt nog inschrijven tot vrijdag 14 april. Meld je snel aan bij Vera, zij helpt bij het aanmelden.

Uitgaanstips

0 Zondag 23 april is, vanaf 14.00 uur, de Historische Optocht van het Boerenbondsmuseum. De start is op het Ridderplein en de stoet vertrekt van daaruit via Kerkstraat, Nieuwstraat, Haageijk, Kruiseind en Pandelaar naar het Boerenbondsmuseum. Middels oude ambachten, machines, auto’s, enz. wordt een beeld gegeven van het leven in een Brabants dorp tussen 1900 en 1940. Zeer de moeite waard.

0 Zondag 23 april: expositie quilt en schilderen van de schildergroep van Seniorenvereniging KBO in de refter en kapel van Nazareth. Toegang gratis.

0 Op woensdag 26 april is het Koningsnacht bij Buskens en Gij&Ik op het Ridderplein vanaf 19.00 uur met optreden van diverse bands en diskjockeys. Om 20.00 uur de coverband Boulder Creasy, om 23.00 uur Smèrrig Diskjochies en om 12.00 uur Daisy. Vanaf 01.00 uur binnen Ramuro Diaz.

0 Donderdag 27 april is het Koningsdag In Gemert met muziek, entertainment, sport en spel en 100 kramen op de markt. De winkels en terrassen zijn open.

Om 11.00 uur is er een versierde fietsenoptocht vanaf Dientje met muziek voorop.

Bij Buskens en Gij&Ik is de partycoverband met DJ “Nu we d’r toch zijn” om een fisje te bouwen. Vanaf 19.30 uur zet DJ Irmo de tent op z’n kop.

0 Zondag 3 mei – wielerronde Gemert op het parcours aan de Scheiweg.

0 Donderdag 4 mei Dodenherdenking van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog met om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst in de St. Janskerk en om 20.00 uur is de herdenking op het Ridderplein.

0 Vrijdag 5 mei; Bevrijdingsdag met op veel plekken grote muziekfestivals o.a. in Den Bosch, Roermond, Wageningen. In Den Bosch treedt de Oekraïense band GO_A op o.a. bekend van het songfestival en Dubioza Kolektiv uit Bosnië en Herzegovina.

0 Zondag 6 mei is het Open Dag in het nieuwe Inspiratiepunt van de VVV Gemert-Bakel.

Hulp bij aanvragen nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een voorziening? Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk Lumens Werkt 040-2193300 en kies 3. Je mag ook mailen lumens@gemert-bakel.nl Zij helpen je graag met informatie, advies en het aanvragen van voorzieningen.

Heb je nog vragen, opmerkingen laat het ons weten. We hopen jullie te zien bij onze activiteiten.

Houdoe, namens alle vrijwilligers.

Vera en Léon

Dear people,

Hereby the 13th newsletter of the Ukraine Café. If you have any questions in any area, please let us know. We then look for answers together with our volunteers and involve other organizations where necessary. We will also continue to look for activities that suit you. See also this newsletter, including the performance of Vlada Nabutovska in Gemert, and GO_A at the Liberation Festival in Den Bosch.

Ukraine Café meetings

The “ordinary” Ukraine Café meeting is on Friday, April 14 from 10 am – 12 noon. The next Ukraine Café evening will be on Friday April 28 with a very special guest.

Vlada Nabutovska will perform for you. This Kiev violinist plays in one of the Kiev symphony orchestras. She also fled Ukraine and now lives in Griendtsveen. We are very honored that she will perform at the Ukraine Café, it promises to be a very special evening. In addition to classical pieces, Vlada also performs modern work and pop songs. Also this time full=full. We can accommodate up to 80 people in the chapel.

The next meeting of the Ukraine Café is on Friday 12 May, the next evening meeting is on 26 May. That night the music is provided by Koen Sieben on guitar and Jos Geerts on harmonica. They bring a very varied program from Elvis to Jimi Hendrix and from Frank Sinatra to Cooking John's own work.

World kitchen Gemert

In the previous newsletter we paid extensive attention to the World Kitchen, the World Atelier and the World Garden. Enthusiastic and committed residents of Gemert are working together with women from various countries to make the various activities a great success. Supported by men where necessary, such as in the World Garden. On Monday 3 July there is still room for a new “world” kitchen and that will be Ukrainian cuisine. Several Ukrainian women have already signed up to help. If you are interested, let us know via veravanderijt@gmail.com
It will be a simple meal that people from Gemert can pick up. There are enough people to help prepare the meal, preparing and choosing dishes are also done together. Usually cooking starts the day before in Villa Polder, so on Sunday 2 July we will start preparing.

World Atelier

On Tuesday evenings, the World Atelier is held at Broekstraat 39. In a great atmosphere children's aprons, pillows, herbal sachets and other things are being made. These products are sold at the annual market. The following dates are: April 18, May 9 and 23. The evenings are from 19:00 - 21:00. One of the Ukrainian women has already joined the Wereldatelier. If you also want to go to such an evening, let Vera know.

World garden

Finally, the World Garden, a collaboration with Heerlijck Hopveld (VELT) in Gemert. Herbs, vegetables and fruit from various countries are grown there. Every Saturday in the World Garden, we work together on the maintenance of the garden. Many of the products are used in the world kitchen. Two Ukrainian men are already actively working in the garden. If you are interested in helping, please contact Vera.

Children’s Holiday Week Gemert-Handel

This year, children from the age of 4 can participate in the Children's Holiday Week, with the theme “In the Circus”, which will be held from Tuesday 22 to Friday 25 August at the Wolfbosch circuit on the Energieweg in Gemert. Several Ukrainian children are already registered. You can register until Friday 14 April. Register quickly with Vera, she will help you.

Going out tips

0 Sunday 23 April, from 2 p.m., is the Historical Parade of the Boerenbondsmuseum. The start is at the Ridderplein and the procession departs from there via Kerkstraat, Nieuwstraat, Haageijk, Kruiseind and Pandelaar to the Boerenbondsmuseum. Through old crafts, machines, cars, etc., an image is given of life in a Brabant village between 1900 and 1940. Very worthwhile.

0 Sunday, April 23: exhibition quilting and painting by the painting group of Senior Association KBO in the refectory and chapel of Nazareth. Access free.

0 On Wednesday, April 26, it will be King's Night at Buskens and Gij&Ik on the Ridderplein from 7 p.m. with performances by various bands and disc jockeys. At 8 p.m. the cover band Boulder Creasy, at 11 p.m. Smèrrig Diskjochies and at midnight Daisy. From 1 a.m. inside Ramuro Diaz.

0 Thursday 27 April is King's Day In Gemert with music, entertainment, sports and games and 100 stalls on the market. The shops and terraces are open.

At 11 a.m. there will be a decorated bicycle parade starting at Dientje, with music in the lead. At Buskens and Gij&Ik, the party cover band with DJ is "Now that we are there" to make it a a party. From 7.30 pm DJ Irmo will make the party complete.

0 Wednesday 3 May – cycling round Gemert on the racecourse at the Scheiweg.

0 Thursday, May 4 Remembrance Day of the victims of the Second World War with a memorial meeting at 7:00 PM in St. Janskerk and at 8:00 PM at Ridderplein.

0 Friday, May 5; Liberation Day with large music festivals in many places, including in Den Bosch, Roermond, Wageningen. In Den Bosch, the Ukrainian band GO_A, known from the song festival and Dubioza Kolektiv from Bosnia and Herzegovina, performs.

0 Sunday 6 May is Open Day in the new Inspiration Point of the VVV Gemert-Bakel.

Need help with applications?

Do you need help applying for a facility? Then contact Refugee Work Lumens Works 040-2193300 and choose 3. You can also email lumens@gemert-bakel.nl. They are happy to help you with information, advice and applying for facilities.

If you have any questions or comments, let us know. We hope to see you at our activities.

Goodbye en Godbless, on behalf of all volonteers.

Vera en Léon.

Шановні українці!

До вашої уваги 13-й інформаційний бюлетень Ukraine Café. Якщо у вас виникнуть запитання у будь-якій сфері, повідомте нас. Разом з волонтерами, а також іншими організаціями ми обов’язково знайдемо відповіді на питання. Ми продовжуємо шукати заходи, які б вас зацікавили. Зверніть увагу на виступи Влади Набутовської у Gemert та гурту GO_A на Liberation Festival у Den Bosch, про які йдеться у цьому випуску.

Зустрічі Ukraine Café

«Звичайна» зустріч в Ukraine Café відбудеться у п’ятницю, 14 квітня, з 10:00 до 12:00. Наступний вечір Ukraine Café запланований на п’ятницю 28 квітня за участі особливої гості.

Для вас виступить Влада Набутовська - київська скрипалька, яка грає в одному з київських симфонічних оркестрів. Вона також була змушена покинути України і зараз живе в Ґріндтсвені. Для нас велика честь, що вона виступатиме в Ukraine Café, це буде особливий вечір. Окрім класичних творів, Влада виконує також сучасні твори та естрадні пісні. Максимальна кількість відвідувачів складає 80 чоловік.

Наступна зустріч Ukraine Café  відбудеться у п’ятницю 12 травня, потім – 26 травня, на якій виступатимуть Koen Sieben на гітарі та Jos Geerts на гармоніці. Вони виконуватимуть різноманітну програму від Елвіса до Джимі Хендрікса та від Френка Сінатри до Кукінга Джона.

Світова кухня Gemert

У минулому інформаційному бюлетені ми приділили велику увагу World Kitchen, World Atelier та World Garden. Ентузіасти та віддані жителі Гемерта працюють разом з жінками з різних країн, щоб успішно організовувати різноманітні заходи. За потреби вітаються і чоловіки, зокрема у Світовому саду. У понеділок, 3 липня, ще є місце для нової української «світової» кухні. Декілька українок вже записались на подію. Якщо ви зацікавлені, повідомте нам про це на veravanderijt@gmail.com

Готуватимо просту страву, якою зможуть поласуватип жителі Гемерта. Людей, які допомагають приготувати їжу, є достатньо, приготування та вибір страв також спільно узгоджується. Зазвичай приготування їжі починається напередодні на віллі Полдер, тому в неділю, 2 липня, ми розпочинаємо заздалегідь.

Світове Ательє

У вівторок ввечері на Broekstraat 39 проходитиме World Atelier. Дитячі фартушки, подушки, мішечки з травами та багато іншого виготовляються у чудовій атмосфері. Ця продукція опісля продається на щорічному ринку. Захід відбувається 18 квітня, 9 та 23 травня з 19:00 до 21:00. Одна з українок вже приєдналася до Wereldatelier. Якщо ви теж хочете піти на такий вечір, повідомте Вірі.

Світовий сад

Нарешті the World Garden, у співпраці з Heerlijck Hopveld (VELT) буде організовано у Гемерті. Тут вирощують трави, овочі та фрукти з різних країн. Щосуботи у Світовому саду ми разом працюємо над його доглядом. Багато продуктів використовуються в світовій кухні. Двоє українців вже активно працюють на городі. Якщо ви зацікавлені в допомозі, будь ласка, зв'яжіться з Вірою.

Тиждень дитячих канікул Гемерт-Гендель.

Цього року діти віком від 4 років можуть брати участь у Тижні Дитячих Канікул з темою «У цирку», який проходитиме з вівторка  по п’ятницю 22-25 серпня на автодромі Вольфбош на Energieweg у Gemert. Кілька українських дітей вже зареєструвались. Реєстрація триває до п’ятниці 14 квітня. Звертайтесь до Віри, якщо бажаєте взяти участь.

Поради щодо виходів

У неділю, 23 квітня, о 14:00 розпочнеться історичний парад Boerenbondsmuseum. Початок – на площі Ріддерплейн, а звідти процесія вирушає через Kerkstraat, Nieuwstraat, Haageijk, Kruiseind та Pandelaar до Boerenbondsmuseum. За допомогою старих ремесел, машин, автомобілів і т.д. відображається образ життя в селі Брабант між 1900 і 1940 роками. Рекомендуємо до уваги.

Неділя, 23 квітня: виставка квілтингу та живопису групи живопису Старшої асоціації KBO у каплиці Назарету. Доступ вільний.

У середу, 26 квітня, о 19:00 відбудеться Королівська ніч у Buskens та Gij&Ik на Ridderplein з виступами різноманітних гуртів та диск-жокеїв. О 20:00 виступатиме кавер-гурт Boulder Creasy, о 23:00 - Smèrrig Diskjochies і опівночі -  Daisy. З першої ночі захід продовжуватиметься всередині Ramuro Diaz.

У четвер, 27 квітня, у Gemert відзначається День Короля з музикою, розвагами, спортом та іграми та сотнею прилавків на ринку. Магазини та тераси будуть відчинені.

Об 11:00 відбудеться прикрашений велосипедний парад, який розпочнеться в Dientje. У Buskens і Gij&Ik виступатиме кавер-гурт з ді-джеєм — «Now that we are there. З 19.30 вечірку завершить DJ Irmo.

Середа, 3 травня – велосипедна прогулянка навколо Gemert на іподромі в Scheiweg.

Четвер, 4 травня - День пам'яті жертв Другої світової війни з мітингом пам'яті о 19:00 у St. Janskerk та о 20:00 на Ridderplein.

П'ятниця, 5 травня - День визволення з музичними фестивалями в багатьох місцях, зокрема в Den Bosch, Roermond, Wageningen. У Den Bosch виступатиме відомий з пісенного фестивалю український гурт GO_A та Dubioza Kolektiv з Боснії та Герцеговини.

Неділя, 6 травня, День відкритих дверей у новому Inspiration Point VVV Gemert-Bakel.

Потрібна допомога із заявками?

Вам потрібна допомога, щоб подати заявку на поселення? Тоді зв’яжіться з Refugee Work Lumens Works за номером 040-2193300 і виберіть 3. Ви також можете надіслати електронний лист на lumens@gemert-bakel.nl. Вони з радістю допоможуть вам інформацією, порадою та поданням заявки на послуги.

Якщо у вас є запитання чи коментарі, повідомте нас. Сподіваємося побачити вас на наших заходах.

До побачення, від імені всіх волонтерів.

Віра і Леон.