Taalhuis Gemert-Bakel staat aan wieg van ‘Hoera! Er is een baby op komst’

11 juni 2024
Inwoners

Donderdag 30 mei ging de animatie ‘Hoera! Er is een baby op komst’ in première bij de provinciale bijeenkomst Gezinsaanpak en geboortezorg in Tilburg. De animatie werd ontwikkeld vanuit de opdracht van Taalhuis Gemert-Bakel om het belang van taalgebruik bij de allerjongsten onder de aandacht te brengen bij professionals rondom de geboortezorg én bij aanstaande en jonge ouders.

Eerste 1.000 dagen cruciaal voor taalontwikkeling

In een tijdsbestek van één minuut laat de animatie zien waarom de eerste 1.000 dagen van een (ongeboren) baby cruciaal zijn voor de taalontwikkeling van kinderen én wat ouders daar zelf in kunnen betekenen. De animatie is bedoeld voor vertoning in wachtkamers van verloskundigen en consultatiebureaus en voor gebruik als voorlichtingsmateriaal op websites en bij bijeenkomsten van organisaties rondom geboortezorg.

Input van lokale organisaties rondom geboortezorg

Taalhuiscoördinator Suzan Mulder vertelt over de totstandkoming: “We waren ruim een jaar geleden op zoek naar geschikt voorlichtingsmateriaal voor deze doelgroep. Hoewel er veel informatie beschikbaar was, was er nog geen kant-en-klaar in te zetten materiaal. Dankzij gesprekken met Verloskundigenpraktijk Natal, Kraamzorg de Zorgboog en het consultatiebureau Gemert (GGD Brabant-Zuidoost) kwamen we erachter wat zij nodig hebben om het onderwerp bespreekbaar te maken met aanstaande en jonge ouders. Bibliotheek de Lage Beemden heeft toen haar Provinciale Ondersteuningsinstelling Cubiss benaderd om mee te denken. De verwachting was dat ook collega’s in andere regio’s interesse zouden hebben. Cubiss is mee ingestapt en heeft ervoor gezorgd dat het materiaal tot stand is gekomen met financiering van de provincie Noord-Brabant.”

Materiaal vrij te gebruiken

Nu de animatie klaar is, volgen binnenkort nog een flyer met achtergrondinformatie voor professionals rondom geboortezorg en het jonge kind. Ook volgt er een hand-out die online gezet of meegegeven kan worden aan aanstaande ouders. Organisaties die geïnteresseerd zijn om dit materiaal in te zetten kunnen daarvoor contact opnemen met Taalhuis Gemert-Bakel. Voor meer informatie: info@taalhuisgemert-bakel.nl of https://onsgemertbakel.nl/pagina/taalhuisgemert-bakel/menu/geboortezorg-en-het-jonge-kindexterne-link-icoon

Taalhuis Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel is 17% van de inwoners laaggeletterd. Deze mensen kunnen niet voldoende lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Onder de noemer van het Taalhuis werken de gemeente Gemert-Bakel, Bibliotheek de Lage Beemden, ROC ter AA, Lumens en Stichting Lezen en Schrijven samen met als doel het verbeteren en onderhouden van de (digi)taalvaardigheden in de lokale omgeving. Taalhuis Gemert-Bakel is er voor iedereen met een (digi)taalvraag.