Ten noordoosten van de Lodderdijk stond in de middeleeuwen de oude Hoeve Vogelsanck…

06 februari 2024
Inwoners

De hoeve verloor in 1957 zijn agrarische functie en functioneerde vervolgens van 1967 tot 1971 als noodkerk voor de parochie Sint-Josef. Kort daarna is de hoeve gesloopt. Al een jaar eerder werd de monumentale schuur zorgvuldig gedemonteerd en weer opgebouwd bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Waar ‘ie nu als ontvangstruimte wordt gebruikt. 

Op het perceel waar vroeger de hoeve Vogelsanck stond, stond destijds al een Lindeboom. Deze prachtige, inmiddels monumentale, Linde is gelukkig bewaard gebleven.

Hoe staat het er nu voor met de Linde?


Onlangs heeft gemeente Gemert-Bakel opdracht gegeven aan het bedrijf Van Hoogstraten Boomverzorging voor het creëren van een onderhoudsarme groeiplaats voor deze Hollandse Linde, ook bekend als de Tilia x europea. Deze vernieuwende aanpakontworpen om de gezondheid van de boom te verbeteren, bestaat uit een reeks doordachte stappen om een natuurlijke kringloop te bevorderen.

De vernieuwende aanpak

Hoe gaat die vernieuwende aanpak in zijn werk? Als eerste is de toplaag van het gazon binnen de kroonprojectie van de Linde verwijderd. Daarna werd de grond zorgvuldig belucht en verrijkt met compost, waardoor organisch gehalte en bodemleven werden verbeterd. Deze essentiële stap is nodig om een gezonde bodemomgeving te creëren waarin de Linde bloeit. 

Een opvallend kenmerk van deze groeiplaats is de nieuwe toplaag van houtsnippers, afkomstig van een Lindeboom. Dit niet alleen om het mooier te maken, maar ook als functionele laag die de bodem bedekt. Bovendien zijn Linde boomstammen strategisch rondom de groeiplaats geplaatst. Deze opstelling voorkomt machinaal maaien en minimaliseert het betreden van de bodem onder de boom, waardoor verdichting wordt vermeden.

Het doel


Het doel is duidelijk: een gezonde en natuurlijke kringloop voor de bodem tot stand brengen. Het afgevallen blad dat onder de boom blijft liggen, draagt bij aan de vorming van een stabiele humuslaag. Dit proces verbeterd het bodemleven en versterkt de gezondheid van de bodem, wat uiteindelijk de vitaliteit van de boom ten goede komt. 

Door deze doordachte aanpak wordt niet alleen de esthetische waarde van de omgeving verhoogd, maar wordt ook bijgedragen aan het behoud van het ecologische evenwicht. Gemeente Gemert-Bakel toont hiermee een voorbeeld van duurzaam groenbeheer, met het oog op een gezonde toekomst voor zijn natuurlijk omgeving.