Uitgifte bouwkavels

In alle dorpskernen van Gemert-Bakel heeft de gemeente bouwkavels beschikbaar. De gemeente kan deze bouwkavels uitgeven aan gegadigden die zelf een woning willen bouwen.

In principe geldt: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Maar mochten meerdere personen zich tegelijk melden, vindt er een loting plaats. Aan de uitgifte van bouwkavels zijn voorwaarden verbonden. Denk bijvoorbeeld aan bepalingen uit het bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan.

De gemeenteraad heeft de Grondprijzen gemeente Gemert-Bakel 2022 vastgesteld. De kosten voor overdracht van de grond zijn voor rekening van de koper.