Verhuizing naar buitenland doorgeven (Emigratie)

Als u in een jaar langer dan 8 maanden in het buitenland gaat verblijven, moet u hiervan aangifte doen. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. De aangifte moet gebeuren op de dag van vertrek. U wordt dan uitgeschreven van uw adres. Doet u eerder aangifte van uw vertrek dan wordt u uitgeschreven op de datum dat wij de aangifte ontvangen. Bij de aangifte moet u uw nieuwe adres in het buitenland vermelden. Heeft u nog geen vast adres in het buitenland? Geef dan uw eerste verblijfadres in het buitenland op (bijvoorbeeld het adres van een hotel, familie of kennis).

Schriftelijk doorgeven

Om een verhuizing naar het buitenland door te geven stuurt u het volgende op:

  • kopie van uw legitimatiebewijs
  • een brief met uw oude en nieuwe adres, de datum van vertrek en een handtekening

N.B. Het is alleen mogelijk schriftelijk een emigratie door te geven als er geen bewoners achterblijven op het Nederlandse adres.

Persoonlijk doorgeven

Als alle bewoners van een adres naar het buitenland verhuizen, moet u de verhuizing persoonlijk komen doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak makenexterne-link-icoon. Dit kan online of telefonisch via telefoonnummer 0492-378 500. Alle bewoners (ook minderjarigen!) moeten dan aanwezig zijn bij de vertrekaangifte. Denk hierbij aan het meenemen van een legitimatiebewijs en uw nieuwe adres.

Wie kunnen een verhuizing doorgeven?

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten/partners samen naar het buitenland verhuizen)
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt)
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Aangifte van vertrek naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Hoe verder?

Uw vertrek naar het buitenland wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en afnemers van de basisregistratie personen (BRP).

De gemeente stuurt u geen bevestiging van het vertrek toe. Als u verhuist naar Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius) ontvangt u wel een gratis bewijs van uitschrijving. Dit bewijs heeft u daar namelijk nodig bij de inschrijving.

In- of uitklaringsbewijs inboedel

Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane om een in- of uitklaringsbewijs voor inboedel vragen. Voor dit bewijs heeft u een uittreksel uit de BRP nodig. Dit kunt u tot en met de dag van aangifte van vertrek aanvragen aan de balie van het gemeentehuis. Daarna kan dit uittreksel uit de BRP alleen worden aangevraagd bij een van de RNI-loketten.

Let op: een uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huursubsidie, eventuele studiefinanciering, toekomstige uitkeringen en uw belastingen.

Doorlooptijd en kosten

Hoe lang duurt het?

Schriftelijk: 5 werkdagen
Aan de balie: direct

Kosten

Aan dit product  zijn geen kosten verbonden.