Informatiepagina re-activering vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Op deze pagina plaatsen we namens Defensie informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken.

December 2020
Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering van COVM De Peel in digitale vorm. Om het openbare karakter te behouden, plaatst Defensie voor een bepaalde tijd de audio van het overleg op de website van COVM De Peel.  


Oktober 2020
De vergadering van COVM De Peel is vanwege de aangescherpte regels rondom het coronavirus verplaatst naar 3 december van 15.00 tot 17.00 uur in de raadszaal van de gemeente Venray. 


Augustus 2020
Defensie heeft de eerste burenmailing verstuurd. Deze lees je hier
Wil je ook de burenmailing ontvangen? Mail dan onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ naar: informatiedepeel@mindef.nl.

De datum voor de eerstvolgende vergadering van COVM De Peel is donderdag 8 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in de raadszaal van de gemeente Venray. Door maatregelen die gelden rondom het coronavirus is het voor publiek beperkt mogelijk om erbij te zijn. Het overleg zal via een livestream te volgen zijn. Meer informatie en de agenda stukken volgen later.

Juli 2020
Defensie heeft een persbericht verstuurd over de stand van zaken in het proces van een nieuw luchthavenbesluit. Dat persbericht lees je hier.

Juni 2020
Defensie heeft met een persbericht de website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases gelanceerd. Lees het persbericht: PDFPersbericht Burenmailing 120620.pdf
Buiten een website met informatie kunnen belangstellenden zich ook inschrijven voor een burenmailing. 

 • Informatie over een Luchthavenbesluit is vaak ingewikkeld en verspreid beschikbaar. De site zet aan tot een centrale plek waar begrijpelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen gesteld kunnen worden. Klik hier om naar de website te gaan.
 • Defensie zoekt naar de beste manieren om belanghebbenden te informeren en contact te leggen. Daarom wordt naast de website ook een burenmailing opgestart voor de omgeving van De Peel. Bent u geïnteresseerd? Geef dan uw e-mailadres door waarop u de informatie wil ontvangen. Graag onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ via: informatiedepeel@mindef.nl. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de mailing. U kunt te allen tijde opzeggen als u geen informatie meer via de mail wilt ontvangen. Uw gegevens worden dan uit de database verwijderd.

Februari 2020
Defensie heeft toegezegd de brief van Staatssecretaris Visser aan COVM De Peel over ontwikkelingen met betrekking tot Gilze Rijen op de website COVM De Peel te plaatsen. Om de tijd tot plaatsing te overbruggen, plaatsen wij hier beide bestanden tot ze op de website vindbaar zijn:

PDFBrief aan de voorzitter en de leden van COVM De Peel feb 2020.pdf

PDFBijlage brief COVM.pdf

Januari 2020
Op 13 februari is er een openbaar COVM-overleg, waaraan burgemeester Michiel van Veen en de heer Frans Kisters (vertegenwoordiger omwonenden) deelnemen. Het overleg is van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis in Venray. Op de website van COVM De Peel staat de agenda en overige stukken.  

November 2019

 • PDFLuchtfoto Ke40 contour.pdf
  • De buitenste gele stippellijn is de Ke40 geluidscontour. 
  • Rond sommige kavels staan ook streepjes. Dat betekent dat er een wijziging van het bestemmingsplan is geweest. Er ligt daar geen relatie met de geluidscontour. 


September 2019
Links naar relevante documenten, aangeleverd door Defensie

https://www.platformparticipatie.nl/binaries/Aanvraagbrief%20met%20toelichting%20MAABI%20aan%20IenM_tcm117-337392.pdf

 • Regeling geluidwering

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008540/2016-07-01

 • Motie Eijsink

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-22.html

 • Kamerbrief geluidbelevingsvlucht
 • Rapport geluidbelevingsvlucht
 • Rapport vliegbewegingen Volkel 2018

 

22 augustus 2019
Persbericht Voordracht dorpsraden voor lid commissie vliegbasis

PDFPersbericht Voordracht dorpsraden voor lid commissie vliegbasis.pdf

 

19 augustus 2019
Documentatie Defensie

Tijdens de extra informatiebijeenkomst van Defensie in Milheeze heeft het ministerie toegezegd documentatie te sturen. Hieronder staan de betreffende stukken. Klik op een link om een bestand te openen. 

PDFNLR-CR-2014-237-VOL-1_15E EINDCONCEPT_clean.pdf
PDFTNO-rapport onderzoek luchtkwaliteit.pdf
Office presentationPresentatie De Peel (01-07-2019).ppt


12 augustus 2019
Extra informatieavond Defensie in Milheeze op 15 augustus

Op verzoek van Dorpsoverleg Milheeze presenteert het Ministerie van Defensie nogmaals de plannen voor re-activering van vliegbasis De Peel. Dus heb je de eerste informatiebijeenkomsten gemist en wil je graag meer weten? Kom dan aanstaande donderdag naar MFA De Schans in Milheeze, aanvang 20.00 uur.

Vanwege de sluitingsdatum voor het indienen van een zienswijze (21 augustus) is deze bijeenkomst op korte termijn gepland.

---

24 juni 2019
Maandagavond 1 juli houdt het Ministerie van Defensie een informatiebijeenkomst over het op termijn weer in gebruik nemen van vliegbasis De Peel.

Inloop om 19.30 uur, start om 20.00 uur bij Dientje Wijn in Gemert.

Vanaf 26 juni ligt ook de conceptnotitie voor de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. Daarin wordt de reactivering van de vliegbasis onderzocht op de gevolgen voor het milieu.

Informatiebijeenkomst
Defensie geeft een toelichting op de plannen voor de vliegbasis en voor opzet van een milieueffectrapportage. Ook legt de organisatie op deze avonden uit hoe het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit in elkaar zit en hoe het publiek en andere belanghebbende partijen daarbij worden betrokken. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te te stellen.

Conceptnotitie MER inzien
De conceptnotitie is van 26 juni tot en met 21 augustus 2019 in te zien. Digitaal op de website www.rijksoverheid.nl/depeel.  Wil je de stukken op papier inzien dan kun je terecht bij:

 • Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, Venray.
 • Provinciehuis, Limburglaan 10, Maastricht
 • Ministerie van Defensie, Plein 4, Den Haag
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99)

Vragen en opmerkingen kun je mailen naar informatiedepeel@mindef.nl.

Mening geven
Wil je reageren op de plannen? Binnen de reactieperiode kun je een zienswijze indienen. Per mail naar HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl of per post naar Ministerie van Defensie, Directie Integraal Beleid MPC 58B, t.a.v. Zienswijze De Peel, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag.

En dan?
De ingediende zienswijzen worden, samen met de reacties van de provincies, de gemeenten en de adviseurs, gebruikt om de definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau te maken. Op basis hiervan wordt het milieueffectrapport voor de militaire luchthaven De Peel opgesteld. Als het MER klaar is, naar verwachting in mei 2020, wordt het samen met het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage gelegd.

foto Vliegbasis De Peel