Uitnodiging informatiebijeenkomst Pilot autoluw centrum

30 april 2024
Inwoners

Het centrum van Gemert willen we nog aantrekkelijker maken door samen te zorgen voor nog meer sfeer, beleving en comfort. Om erachter te komen of het weren van auto’s in het winkelgebied hier mede voor kan zorgen, heeft het college op 27 februari 2024 besloten een pilot te houden voor de duur van 1 jaarWe hebben dat besluit eind februari gedeeld.

Pilot

Deze pilot houdt in dat we de Nieuwstraat tijdelijk willen inrichten als voetgangersvriendelijke zone door deze af te sluiten voor auto’s. We vinden het belangrijk om de omgeving hier goed bij te betrekken en organiseren een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden voordat de pilot daadwerkelijk start.   

Uitnodiging informatiebijeenkomst 

Ben je belangstellend of belanghebbend en voel je je betrokken, kom dan naar deze informatieavond op woensdag 15 mei 2024 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, inloop vanaf 19.00 uur. Tijdens deze informatiebijeenkomst heb je de gelegenheid om vragen stellen. 

Meten is weten

Na deze pilot krijgen we een beter beeld wat een autovrije, voetgangersvriendelijke Nieuwstraat betekent voor het centrum en haar bewoners, ondernemers en bezoekers. We kennen in het centrum nu al eenrichtingsverkeer. Met deze proef onderzoeken we of we een stap verder kunnen door het centrum autoluw te maken. 

Wat houdt deze pilot precies in? Via deze pilot meten we:

  • Welke gevolgen de afsluiting van de Nieuwstraat heeft voor de verkeersstromen, de parkeersituatie en de bereikbaarheid. 
  • Hoe bezoekers, winkeliers, ondernemers en omwonenden een autoluw centrum beleven en ervaren.  

We benadrukken nogmaals dat we het belangrijk en noodzakelijk vinden om je goed over deze pilot te informeren en je erbij te betrekken. Graag hopen we je te mogen begroeten op de informatiebijeenkomst op 15 mei. 

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van 'pilot autoluw centrum' of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.