""

Slim door het aanslagbiljet heen

13 februari 2024
Inwoners

Een handige infographic met stappenplan

Je hebt hem inmiddels per post of digitaal via MijnOverheid ontvangen: het aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Op deze aanslag staat welke belastingen je moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn en met welke grondslag ze zijn berekend, hoe en wanneer je betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van jouw woning of pand.

Het is belangrijk om het volledige aanslagbiljet goed door te lezen. Weet je niet waar je moet beginnen? Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heeft een handige infographic gemaakt om je door het biljet te loodsen. Deze vind je hieronder of op de website van de BSOB, onder het kopje: slim door het aanslagbiljet heen: stappenplan.externe-link-icoon

Slim door het aanslagbiljet heen: stappenplan

Slim door het aanslagbiljet heen?

Volg de 6 stappen hieronder.

 1. Bekijk het totaalbedrag en controleer de uitgebreide informatie op pagina 3. Daar vindt u hoe het totaalbedrag is opgebouwd. 

Klopt de periode? Klopt de grondslag? De grondslag is de basis waarop uw belasting berekend wordt. Zo wordt de onroerendezaakbelasting (OZB) bijvoorbeeld bepaald op basis van de WOZwaarde en de zuiveringsheffing op basis van een één of meerpersoonshuishouden.

 1. Op pagina 3 vindt u ook de tarieven waarmee wordt gerekend. De tarieven kunt u gemakkelijk bekijken en vergelijken met voorgaande jaren op onze website van Belastingsamenwerking Oost-Brabantexterne-link-icoon

Wist u dat de tarieven ieder jaar opnieuw worden vastgesteld door de gemeente? Zo ook het OZB-tarief. Als de WOZ-waarde stijgt, past de gemeente bijna altijd het OZB-tarief aan. Dit doet de gemeente zodat het te betalen belastingbedrag minder hard stijgt dan de WOZ-waarde. Het kan dus zijn dat u minder betaalt terwijl de WOZ-waarde is gestegen!

 1. De WOZ-waarde vindt u ook terug op uw aanslagbiljet. Zo bepalen wij de WOZ-waarde: 

  Maatvoering
  We kijken naar de maatvoering van uw pand en perceel. 

  Verkoopprijzen
  We kijken naar verkooptransacties van vergelijkbare panden.   

  Afwerking
  Het afwerkingsniveau van binnen én buiten is van invloed op de waarde. 

  Specifieke kenmerken
  De bijgebouwen worden ook meegenomen in het bepalen van de WOZ-waarde.

  Ligging 
  We houden rekening met de verschillen in ligging.

  Waardepeildatum
  De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw pand. Voor het vaststellen daarvan, gaan we altijd uit van wat uw woning of bedrijfspand waard was als u het op 1 januari van het voorgaande jaar verkocht had.  

Wilt u weten hoe wij tot uw specifieke WOZ-waarde zijn gekomen? Download het taxatieverslag via onze digitale balie met gebruik van DigiDexterne-link-icoon.

 1. Weten of een verandering van situatie invloed heeft op het te betalen belastingbedrag? 
  Bijvoorbeeld wanneer u van een meerpersoonshuishouden naar een eenpersoonshuishouden gaat, u minder vaak de container aan de straat zet of wanneer de WOZ-waarde hoger of lager is?* 
  Vul onze rekentool inexterne-link-icoon.

Wist u dat u misschien recht heeft op vermindering van belastingen wanneer u verhuist? Geef uw verhuizing op tijd door aan de gemeente of aan de Kamer van Koophandel. Wij krijgen dit bericht automatisch door en verwerken de wijziging. Wanneer u recht heeft op vermindering, krijgt u hier vanzelf bericht over. Weten of een verandering van situatie invloed heeft op het te betalen belastingbedrag? 

*  Let op: het kan zijn dat bepaalde genoemde voorbeelden geen invloed hebben op het aanslagbiljet omdat de voorwaarden voor belastingen verschillen per gemeente.  Bekijk de  voorwaarden per gemeente op de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabantexterne-link-icoon.

 1. Tijd om het totaalbedrag te betalen. De mogelijkheden staan voorop het aanslagbiljet.
 2. Kunt u het bedrag niet betalen? Bekijk of u in aanmerking komt voor kwijtschelding via de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabantexterne-link-icoon.

Heeft u DigiD, doe er uw voordeel mee: 
Via onze Digitale Balieexterne-link-icoon kunt u veel snel en zelf regelen. U kunt bijvoorbeeld automatische incasso regelen, uw poststukken bekijken of bezwaar maken.