Verduurzamen van bedrijven, hoe doe je dat?

26 maart 2024
Inwoners

Na een ledenvergadering van BKG (Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel) werd onlangs een werkgroep opgericht. Na wat brainstormen ontstond er vanuit deze werkgroep een energiecoöperatie. Deze coöperatie wil actief zijn op het vlak van verduurzaming van bedrijven - in de breedste zin van het woord. 

De energiecoöperatie

De energietransitie kan functioneren als aanjager voor positieve ontwikkelingen in de regio. Energiecoöperatie Zeus wil de energietransitie helpen vormgeven en fungeren als platform voor kennisdeling en advies. Het bestuur van die coöperatie bestaat uit Jos Bezemer, Frans Ploegmakers en Ron Kastermans. Samen met HyTEPS namen zij het initiatief voor een samenwerking met studenten van de Technische Universiteit Eindhoven onder begeleiding van professor Sjef Cobben. Zo geschiedde, energiecoöperatie Zeus kreeg zijn naam en vorm.

Wat gebeurt er nu? 

Welke bedrijven in onze gemeente verbruiken veel energie én kunnen geholpen worden door de studenten van de TU/e? Dat werd duidelijk tijdens een promotiebijeenkomst van energiecoöperatie Zeus. Uiteindelijk gingen 4 groepen studenten aan het werk voor 7 bedrijven in onze gemeente. Op woensdag 13 maart presenteerden de studenten de opdrachten waar zij de komende maanden aan werken. 

De opdrachten

  • GEA (Bakel): Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor optimalisatie van de energiestromen. Zo kan het vermogen van de aansluitingen beter benut worden. Vanwege netcongestie duurt het 5 tot 10 jaar voordat nieuwe aansluitingen geleverd kunnen worden.

  • Haval, Huisman (Gemert): Studenten kijken naar de kansen voor warmte uitwisseling tussen de bedrijven die naast elkaar liggen: de een heeft een warmte-overschot, de ander heeft warmte nodig.

  • Van Dijk Groep (Smartpark): Hier wordt gekeken naar het verbruik op alle locaties. Alle panden hebben dezelfde eigenaar, waardoor er kansen liggen om een eigen netwerk te maken en zo de benodigde vermogens beter te benutten. 

  • Fransen Gerrits, Ploegmakers (De Rips) en van Kessel Olie (Milheeze): Hier wordt onderzocht of restwarmte van Fransen Gerrits ingezet kan worden voor grondbewerking bij Ploegmakers. Er wordt gedacht aan het verhitten van grond waarmee de zaden van de Japanse Duizendknoop -  een invasieve exoot - gedood kunnen worden. Andere opties: de warmte inzetten om woningen in De Rips te verwarmen of de warmte omzetten en transporteren via de logistiek van Van Kessel.

De energiecoöperatie wil de resultaten van deze projecten graag delen met andere lokale bedrijven. Elk bedrijf kan de onderzoeksmethodes van de studenten toepassen en zelf vergelijkbare onderzoeken doen. Meegaan in verduurzaming en elektrificatie zullen bij alle bedrijven in de regio leiden tot nieuwe processen en manieren van werken. Daarnaast zullen er in de komende jaren geen grootverbruikersaansluitingen bij komen als gevolg van netcongestie. Bedrijven die willen uitbreiden moeten dus op zoek naar andere manieren om extra vermogen te creëren. 

Lokale energiecoöperaties spelen een cruciale rol in de energietransitie in Nederland en zijn essentieel voor het versnellen van de overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Inzichten en analyses van verbeteringsmogelijkheden zijn de belangrijke eerste stap op weg naar het realiseren van de energietransitie binnen bestaande regionale economische, infrastructurele en ruimtelijke kaders. En Energiecoöperatie Zeus is bijzonder trots om hier een bijdrage aan te mogen leveren. In een volgend stadium wil de Energiecoöperatie ook graag aan de slag met de energietransitie vanuit Milheeze. 

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem dan contact op met de gemeente door te bellen naar 0492-378500 of mail naar gemeente@gemert-bakel.nl. Je kunt vragen naar A. Rijken of F. van Kessel.