vlag van Oekraïne met vredesduif

Situatie Oekraïne

Zorgt de gemeente voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Elke Veiligheidsregio in Nederland moet samen met gemeenten voor opvangplekken zorgen. Wij vallen onder de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en werken samen met collega-gemeenten aan het vinden en bruikbaar maken van opvanglocaties. In eerste instantie gaat het regionaal om 1.000 plekken, later om nog een keer 1.000 opvangplekken.

Op welke plekken biedt de gemeente huisvesting aan?

Gemert-Bakel maakt samen met woningcorporatie Goed Wonen Gemert zo’n vijftig tot tachtig plekken beschikbaar. Het gaat om drie plekken in onze gemeente: de pastorie in Elsendorp, de pastorie in Milheeze en een aantal appartementen aan de Drossard de la Courtstraat in Gemert. De pastorieën stonden leeg met het oog op tijdelijke verhuur tijdens de herontwikkeling van deze locaties. De woningen aan de Drossard de la Courtstraat worden op termijn gesloopt. Op alle deze plekken is snel opvang mogelijk. De directe buurtgenoten zijn bijgepraat. Zij dragen het initiatief een warm hart toe. Elke Oekraïnse vluchteling ontvangt een toelage van circa zestig euro per week per persoon (voor voedsel €46,97 en kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95). Senzer voert vanaf 1 mei de betaling van de toelagen uit. Kijk voor meer informatie op de speciale webpagina van Senzer

Ik wil huisvesting aanbieden. Waar kan ik terecht?

Woonruimte aanbieden kan via Vluchtelingenwerk.

Ik wil hulp of goederen doneren. Waar kan ik terecht?

Goed Wonen Gemert zamelt specifieke goederen in voor de opvang en huisvesting van Oekraïners in onze regio. Denk aan meubilair, keukeninventaris en schoonmaakmiddelen.
Kijk op de website van Lijstje.nl voor het overzicht. Als je iets van de lijst wil doneren dan kun je contact opnemen via info@goedwonengemert.nl of telefoonnummer 0492 - 34 88 88.
Ook Vluchtelingenwerk zamelt goederen in. Kijk op de website van Vluchtelingenwerk waar behoefte aan is en hoe je kan doneren.

Ik wil geld doneren. Waar kan ik terecht?

Giro 555 zamelt geld in voor de Samenwerkende hulporganisaties. Zij helpen Oekraïners die op de vlucht zijn en degenen die achterblijven. Kijk op de website van Giro 555 voor hoe je kan doneren.

Ik ben ondernemer en doe zaken in Oekraïne of Rusland. Waar kan ik terecht voor informatie?

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je terecht voor informatie en advies.

Wat is er precies aan de hand in Oekraïne?

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de situatie in Oekraïne.

Ik heb Oekraïnse vluchtelingen in huis. Wat moet ik weten of doen?

Er is een handreiking Particuliere opvang Oekraïners. Daarin staat alles wat u moet weten over opvang bij u thuis. U vindt de nieuwste versie op de website van de Rijksoverheid
Onder meer:

 • Bel de gemeente, zodat we de Oekraïnse vluchtelingen kunnen opnemen in de Basisregistratie Personen.
 • Na registratie komen de vluchtelingen in aanmerking voor een toelage. Vanaf 1 mei verstrekt Senzer deze toelage. Kijk voor meer informatie op de speciale webpagina van Senzer.
  • Het leefgeld bedraagt circa zestig euro per week per persoon (voor voedsel € 46,97 en kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95).
  • Daarnaast ontvangen zij een aanvullende toelage van 75 euro per week (voor de eerste persoon). De vluchteling en het gastgezin kunnen zelf afspraken maken over een (vrijwillige) bijdrage aan de kosten. Een gastgezin ontvangt geen directie onkostenvergoeding van de overheid.  

Heeft uw eigen huisarts of de huisarts die u benadert, geen plek voor de Oekraïense vluchteling die bij u verblijft?

Neem dan contact op met het GHOR-bureau van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost via opschalingghorbzo@vrbzo.nl. Vermeld als onderwerp OEK en geef in de mail aan:

 • Uw adres (straatnaam, huisnummer en postcode)
 • Op welk nummer bent u bereikbaar?
 • Om hoeveel vluchtelingen gaat het?
 • Welke huisarts(en) heeft u al benaderd?

Een medewerker neemt binnen 24 uur contact met u op om een oplossing te zoeken.

Is de medische zorg spoedeisend? Ben dan 112!

Is er informatie over het verblijf en inschrijven van Oekraïense mensen?

Oekraïense mensen kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In de loop van juni 2022 is het mogelijk om online een afspraak te maken bij de IND om een bewijs van verblijf op te halen. Houd de website van IND in de gaten.

Zijn Oekraïense vluchtelingen gedurende de opvangperiode verzekerd?

Ja, is er is een speciale verzekering voor Oekraïense vluchtelingen. Meer informatie, ook over de voorwaarden, kunt u op de bijlage Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne vinden.

Mogen Oekraïense kinderen in Nederland naar school?

Als Oekraïense vluchtelingen in de gemeente staan ingeschreven, hebben hun kinderen recht op onderwijs. Zij kunnen in Gemert-Bakel terecht bij de dichtsbijzijnde school. De leerplichtambtenaar overlegt, als dat nodig is, met ouders over de onderwijsvoorziening. Uiteraard is er ruimte om eerst even bij te komen van de situatie die ze hebben doorgemaakt. 

Mogen Oekraïense vluchtelingen in Nederland werken?

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te beschermen. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek. Lees meer op de website van de Arbeidsinspectie en op de website van het UWV. Daar staat voor werkgevers ook een formulier om melding te doen. 

Geldt het rijbewijs van Oekraïense vluchtelingen in Nederland?

Het rijbewijs is tot 185 dagen na inschrijving in Nederland geldig. Daarna mag alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland worden gereden. Omwisselen voor een Nederlands rijbewijs is niet mogelijk. Er moet opnieuw theorie- en praktijkexamen worden gedaan (informatie hierover bij het CBR).

Ik ben ondernemer en wil een Oekraïense vluchteling in dienst nemen?

Op de website van de Arbeidsinspectie en  de website van het UWV staat veel informatie voor werkgevers. Op de website van UWV staat op een formulier om melding te doen. 
Werkgeversservicepunt Helmond de Peel, een samenwerking tussen Senzer en UWV, biedt ondersteuning met werving en selectie. 

Werkgeversservicepunt Helmond de Peel, een coproductie van Senzer en het UWV, biedt meer informatie en hulp bij werving en selectie. Rechtstreeks contact opnemen kan met Melanie van Lin, senior werkgeversdiensten WSP, melanie.vanlin@uwv.nl , telefoonnummer 06-15955608.

Ik help een Oekraïense vluchteling, waar vind ik informatie?

Website

De website RefugeeHelp is het startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

WhatsApp

Het Rode Kruis is begonnen met een WhatsApp hulplijn voor Oekraïense vluchtelingen: telefoonnummer 06 - 48 15 80 53. Voertaal Oekraïens en Engels.

Bibliotheek

Bibliotheek De Lage Beemden heeft diensten die ook voor Oekraïnse vluchtelingen handig kunnen zijn: 

 • Gratis gebruik van de collectie ter plekke 
 • Gratis gebruik van computers
 • Gratis lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar
 • Informatiepunt voor hulp met digitaal contact met de overheid (gebruik BSN-nummer en DIGID)
 • Taalhuis voor mensen die de Nederlandse taal willen leren

Informatienummer (Nederlands)

Ook is er een informatienummer voor mensen die vragen hebben in het Nederlands: telefoonnummer 070 - 44 55 888.

Oekraïne Café

Inwoners Vera van de Rijt and Léon van Dijck zijn gestart met een Oekraïne Cafe. Daar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne elkaar ontmoeten en hun gevoelens en ervaringen delen of gewoon met koffie, thee en een koekje bijpraten. Ook kunnen de kinderen er spelen. Betrokken inwoners en Stichting Leergeld zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over wonen in Gemert-Bakel en te helpen met advies. Er is een tolk aanwezig. 

Het Oekraïne Café vindt plaats in de gerestaureerde refter van het voormalige klooster Nazareth, Hof van Nazareth 53 in Gemert. Op de volgende data kun je daar terecht:

 • Even weken: woensdag van 14.00-16.30 uur
 • Oneven weken: vrijdag van 10.00-12.30 uur

Ze brengen ook een nieuwsbrief uit in 3 talen.

Bankrekening

Oekraïense vluchtelingen kunnen een bankrekening openen via Betaalrekening voor Oekraïnse vluchtelingen.

Oekraïense taal en vertalingen

Het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit verzorgde eerder een gratis webinarreeks Oekraïens. Kijk de webinars terug via de links hieronder:

Wat moet ik doen als ik opvang bij mij in huis (particuliere opvang) wil beëindigen?

De vluchtelingen kunnen zich melden bij de crisisnoodopvang aan de Kronehoefstraat in Eindhoven. De Veiligheidsregio (VRBZO) kijkt dan in eerste instantie of er in de regio een andere plek beschikbaar is. Als dat niet het geval is, schakelt de VRBZO het landelijk coördinatiepunt in om de vluchtelingen elders in het land te plaatsen. Het staat mensen natuurlijk altijd vrij om zonder hulp van de VRBZO zelf een andere verblijfslocatie te zoeken.

Veiligheid

Bekijk ook de praatplaten Nederlands - Oekraïens

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief no: 6 van Ukraïn Café Gemert-Bakel

Beste mensen,

Op een zeer regenachtige zondag en dus een hele natte kermis, hebben we de nieuwe nieuwsbrief gemaakt. In alle tijd en rust. We hopen dat jullie er het nodige nieuws uit kunnen halen. Heb je opmerking, aanvullingen of nieuws voor de nieuwsbrief laat het ons weten.

Overleg met gemeente

Wij hebben een overleg gehad met wethouder Steeghs en daarin de stand van zaken van het Ukraine Café toegelicht. Verder hebben een verzoek (motivatie en begroting) ingediend om van de gemeente een financiële bijdrage te krijgen om zo de kosten van de ruimte te kunnen betalen. In eerste instantie was het gebruik gratis maar dat is voor Stichting Nazareth niet langer vol te houden gezien de snel stijgende energielasten. Gezien de reactie van de wethouder verwachten een positief antwoord.
Verder hebben we gevraagd aan de gemeente om, wat betreft de opvang van Oekraïense vluchtelingen, te gaan coördineren. Op allerlei terreinen zoals wonen, werken, zorg, onderwijs en welzijn, leven er vragen bij zowel de vluchtelingen, gastouders als organisaties. Ook op deze vraag verwachten we een positief besluit.
Ook hebben we aan de wethouder gevraagd of het Oekraïne nieuws op de website vertaald kan worden in het Oekraïens. Nu is alleen onze nieuwsbrief op die site in het Oekraïens te lezen. We zijn benieuwd.
De samenwerking tussen organisaties is ook aan bod gekomen. Over het algemeen zijn wij daar zeer tevreden over, met sommige kan het beter en daar zetten wij op in.

Fietsen van Stichting Leergeld

Het duurt op dit moment wat langer voordat er fietsen geleverd worden maar dat heeft verschillende oorzaken. De druk op de vrijwilligers, die de fietsen repareren is groot want de vraag om fietsen is groot. Kinderen, die naar school moeten, gaan voor.
Dus als je tijd en zin hebt, meld je dan aan als vrijwilliger voor de fietswerkplaats. Wij zetten de aanmelding dan door naar de fietswerkplaats van Stichting Leergeld.

Springkussen

Aanstaande woensdag staat er buiten op het terrein een springkussen voor de kinderen. Dit springkussen wordt gratis ter beschikking gesteld door Crazy Air uit Gemert. We verzoeken de ouders om mee te werken aan het toezicht op de kinderen.

Roken

Verzoek is, als je buiten rookt, om dit op de parkeerplaats te doen en de peuken in de bloempot met zand te doen. Deze staat bij de paal met de zwarte knop.

Verzoek aan ouders

Graag er opletten dat de kinderen alleen in de refter spelen en niet op de gang. 

Nederlandse taalles

Op 27 september zal er een pilot starten van het ROC en Lumens. Zij combineren taal en informatie. Er wordt een basis Nederlandse taalles gegeven door het ROC en Lumens behandelt diverse thema’s. Daarnaast is er een inloopspreekuur voor informatie en advies. Lumens gaat geen langdurige begeleiding oppakken, het is echt een infopunt.
De locatie is in de bibliotheek, St. Annastraat 60, Gemert.
De tijden: spreekuur van 18.30 – 19.00 uur en de taalles begint om 19.00 en duurt tot 21.00 uur. De taallessen beginnen op 27 september en stoppen op 6 december. De eerste ronde zit zo goed als vol. Toch graag aanmelden zodat bekeken kan worden of er een tweede ronde opgestart kan worden.

Senzer voor stoppen en/of opstarten leefgeld

Als men werk heeft dan moet men dit doorgeven aan Senzer, op het volgende mail adres: oekraine@senzer.nl dit om leefgeld te stoppen. Dit mag in de eigen taal.
Eventueel bellen kan ook naar 0492 58 24 44 maar dan in alleen in het Engels.
Ook wanneer de baan stopt om leefgeld weer te starten, contact opnemen met Senzer. Het leefgeld wordt per 1e van de volgende maand gestopt of weer gestart.

Activiteiten in Gemert-Bakel

•    22/9 - Tuney Thursday 20 uur in De Bunker, St. Annastraat 60 met Andre van den Boogaart gitarist/zanger met levensliederen.
•    24/9 – Super Bachata party in Time Out, Handelseweg 11, Handel.
•    25/9 – Hammarite om 15.30 uur in Gij&Ik, Ridderplein Gemert.
•    24/9 – Verbroederingsfeest gildes Gemert-Bakel bij Zaal ’t Viltje in Bakel.
•    29/9 – Tuney Thursday 20 uur Aggieland melodieuze bluesfolk.
•    1/10 – Oktoberfest in De Bunker vanaf 20.00 uur, bierfeest dus..
•    8 en 9/10 – Fun Run team challenge.

Avondcafé van het Ukraine Café

Op vrijdagavond 21 oktober starten we met het eerste avond Ukraine Café en wel van 19.30 tot 22.00 uur. Op deze avond wordt de muziek verzorgd door “De Mannen met Baarden” uit Gemert. We vragen aan de bezoekers een bijdrage en daarom gaan we dan met de pet rond. Hier kun je dan je bijdrage in doen. De avond is toegankelijk voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Ook gastouders, ondersteuners en inwoners van Gemert-Bakel zijn van harte welkom. Het avondcafé organiseren we eens per maand met daarbij iedere keer een speciaal tintje.

Houdoe, namens alle vrijwilligers        

Veer en Léon

Newsletter no: 6 from Ukraine Café Gemert-Bakel.

Dear people,

On a very rainy Sunday, and a very wet fair, we made the new newsletter, in our own time and tranquility. We hope you can get the necessary news out of it. If you have any comments, additions or news for the newsletter, please let us know.

Consultation with municipality

We have had a consultation with alderman (wethouder) Steeghs in which we explained the status of the Ukraine Café. Furthermore, we submitted a request (motivation and budget) to receive a financial contribution from the municipality in order to pay for the costs of the space. Initially the use was free but this is no longer sustainable for Nazareth Foundation given the rapidly rising energy costs. Given the alderman's response, we expect a positive response.
Furthermore, we have asked the municipality to coordinate the reception of Ukrainian refugees. In all kinds of areas such as living, working, care, education and welfare, there are questions among refugees, host parents and organizations alike. We also expect a positive decision on this question.
We also asked the alderman if the Ukraine news on the website could be translated into Ukrainian. Now only our newsletter on that site can be read in Ukrainian. We are interested to hear the answer.
Cooperation between organizations was also discussed. In general we are very satisfied with that, with some it could be better and we are committed to improve that. 

Bikes from Leergeld Foundation

It is currently taking a little longer for bicycles to be delivered but this is due to several reasons. The pressure on the volunteers, who repair the bikes is great because the demand for bikes is high. Children, who have to go to school, come first.
So if you have the time and inclination, please sign up as a volunteer for the bike workshop. We will forward your application to the bicycle workshop of the Foundation for Special Education (Stichting Leergeld)

Bouncy castle (Springkussen)

Next Wednesday there will be a bouncy castle outside on the grounds for the children. This bouncy castle is provided free of charge by Crazy Air from Gemert. We ask parents to cooperate in supervising the children.

Smoking

Request is, if you smoke outside, to do so in the parking lot and put the butts in the flower pot with sand. This is near the pole with the black knob.

Request to parents

Please ensure that children only play in the refectory and not in the hallway. 

Dutch language lessons

On September 27, a pilot will start from the ROC and Lumens. They combine language and information. A basic Dutch language lesson will be given by the ROC and Lumens will cover various topics. There is also a walk-in clinic for information and advice. Lumens will not pick up long-term counseling, it is really an info point.
The location is in the library, St. Annastraat 60, Gemert.
The times: consultation hours from 18.30 – 19.00. The language class starts at 19.00 and lasts until 21.00. The language lessons start on September 27 and stop on December 6. The first class is almost full. Nevertheless, please sign up so that we can see if a second class can be started.

Senzer to stop/start living allowance (leefgeld)

If you have work then you must notify Senzer, at the following mail address;
oekraine@senzer.nl, to stop living allowance. You can do this in your own language.
You can ring also, 0492 58 24 44 but only in English.
When the job stops, contact Senzer to start living allowance again. The living allowance is stopped or started on the 1st of the following month.

Activities in Gemert-Bakel

- 22/9 - Tuney Thursday 8 pm in The Bunker, St. Annastraat 60. Live music  with Andre van den Boogaart guitarist/singer with songs about life.
    - 24/9 - Super Bachata party at Time Out, Handelseweg 11, Handel.
    - 25/9 - Hammarite at 15.30 in Gij&Ik, Ridderplein Gemert.
    - 24/9 - Brotherhood party guilds Gemert-Bakel at Zaal 't Viltje in Bakel.
    - 29/9 - Tuney Thursday 8 pm. Live music with Aggieland, melodic bluesfolk.
    - 1/10 - Oktoberfest in De Bunker from 20.00 hrs, beer festival.
    - 8 and 9/10 - Fun Run team challenge.

Evening Cafe of the Ukraine Café

On Friday evening, October 21, we will start the first evening Ukraine Café from 7:30 to 10:00 pm. On this evening "Mannen met Baarden" from Gemert will play live music. We ask the visitors for a contribution and therefore we will pass the hat around, you can put your contribution in. The evening is open to adults and children 12 years and older. Host parents, supporters and residents of Gemert-Bakel are also welcome. We organize the evening café once a month with a special touch each time.

Hou doe and God bless, on behalf of all the volonteers.
Veer en Léon

Інформаційний журнал №: 6 від “Української кав’ярні”, Гемерт-Бакель

Шановні українці,
Цієї дощової неділі, у час ярмарки у спокійному середовищі ми створили новий інформаційний бюлетень. Сподіваємося, що ви знайдете для себе корисну інформацію . Якщо у вас є коментарі, доповнення чи новини до розсилки, будь ласка, повідомте нам.

Консультація з муніципалітетом

Відбулась консультація з олдерменом (wethouder) Steeghs, під час якої ми пояснили статус «Ukraine Café». Крім того, ми подали запит щодо отримання фінансової допомоги від муніципалітету для оплати оренди приміщення. Спочатку використання приміщення було безкоштовним, але, на жаль, для Nazareth Foundation не можливо і надалі надавати оренду безкоштовно, враховуючи швидке зростання вартості комунальних послуг. Обговоривши питання з олдерменом, сподіваємось на позитивну відповідь.

Крім того, ми попросили муніципалітет координувати прийом українських біженців. У всіх сферах, включаючи проживання, роботу, медицину, освіту та соціальне забезпечення, виникають питання як серед біженців, так і серед приймаючих сімей та волонтерських організацій. Ми також очікуємо позитивного вирішення цього питання.

Ми також поцікавилися в олдермена чи можна новини щодо України перекладати українською мовою на сайті. Тепер українською мовою можна читати лише нашу розсилку. Очікуємо відповідь.

Також йшлося про співпрацю між організаціями. Загалом ми дуже задоволені результатом, з деякими організаціями плануємо покращити кооперацію.  

Велосипеди від Leergeld Foundation

Є декілька причин, чому зараз неможливо негайно отримати велосипеди. Тиск на волонтерів, які ремонтують велосипеди, великий, тому що попит на велосипеди виріс. Дітям, яким потрібно йти до школи, надається перевага в отриманні велосипедів.

Тому, якщо маєте час і бажання, записуйтеся волонтером до веломайстерні. Ми передамо вашу заявку до велосипедної майстерні Фонду спеціальної освіти (Stichting Leergeld).

Надувний замок (Springkussen)

Наступної середи буде встановлено надувний замок для дітей у місті. Цей надувний замок безкоштовно надає Crazy Air із Гемерта. Просимо батьків співпрацювати у нагляді за дітьми.
New day for the Надувний замок (Springkussen) is on 5-10-2022!!!

Куріння

Прохання, якщо ви курите надворі, то робіть це на парковці і кладіть недопалки в квітковий горщик з піском з чорною ручкою, який знаходиться біля стовпа.

Прохання до батьків

Слідкуйте, щоб діти гралися лише в кімнаті, а не в коридорі.

Уроки голландської мови

27 вересня стартує пілотне навчання, організоване  ROC і Lumens. Вони поєднуватимуть мову із інформацією. Базовий урок нідерландської мови проведе ROC, а Lumens охопить різні теми. Також є організація для отримання інформації та консультацій. Lumens не надаватиме довгострокових консультацій, це тільки інформаційний пункт.

Консультації можна отримати в бібліотеці за адресою St. Annastraat 60, Gemert з 18.30 до 19.00.

Мовне заняття починатиметься о 19.00 і триватиме до 21.00. Уроки розпочнуться 27 вересня і триватимуть до 6 грудня. Перша група майже заповнена. Тим не менш, будь ласка, зареєструйтеся, щоб ми могли побачити, чи потрібно організовувати другу групу.

Допомога Senzer для припинення/надання соціальної допомоги (leefgeld)

Якщо у вас є робота, ви повинні повідомити про це Senzer на електронну адресу oekraine@senzer.nl, щоб припинити нарахування допомоги. Ви можете писати українською мовою.

Також можете дзвонити за номером 0492 58 24 44, але тільки англійською мовою.

У разі припинення роботи, зверніться до Senzer, щоб знову отримати соціальну допомогу. Виплата допомоги припиняється або починається 1 числа наступного місяця. 

Заходи у Gemert-Bakel

- 22/9 -  жива музика за участі гітариста/співака Андре ван ден Бугартом у четвер, 20:00 у The Bunker, St. Annastraat 60. 
    - 24/9 - вечірка Super Bachata в Time Out, Handelseweg 11, Handel.
    - 25/9 - Hammarite о 15.30 у Gij&Ik, Ridderplein Gemert.
    - 24/9 – вечірка гільдії партії Братства Gemert-Bakel у Zaal 't Viltje в Bakel.
    - 29/9 - музичний четвер, 20:00. Жива музика з Aggieland, у жанрі блюзового фолку.
    - 1/10 - Октоберфест у De Bunker з 20:00, фестиваль пива.
     - 8 і 9/10 – біговий марафон Fun Run.

Вечірня зустріч «Української кав’ярні»

У п'ятницю ввечері, 21 жовтня, з 19:30 до 22:00 відбудеться перша вечірня зустріч Ukraine Café. Цього вечора гурт "Mannen met Baarden" Гемерта гратиме живу музику. Ми проситимемо відвідувачів зробити благодійний внесок, передаючи капелюх під час зустрічі. Зустріч організовується для дорослих і дітей від 12 років. Також вітаються приймаючі сім’ї, волонтери та жителі Гемерт-Бакеля. Раз на місяць ми плануємо організовувати вечірні зустрічі за попередньою домовленістю.

До зустрічі, і нехай Господь вас береже. 

Від імені всіх волонтерів. 

Вір і Леон.