Vernieuwd plan voor de N272: presentatie najaar 2024

09 juli 2024
Inwoners

Dit najaar komt de provincie Noord-Brabant met het aangepaste plan voor de N272. In dit plan zijn recente ontwikkelingen in de regio en de nieuwste verkeerscijfers meegenomen. Ook is input uit de omgeving verwerkt. 

De komende jaren wordt de N272 in de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel tussen de aansluiting op de N279 (model “berenkuil“) en de rotonde bij de kruising met de N605 (Noord-Om) op diverse plaatsen verbeterd. “Er wordt natuurlijk al langer gesproken over de aanpassing van de N272”, vertelt Anja Schievink, projectmanager bij de provincie. “Het was de bedoeling om ook de knelpunten op de N615, met name de Beekse Brug, en ook de N279 ongeveer gelijktijdig aan te pakken. Dat gaat helaas niet door. Er is nog geen goede oplossing voor de Beekse Brug gevonden en de Raad van State keurde het Provinciaal Inpassingsplan voor de N279 af. Maar met de N272 gaan we wel vast aan de slag.”

Voor de N615 (Beekse Brug) is een pre-verkenning gestart met onder andere provincie, gemeente Laarbeek, gemeente Gemert-Bakel, Rijkswaterstaat en Landgoed Eyckenlust. Hierover volgt later meer communicatie. De N279 is opnieuw officieel van start met een verkenning. Meer informatie over de N279 vindt u op de website van Provincie Noord-Brabantexterne-link-icoon.

Anja vervolgt: “Omdat er inmiddels nieuwe verkeerscijfers bekend waren en ook de plannen voor de snelfietsroute Gemert-Eindhoven al concreet werden, hebben we het eerdere ontwerp voor de N272 nog eens tegen het licht gehouden. Ook hebben we nog eens goed gesproken met de omgeving, dat ging eerder vanwege corona lastiger. We zien al met al dat het ontwerp dat er lag op een heel aantal punten echt nieuw onderzoek verdiende. En die tijd hebben we samen met de gemeenten nu genomen.” 

Er is langs het gehele tracé gekeken of de kruispunten ook naar de toekomst toe het verkeer voldoende kunnen afwikkelen en of andere kruispuntvormen beter zijn. Of bijvoorbeeld een verkeerslicht in plaats van een rotonde beter werkt en hoe fietsers zo veilig mogelijk kunnen oversteken. 

Wethouder Hanneke Coppens, Gemert-Bakel: “We hoopten voor de zomer het plan al te kunnen presenteren, maar we zijn blij dat de provincie een paar maanden extra tijd heeft genomen, zodat onze lokale belangen optimaal meegewogen worden. Denk bijvoorbeeld aan onze wens voor een OV-hub of de bereikbaarheid voor fietsers tussen het centrum en het buitengebied.”

Op 3 juli is de gemeenteraad Gemert-Bakel geïnformeerd over de stand van zaken van het project. 

Planning

Na de zomer kiezen de bestuurders van de provincie en gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel het zogeheten nieuwe Voorkeursalternatief. Hierin staan de gekozen oplossingen voor het gehele tracé. Dit wordt in het najaar tijdens onder andere een informatieavond en online aan de omgeving gepresenteerd. Dan licht de provincie toe hoe het plan tot stand is gekomen en hoe met alle input is omgegaan die inwoners onder andere via de informatieavond in januari indienden.

Vervolgens stelt de provincie het Voorkeursalternatief formeel vast en kan het ontwerp in detail uitgewerkt worden. De ruimtelijke procedures, vergunningen en grondaankopen gaan dan in 2025 van start. Zodra alle vergunningen en benodigde gronden verworven zijn, kan het werk worden aanbesteed aan een aannemer. Deze kan naar verwachting in 2028 van start.

Omdat het om ingrijpende werkzaamheden gaat, zal de weg naar verwachting uiteindelijk in 2030 helemaal gereed zijn.

Op de website van Provincie Noord-Brabantexterne-link-icoon kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. We blijven u over de voortgang van het project ook via Gemerts Nieuwsblad informeren.