""

default iconSituatie Oekraïne

Zorgt de gemeente voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Elke Veiligheidsregio in Nederland moet samen met gemeenten voor opvangplekken zorgen. Wij vallen onder de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en werken samen met collega-gemeenten aan het vinden en bruikbaar maken van opvanglocaties. In eerste instantie gaat het regionaal om 1.000 plekken, later om nog een keer 1.000 opvangplekken.

Op welke plekken biedt de gemeente huisvesting aan?

Gemert-Bakel maakt samen met woningcorporatie Goed Wonen Gemert zo’n vijftig tot tachtig plekken beschikbaar. Het gaat om drie plekken in onze gemeente: de pastorie in Elsendorp, de pastorie in Milheeze en een aantal appartementen aan de Drossard de la Courtstraat in Gemert. De pastorieën stonden leeg met het oog op tijdelijke verhuur tijdens de herontwikkeling van deze locaties. De woningen aan de Drossard de la Courtstraat worden op termijn gesloopt. Op alle deze plekken is snel opvang mogelijk. De directe buurtgenoten zijn bijgepraat. Zij dragen het initiatief een warm hart toe.
Elke Oekraïnse vluchteling ontvangt een toelage van circa zestig euro per week per persoon (voor voedsel €46,97 en kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95). Senzer voert sinds 1 mei 2022 de betaling van de toelagen uit. Per 1 februari 2023 veranderen de bedragen van de toelage. Kijk voor meer informatie op de speciale webpagina van Senzer

Ik wil huisvesting aanbieden. Waar kan ik terecht?

Woonruimte aanbieden kan via Vluchtelingenwerk.

Ik wil hulp of goederen doneren. Waar kan ik terecht?

Goed Wonen Gemert zamelt specifieke goederen in voor de opvang en huisvesting van Oekraïners in onze regio. Denk aan meubilair, keukeninventaris en schoonmaakmiddelen.
Kijk op de website van Lijstje.nl voor het overzicht. Als je iets van de lijst wil doneren dan kun je contact opnemen via info@goedwonengemert.nl of telefoonnummer 0492 - 34 88 88.
Ook Vluchtelingenwerk zamelt goederen in. Kijk op de website van Vluchtelingenwerk waar behoefte aan is en hoe je kan doneren.

Ik wil geld doneren. Waar kan ik terecht?

Giro 555 zamelt geld in voor de Samenwerkende hulporganisaties. Zij helpen Oekraïners die op de vlucht zijn en degenen die achterblijven. Kijk op de website van Giro 555 voor hoe je kan doneren.

Ik ben ondernemer en doe zaken in Oekraïne of Rusland. Waar kan ik terecht voor informatie?

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je terecht voor informatie en advies.

Wat is er precies aan de hand in Oekraïne?

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de situatie in Oekraïne.

Ik heb Oekraïnse vluchtelingen in huis. Wat moet ik weten of doen?

Er is een handreiking Particuliere opvang Oekraïners. Daarin staat alles wat u moet weten over opvang bij u thuis. U vindt de nieuwste versie op de website van de Rijksoverheid
Onder meer:

 • Bel de gemeente, zodat we de Oekraïnse vluchtelingen kunnen opnemen in de Basisregistratie Personen.
 • Na registratie komen de vluchtelingen in aanmerking voor een toelage. Sinds 1 mei 2022 verstrekt Senzer deze toelage. In 2023 verandert de hoogte van de toelage. Kijk voor meer informatie op de speciale webpagina van Senzer.
  • Het leefgeld bedraagt circa zestig euro per week per persoon (voor voedsel € 46,97 en kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95).
  • Daarnaast ontvangen zij een aanvullende toelage van 75 euro per week (voor de eerste persoon). De vluchteling en het gastgezin kunnen zelf afspraken maken over een (vrijwillige) bijdrage aan de kosten. Een gastgezin ontvangt geen directie onkostenvergoeding van de overheid.  

Heeft uw eigen huisarts of de huisarts die u benadert, geen plek voor de Oekraïense vluchteling die bij u verblijft?

Neem dan contact op met het GHOR-bureau van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost via opschalingghorbzo@vrbzo.nl. Vermeld als onderwerp OEK en geef in de mail aan:

 • Uw adres (straatnaam, huisnummer en postcode)
 • Op welk nummer bent u bereikbaar?
 • Om hoeveel vluchtelingen gaat het?
 • Welke huisarts(en) heeft u al benaderd?

Een medewerker neemt binnen 24 uur contact met u op om een oplossing te zoeken.

Is de medische zorg spoedeisend? Bel dan 112!

Is er informatie over het verblijf en inschrijven van Oekraïense mensen?

Oekraïense mensen kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In de loop van juni 2022 is het mogelijk om online een afspraak te maken bij de IND om een bewijs van verblijf op te halen. Houd de website van IND in de gaten.

Zijn Oekraïense vluchtelingen gedurende de opvangperiode verzekerd?

Ja, is er is een speciale verzekering voor Oekraïense vluchtelingen. Meer informatie, ook over de voorwaarden, kunt u op de bijlage Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne vinden.

Mogen Oekraïense kinderen in Nederland naar school?

Als Oekraïense vluchtelingen in de gemeente staan ingeschreven, hebben hun kinderen recht op onderwijs. Zij kunnen in Gemert-Bakel terecht bij de dichtsbijzijnde school. De leerplichtambtenaar overlegt, als dat nodig is, met ouders over de onderwijsvoorziening. Uiteraard is er ruimte om eerst even bij te komen van de situatie die ze hebben doorgemaakt. 

Mogen Oekraïense vluchtelingen in Nederland werken?

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te beschermen. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek. Lees meer op de website van de Arbeidsinspectie en op de website van het UWV. Daar staat voor werkgevers ook een formulier om melding te doen. 

Geldt het rijbewijs van Oekraïense vluchtelingen in Nederland?

Het rijbewijs is tot 185 dagen na inschrijving in Nederland geldig. Daarna mag alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland worden gereden. Omwisselen voor een Nederlands rijbewijs is niet mogelijk. Er moet opnieuw theorie- en praktijkexamen worden gedaan (informatie hierover bij het CBR).

Ik ben ondernemer en wil een Oekraïense vluchteling in dienst nemen?

Op de website van de Arbeidsinspectie en  de website van het UWV staat veel informatie voor werkgevers. Op de website van UWV staat op een formulier om melding te doen. 
Werkgeversservicepunt Helmond de Peel, een samenwerking tussen Senzer en UWV, biedt ondersteuning met werving en selectie. 

Werkgeversservicepunt Helmond de Peel, een coproductie van Senzer en het UWV, biedt meer informatie en hulp bij werving en selectie. Rechtstreeks contact opnemen kan met Melanie van Lin, senior werkgeversdiensten WSP, melanie.vanlin@uwv.nl , telefoonnummer 06-15955608.

Ik help een Oekraïense vluchteling, waar vind ik informatie?

Website

De website RefugeeHelp is het startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

WhatsApp

Het Rode Kruis is begonnen met een WhatsApp hulplijn voor Oekraïense vluchtelingen: telefoonnummer 06 - 48 15 80 53. Voertaal Oekraïens en Engels.

Bibliotheek

Bibliotheek De Lage Beemden heeft diensten die ook voor Oekraïnse vluchtelingen handig kunnen zijn: 

 • Gratis gebruik van de collectie ter plekke 
 • Gratis gebruik van computers
 • Gratis lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar
 • Informatiepunt voor hulp met digitaal contact met de overheid (gebruik BSN-nummer en DIGID)
 • Taalhuis voor mensen die de Nederlandse taal willen leren

Informatienummer (Nederlands)

Ook is er een informatienummer voor mensen die vragen hebben in het Nederlands: telefoonnummer 070 - 44 55 888.

Oekraïne Café

Inwoners Vera van de Rijt and Léon van Dijck zijn gestart met een Oekraïne Cafe. Daar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne elkaar ontmoeten en hun gevoelens en ervaringen delen of gewoon met koffie, thee en een koekje bijpraten. Ook kunnen de kinderen er spelen. Betrokken inwoners en Stichting Leergeld zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over wonen in Gemert-Bakel en te helpen met advies. Er is een tolk aanwezig. 

Het Oekraïne Café vindt plaats in de gerestaureerde refter van het voormalige klooster Nazareth, Hof van Nazareth 53 in Gemert. Op de volgende data kun je daar terecht:

 • Even weken: woensdag van 14.00-16.30 uur
 • Oneven weken: vrijdag van 10.00-12.30 uur

Ze brengen ook een nieuwsbrief uit in 3 talen.

Bankrekening

Oekraïense vluchtelingen kunnen een bankrekening openen via Betaalrekening voor Oekraïnse vluchtelingen.

Oekraïense taal en vertalingen

Het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit verzorgde eerder een gratis webinarreeks Oekraïens. Kijk de webinars terug via de links hieronder:

Wat moet ik doen als ik opvang bij mij in huis (particuliere opvang) wil beëindigen?

De vluchtelingen kunnen zich melden bij de crisisnoodopvang aan de Kronehoefstraat 87 in Eindhoven. De crisisnoodopvang is ook per mail bereikbaar via makelaarsoekraine@vrbzo.nl. De Veiligheidsregio (VRBZO) kijkt dan in eerste instantie of er in de regio een andere plek beschikbaar is. Als dat niet het geval is, schakelt de VRBZO het landelijk coördinatiepunt in om de vluchtelingen elders in het land te plaatsen. Het staat mensen natuurlijk altijd vrij om zonder hulp van de VRBZO zelf een andere verblijfslocatie te zoeken.

Veiligheid

Bekijk ook de praatplaten Nederlands - Oekraïens

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief no: 9 van Ukraïn Café Gemert-Bakel

Beste mensen,

Kerstviering

Op 23 december is er ’s avonds een kerstviering in de Kapel van Nazareth. Deze keer beginnen we om 19.00 uur. Kerst is voor iedereen een heel speciaal moment dus laten we er samen een mooie, warme avond van maken met o.a. muziek van Dies van Soelen en Terry Hurley.  Ons verzoek: zouden enkele van jullie voor deze avond  wat hapjes willen maken? Maar dan a.u.b. niet meer dan een kleine schaal per familie. Veer en ik maken een heerlijke soep en er worden worstenbroodjes uitgedeeld.

Even terugkijken naar de vorige avond: een prima en gezellige avond met een muzikaal optreden van de Mannen met Baarden en met meer dan 55 bezoekers. Ook bezoekers uit Aarle-Rixtel en Venhorst. Uiteraard zijn zij ook nu van harte welkom.

Gezien de capaciteit van de Kapel kunnen we tijdens de avond ruimte bieden aan 80 mensen (exclusief kinderen). We verwachten de 23ste een grote opkomst dus graag van tevoren even aangeven of je komt en met hoeveel mensen. Hier geldt echt: vol is vol!!!

Aanmelden kan via de mail: leonvandijck@hotmail.com of bellen of appen met Vera 0647833966.

Wel willen we een ding met jullie afspreken: tijdens het Ukraine Café en zeker tijdens de avonden is het niet toegestaan om eigen drank mee te brengen.

We, en we nemen aan jullie ook, zijn blij met deze locatie en respecteren dan ook de regels van het huis.

Nederlandse les

In het nieuwe jaar start weer een nieuwe groep: Nederlands leren voor Oekraïners. Wil je je opgeven dan kan dat via het Ukraine Café en via Lumens – vluchtelingenwerk.  Aanmeldformulieren zijn in het Café aanwezig.

Lumens – vluchtelingenwerk

In de laatste maand van het jaar is er nog één spreekuur van Lumens – vluchtelingenwerk en wel op woensdag 14 december. In het nieuwe jaar is het eerste spreekuur op vrijdag 6 januari.

Winterfestijn

Op vrijdag 16 december om 19.00 uur start het winterfestijn (een schaatsbaan en kerststallen) bij het Boerenbondsmuseum met een disco-avond. Meer disco-avonden zijn er op 23 december, 30 december en 7 januari. Het winterfestijn is er tijdens de Kerstvakantie iedere dag t/m 8 januari. Je hebt wel een dagkaart (€2.50) of een passe-partout (€ 20,00 voor onbeperkt schaatsen) nodig. Schaatsen huren kan daar ook en wel voor € 2.50 per paar.

Voor de openingstijden zie het Gemerts Nieuwsblad.

Kapellekeswandeltocht in de griebelgrauw

Op zaterdag 17 december is het weer tijd om te wandelen in de griebelgrauw (avondschemering). Start is bij het Boerenbondsmuseum aan de Pandelaar. Tussen 15.30 en 17.30 uur kun je daar terecht. Er is een tocht van 5 en een van 8 km. De route wordt verlicht met kaarsjes in Weckpotten. Onderweg kun je je opwarmen aan warme soep, glühwein of chocomel die langs de route verkrijgbaar zijn. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.

Ff een korter terugblik

Toen wij, Veer en ik, ergens in maart een Oekraïense Soljanka-soep maakten hadden we geen enkel idee waar dat toe zou leiden. Een mooie opbrengst van meer dan €300 en dan komt de suggestie langs om een Ukraine Café op te zetten. Zo gezegd, zo gedaan en nu zijn we 9 maanden verder en draait het Ukraine Café nog steeds wekelijks in Nazareth. Niet meer zo druk als in het begin maar dat komt omdat veel mensen aan het werk zijn of dat de kinderen naar school gaan. Gelukkig hebben mensen hun draai gevonden in Gemert- Bakel en dat voelt goed.

Op veel vragen en verzoeken hebben we antwoord kunnen geven of hebben we mensen kunnen doorverwijzen. Veel fietsen zijn met behulp van Stichting Leergeld weggezet, de taallessen en het taalcafé draait, kinderen nemen deel aan activiteiten van (sport)verenigingen of krijgen zwemles, meerdere laptops zijn uitgedeeld en zelfs een naaimachine heeft zijn weg gevonden naar een van de mensen zodat zij weer tassen kan maken. Dankbaar werk dat niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van onze vrijwilligers, de dorpsondersteuners, Lumens -vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld waaronder zeker hun fietsenmakers en niet te vergeten de muzikanten, die tijdens de maandelijkse avond van het Ukraine Café opgetreden hebben.

Uiteraard bedanken wij verder ook alle mensen, gastouders, organisaties en gemeente die, in het afgelopen jaar, samen met ons het mogelijk hebben gemaakt om een Ukraine Café op te zetten en er een succes van te maken. Heel veel dank gaat uit naar Zoriana, Cathy en Herman voor het vertalen van onze nieuwsbrieven in het Oekraïens en het Engels. Als laatste bedanken wij ook de inwoners van Gemert-Bakel voor hun ondersteunende reacties en/of giften of het beschikbaar stellen van een luchtkussen zoals van Crazy Air. 

Samen met de vrijwilligers van het Ukraine Café wensen wij iedereen prettige kerstdagen en heel goed, gezond 2023 met heel veel welzijn. We hopen dat er spoedig een eind komt aan de oorlog in de Oekraïne!!!

Houdoe,

Veer en Léon

Newsletter no: 9 from Ukraine Café Gemert-Bakel.

Dear people,

Christmas celebration

On December 23 there is a Christmas celebration in the evening in the chapel of Nazareth. We start at 7pm. Christmas is a very special moment for everyone, so let's make it a beautiful, warm evening together with music by Dies van Soelen and Terry Hurley. Our request: would some of you like to make some snacks for this evening? Please no more than a small bowl per family. Veer and I make a delicious soup and sausage rolls are distributed.

Let's look back at the previous evening: a nice and pleasant evening with a musical performance by the Mannen met Baarden, with more than 55 visitors, some of them from from Aarle-Rixtel and Venhorst. Of course they are very welcome from now on.

Given the capacity of the chapel, we can accommodate 80 people (excluding children) during the evening. We expect a large turnout on the 23rd, so please indicate in advance whether you are coming and with how many people. Here really applies: full is full!!!

You can register via email: leonvandijck@hotmail.com or call or app Vera 0647833966.

We want to agree on one thing: during the Ukraine Café and certainly during the evenings it is not allowed to bring your own drinks.

We, and we assume you too, are happy with this location and therefore respect the rules of the house.

Dutch courses

A new group will start in the new year: learning Dutch for Ukrainians. If you want to sign up, you can do so via the Ukraine Café and via Lumens – refugee work. Registration forms are available in the Café.

Lumens – refugee work

In the last month of the year there is one more office hour of Lumens – refugee work on Wednesday 14 December. In the new year, the first consultation hour is on Friday 6 January.

Winter festival

On Friday 16 December at 7 pm, the winter festival (an ice rink and nativity scenes) will start at the Boerenbondsmuseum with a disco evening. There are more disco nights on December 23, December 30 and January 7. The winter festival is every day during the Christmas holidays until 8 January. You do need a day ticket (€2.50) or a passe-partout (€20.00 for unlimited skating). You can also rent skates there for € 2.50 per pair.

For opening times see the Gemerts Nieuwsblad.

Kapellekes walking tour in the griebelgrauw

On Saturday 17 December is the walk in the griebelgrauw (evening twilight). Start is at the Boerenbondsmuseum on the Pandelaar. You can go there between 3.30 pm and 5.30 pm. There is a tour of 5 and one of 8 km. The route is lit with candles in Weck jars. Along the way you can warm up with hot soup, mulled wine or chocolate milk, all available along the route. Part of the proceeds go to charity.

Just a quick review

When Veer and I made a Ukrainian Soljanka soup sometime in March, we had no idea what it would lead to. A nice proceeds of more than €300, and then the suggestion comes along to set up a Ukraine Café. No sooner said than done. Now we are 9 months later and the Ukraine Café is still running weekly in Nazareth. Not as busy as in the beginning, but that is because many people are at work or the children are going to school. Fortunately, people have found their niche in Gemert-Bakel and that feels good.

We have been able to answer or refer people to many questions and requests. Many bicycles have been put away with the help of Stichting Leergeld. The language lessons and the language café are running, children take part in activities of (sports) associations or receive swimming lessons, several laptops have been distributed and even a sewing machine has found its way to one of the people so that they can make bags again. Grateful work that would not be possible without the efforts of our volunteers, the village supporters, Lumens refugee work, the Leergeld Foundation, including the bicycle mechanics, and not to forget the musicians who performed during the monthly evening of the Ukraine Café.

Of course we would also like to thank all the people, host parents, organizations and the municipality who, together with us, have made it possible to set up a Ukraine Café and make it a success in the past year. Many thanks to Zoriana, Cathy and Herman for translating our newsletters into Ukrainian and English. Finally, we would also like to thank the residents of Gemert-Bakel for their supportive reactions and/or donations or making an air cushion available such as Crazy Air.

Together with the volunteers of the Ukraine Café, we wish everyone a Merry Christmas and a very good, healthy 2023 with lots of well-being. We hope that the war in Ukraine will end soon!!!

Goodbye and houdoe,

Veer en Léon

Інформаційний журнал №: 9 від “Української кав’ярні”, Гемерт-Бакель

Шановні українці, хочемо повідомити вас по наступні заходи.

Святкування Різдва

Ввечері, 23 грудня ,відбудеться святкування Різдва в каплиці Назарету. Зустріч почнеться о 19:00. Різдво — це особлива подія для кожного, тож давайте зробимо його прекрасним, теплим вечором разом із музичним виступом від Dies van Soelen і Terry Hurley. Чи є бажаючі приготувати закуски на цей вечір - не більше однієї страви із сім’ї?

Ми з Вірою приготуємо смачний суп, а також візьмемо сосиски.

Попередній вечір був надзвичайно атмосферним разом із Mannen met Baarden. До нас доєдналось понад 55 відвідувачів, зокрема з Aarle-Rixtel та Venhorst. Ласкаво просимо всіх доєднуватись і надалі.

Враховуючи місткість каплиці, ми можемо прийняти максимум 80 осіб (не враховуючи дітей) протягом вечора. 23 грудня очікуємо, що значна кількість людей доєднається до зустрічі, тому просимо заздалегідь зареєструватись, вказавши кількість осіб, які прийдуть.

Ви можете зареєструватися за електронною поштою: leonvandijck@hotmail.com або за телефоном 0647833966, Vera

Ми хочемо домовитися про наступне: під час зустрічі «Ukraine Café» заборонено приносити власні напої. Ми сподіваємось, що ви також задоволені місцем наших зустрічей, і тому просимо поважати правила будинку.

Курси голландської мови

З початку Нового року стартує нова група з вивчення голландської мови для українців. Ви можете зареєструватися під час зустрічі Ukraine Café, а також через організацію Lumens – refugee work. Реєстраційні форми є у вільному доступі в кав’ярні.

Lumens – робота біженців

У середу, 14 грудня, відбудеться ще одна консультаційна година Lumens. З початку Нового року консультаційна година проходитиме у п’ятницю, 6 січня.

Зимовий фестиваль

У п’ятницю, 16 грудня, о 19:00 в Boerenbondsmuseum з диско-вечором розпочнеться зимовий фестиваль (ковзанка та вертепи). 23 грудня, 30 грудня та 7 січня також організовуються дискотеки. Зимовий фестиваль проходитиме щодня під час різдвяних свят до 8 січня. Для входу вам знадобиться денний квиток (2,50 євро) або абонемент (20,00 євро з необмеженим катанням). Можна взяти напрокат ковзани за 2,5 євро за пару. Час роботи див. у Gemerts Nieuwsblad.

Пішохідна екскурсія Kapellekes у griebelgrauw

У суботу, 17 грудня, відбудеться пішохідна прогулянка в griebelgrauw (у період сутінок). Початок – у музеї Boerenbondsmuseum на вул. Панделаар. Туди можна завітати з 15.30 до 17.30. Є тур на 5 та 8 км. Маршрут освітлюється свічками у Weck jars. Дорогою ви можете зігрітися гарячим супом, глінтвейном або какао, все це включено у вартість. Частина виручених коштів йде на благодійність.

Короткий огляд

Коли у березні ми з Вірою готували український суп-солянку, ми навіть не підозрювали, до чого це призведе. Опісля цієї події, яка принесла приємний прибуток понад 300 євро, і з’явилась пропозиція відкрити “Українську кав’ярню”. Пройшло вже понад 9 місяців, а Ukrainian Café все ще проводить діяльність щотижня в Назареті. Вже не так багато людей приходять як на початку, але причиною цього є те, що більшість українців ходять на роботу, а діти до школи. Радіємо, що українці знайшли свою нішу в Gemert-Bakel.

Протягом цього періоду ми змогли відповісти на багато запитань і запитів. Багато велосипедів було надано за допомогою Stichting Leergeld. Проводяться уроки з вивчення мови, діти беруть участь у спортивних заходах та плаванні, роздано кілька ноутбуків і навіть швейна машинка допомогла відновити пошиття сумок. Ця вся діяльність була б неможливою без зусиль наших волонтерів, організації Lumens, фундації Leergeld, у тому числі веломеханіків, а також музикантів, які виступали під час вечорів у кав’ярні.

Звичайно, ми також хотіли б подякувати всім людям, приймаючим сім’ям, організаціям і муніципалітету, які разом з нами допомогли створити «Ukraine Café» і зробити її успішною та корисною. Велике спасибі Зоряні, Кеті та Герману за переклад наших журналів українською та англійською мовами. Також ми хотіли б подякувати мешканцям Gemert-Bakel за їхню підтримку та/або пожертвування і надання батуту - Crazy Air.

Разом із волонтерами «Ukraine Café» вітаємо всіх із Різдвом Христовим та бажаємо здоров’я та благополуччя у 2023 році. Сподіваємося, що війна в Україні закінчиться найближчим часом!!!

До побачення та houdoe,

Veer en Léon