Uitgifte bouwkavels

In alle dorpskernen van Gemert-Bakel heeft de gemeente bouwkavels beschikbaar. De gemeente kan deze bouwkavels uitgeven aan gegadigden die zelf een woning willen bouwen.

In principe geldt: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Maar mochten meerdere personen zich tegelijk voor éénzelfde kavel melden of als bij inschrijving blijkt dat er meerdere belangstellenden voor één specifieke kavel zijn kan de gemeente gebruik maken van een toewijzing op basis van bijvoorbeeld loting of op basis van aanvullende selectiecriteria.

Aan de uitgifte van bouwkavels zijn voorwaarden verbonden. Denk bijvoorbeeld aan bepalingen uit het bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan.

De gemeenteraad heeft de Grondprijzen gemeente Gemert-Bakel vastgesteld. De kosten voor overdracht van de grond zijn voor rekening van de koper.

Actuele grondprijzen

Uitgifteprijzen woningbouwgrond
Type woningbouwgrondPrijs per m² exclusief btw

Gemert en Bakel

(100%)

De Mortel en Handel

(95%)

Milheeze en Elsendorp

(90%)

De Rips (75%)

Grondwaarde vrijstaande woning€ 400,00€ 380,00€ 360,00€ 300,00
Grondwaarde tussenwoning€ 470,00€ 450,00€ 425,00€ 352.50
Grondwaarde hoekwoning€ 430,00€ 410,00€ 385,00€ 322,50
Grondwaarde twee-onder-een-kapwoning€ 410,00€ 390,00€ 370,00€ 307,50
Gestapelde woningbouw
Gestapelde woningbouw (vrije sector)Maatwerk
Sociale woningbouw
Sociale woningbouw eengezins€ 235,00 per m²
Sociale woningbouw meergezins€ 22.500,00 per wooneenheid
Uitgifteprijzen Bedrijfskavels
Type bedrijfskavelUitgifteprijs per m² excl. btw
Bedrijfskavel regulierGemert en Bakel€ 165,00 per m²
Milheeze en Elsendorp€ 155,00 per m² 
Kavels > 10.000 m²Maatwerk
Bedrijfskavel 
woon-werk
Grond ten behoeve van wonen:

Tot 500 m²: € 250,00  per m²                   

Vanaf 500 m²:  € 200,00 per m²
(tot een maximum van 750 m²)

Grond  ten  behoeve van bedrijvigheid:

Gemert/ Bakel:                       € 165,00 per m²

Milheeze en Elsendorp:         €155,00 per m²

Uitgifteprijzen groen- en reststroken
Type grondGrondprijs 2024
Achtererfgebied50% van de grondprijs voor vrijstaande woningen
Voorerfgebied25% van de grondprijs voor vrijstaande woningen