build-reside iconUitgifte bouwkavels

In alle dorpskernen van Gemert-Bakel heeft de gemeente bouwkavels beschikbaar. De gemeente kan deze bouwkavels uitgeven aan gegadigden die zelf een woning willen bouwen.

In principe geldt: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Maar mochten meerdere personen zich tegelijk voor éénzelfde kavel melden of als bij inschrijving blijkt dat er meerdere belangstellenden voor één specifieke kavel zijn kan de gemeente gebruik maken van een toewijzing op basis van bijvoorbeeld loting of op basis van aanvullende selectiecriteria.

Aan de uitgifte van bouwkavels zijn voorwaarden verbonden. Denk bijvoorbeeld aan bepalingen uit het bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan.

De gemeenteraad heeft de Grondprijzen gemeente Gemert-Bakel vastgesteld. De kosten voor overdracht van de grond zijn voor rekening van de koper.

Bekijk bedrijfskavels in:

 

Bakel

De Mortel

De Rips

Elsendorp

Gemert

Handel

Milheeze