Informatiepagina re-activering vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Op deze pagina plaatsen we namens Defensie informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken.

Oktober 2021
Dinsdag 19 oktober houdt Defensie een informatieavond over de omschakeling van Ke naar Lden. Dat is de meeteenheid om geluid rondom luchthavens te meten. De informatieavond is in Hotel Asteria in Venray en start om 19.30 uur. De bijeenkomst is ook digitaal te volgen via https://youtu.be/UaLfZm5lJUg.  Op een later moment kennis nemen van wat er tijdens de bijeenkomst is gezegd, kan via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/downloads. Lees de hele uitnodiging met toelichting: PDFInformatieavond overgang Ke naar Lden.pdf

Augustus 2021
Defensie heeft in een burenmailing onderstaand bericht over het proces gepubliceerd. WIl je ook de burenmailing ontvangen? Mail dan onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ naar: informatiedepeel@mindef.nl. Ook lees je meer info op de website van Defensie

Onderweg naar luchthavenbesluit voor heropening vliegbasis De Peel

Defensie bereidt een luchthavenbesluit over vliegbasis De Peel voor. We willen deze vliegbasis namelijk over een aantal jaar weer kunnen gebruiken voor F-35 jachtvliegtuigen en helikopters. Hieronder leest u waarom dit zo belangrijk is en waar we zijn in het proces. We hebben de stappen voor u op een rijtje gezet en op een tijdlijn in een infographic weergegeven.

Hergebruik vliegbasis De Peel geeft geluidruimte aan jachtvliegtuigen
In de afgelopen 16 jaar zijn veel vliegbases gesloten. Hierdoor is er steeds minder militair luchthaventerrein beschikbaar en hebben we te weinig geluidruimte voor jachtvliegtuigen. Hoewel De Peel niet meer actief is als vliegbasis, is er wel nog steeds geluidruimte gereserveerd. Geluidruimte die we goed kunnen gebruiken voor oefening en training.

Training met jachtvliegtuigen is nodig om aan onze taak te voldoen
Deze oefening en training is onmisbaar voor Defensie. Hiermee bereiden we ons voor op situaties die de veiligheid en vrijheid van Nederland bedreigen. Zo kunnen we voldoen aan onze taak en verantwoordelijkheid: de belangen van Nederland en de Nederlandse bevolking beschermen. Dit kunnen we alleen als we veel en dagelijks trainen. De juiste voorbereiding helpt ons om dreigingen het hoofd te bieden. Dat maakt De Peel dus zo belangrijk als vliegbasis.

Voor heropening is een luchtvaartbesluit nodig
De Luchtvaartwet geeft aan dat voor heropening van De Peel een luchthavenbesluit nodig is. In 2019 is daarom het proces gestart om tot dit luchthavenbesluit te komen. Dit doet Defensie in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het besluit stelt kaders en richtlijnen aan vliegen vanaf de vliegbasis. Het waarborgt daarmee de belangen van gezondheid, duurzaamheid en milieu. Denk aan de compensatie van stikstofuitstoot andere wetten en regels waaraan wij ons moeten én willen houden. Zo houden wij onszelf en de leefomgeving veilig.

Nog tien stappen te gaan voor we het besluit kunnen vaststellen
De tijdlijn laat zien dat het nog even duurt voor het besluit er ligt. Eerst doorlopen we een procedure waarbij we iedereen betrekken uit de omgeving van de vliegbasis: bestuurders, ondernemers en bewoners. Stap 7 is zo’n formeel moment. Dan ligt het Ontwerp-luchthavenbesluit samen met het MER, de rapportage die de effecten op het milieu aangeeft ter inzage. Dit is een belangrijk inspraakmoment omdat u dan de gelegenheid bent hierover een mening te geven door het indienen van een zienswijze. Overigens kunt u zien dat stap 7 en 12 met elkaar te maken hebben. Ook goed om te weten. Al deze stappen moeten zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd.

De procedure begon in de zomer van 2019. Toen was de aftrap met de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Inmiddels zijn we druk met stap 3: de publicatie van een Reactienota. De infographic laat zien welke stappen we nog moeten doorlopen. Naar verwachting ligt er in 2024 een definitief besluit. Los van de formele inspraakmomenten, komt Defensie graag in gesprek met betrokkenen. Zodra geschikte momenten zich voordoen, zal Defensie deze aangrijpen en communiceren onder andere via de burenmailing. U kunt zich daarvoor aanmelden via: informatiedepeel@mindef.nl. Meer informatie over luchthavenbesluiten vindt u op: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel.

Tijdlijn
In onderstaande tijdlijn ziet u wat er wanneer gebeurt om te komen tot een luchthavenbesluit voor Vliegbasis De Peel. De data zijn een inschatting. Defensie informeert op tijd over de voortgang via de COVM, de website, burenmailing De Peel en in gesprekken met omgeving en betrokkenen. Onderstaande infographic is hier te downloaden.December 2020
Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering van COVM De Peel in digitale vorm. Om het openbare karakter te behouden, plaatst Defensie voor een bepaalde tijd de audio van het overleg op de website van COVM De Peel.  

Oktober 2020
De vergadering van COVM De Peel is vanwege de aangescherpte regels rondom het coronavirus verplaatst naar 3 december van 15.00 tot 17.00 uur in de raadszaal van de gemeente Venray. 

Augustus 2020
Defensie heeft de eerste burenmailing verstuurd. Deze lees je hier
Wil je ook de burenmailing ontvangen? Mail dan onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ naar: informatiedepeel@mindef.nl.

De datum voor de eerstvolgende vergadering van COVM De Peel is donderdag 8 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in de raadszaal van de gemeente Venray. Door maatregelen die gelden rondom het coronavirus is het voor publiek beperkt mogelijk om erbij te zijn. Het overleg zal via een livestream te volgen zijn. Meer informatie en de agenda stukken volgen later.

Juli 2020
Defensie heeft een persbericht verstuurd over de stand van zaken in het proces van een nieuw luchthavenbesluit. Dat persbericht lees je hier.

Juni 2020
Defensie heeft met een persbericht de website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases gelanceerd. Lees het persbericht: PDFPersbericht Burenmailing 120620.pdf
Buiten een website met informatie kunnen belangstellenden zich ook inschrijven voor een burenmailing. 

 • Informatie over een Luchthavenbesluit is vaak ingewikkeld en verspreid beschikbaar. De site zet aan tot een centrale plek waar begrijpelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen gesteld kunnen worden. Klik hier om naar de website te gaan.
 • Defensie zoekt naar de beste manieren om belanghebbenden te informeren en contact te leggen. Daarom wordt naast de website ook een burenmailing opgestart voor de omgeving van De Peel. Bent u geïnteresseerd? Geef dan uw e-mailadres door waarop u de informatie wil ontvangen. Graag onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ via: informatiedepeel@mindef.nl. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de mailing. U kunt te allen tijde opzeggen als u geen informatie meer via de mail wilt ontvangen. Uw gegevens worden dan uit de database verwijderd.

Februari 2020
Defensie heeft toegezegd de brief van Staatssecretaris Visser aan COVM De Peel over ontwikkelingen met betrekking tot Gilze Rijen op de website COVM De Peel te plaatsen. Om de tijd tot plaatsing te overbruggen, plaatsen wij hier beide bestanden tot ze op de website vindbaar zijn:

PDFBrief aan de voorzitter en de leden van COVM De Peel feb 2020.pdf

PDFBijlage brief COVM.pdf

Januari 2020
Op 13 februari is er een openbaar COVM-overleg, waaraan burgemeester Michiel van Veen en de heer Frans Kisters (vertegenwoordiger omwonenden) deelnemen. Het overleg is van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis in Venray. Op de website van COVM De Peel staat de agenda en overige stukken.  

November 2019

 • PDFLuchtfoto Ke40 contour.pdf
  • De buitenste gele stippellijn is de Ke40 geluidscontour. 
  • Rond sommige kavels staan ook streepjes. Dat betekent dat er een wijziging van het bestemmingsplan is geweest. Er ligt daar geen relatie met de geluidscontour. 


September 2019
Links naar relevante documenten, aangeleverd door Defensie

https://www.platformparticipatie.nl/binaries/Aanvraagbrief%20met%20toelichting%20MAABI%20aan%20IenM_tcm117-337392.pdf

 • Regeling geluidwering

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008540/2016-07-01

 • Motie Eijsink

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-22.html

 • Kamerbrief geluidbelevingsvlucht
 • Rapport geluidbelevingsvlucht
 • Rapport vliegbewegingen Volkel 2018

 

22 augustus 2019
Persbericht Voordracht dorpsraden voor lid commissie vliegbasis

PDFPersbericht Voordracht dorpsraden voor lid commissie vliegbasis.pdf

 

19 augustus 2019
Documentatie Defensie

Tijdens de extra informatiebijeenkomst van Defensie in Milheeze heeft het ministerie toegezegd documentatie te sturen. Hieronder staan de betreffende stukken. Klik op een link om een bestand te openen. 

PDFNLR-CR-2014-237-VOL-1_15E EINDCONCEPT_clean.pdf
PDFTNO-rapport onderzoek luchtkwaliteit.pdf
Office presentationPresentatie De Peel (01-07-2019).ppt


12 augustus 2019
Extra informatieavond Defensie in Milheeze op 15 augustus

Op verzoek van Dorpsoverleg Milheeze presenteert het Ministerie van Defensie nogmaals de plannen voor re-activering van vliegbasis De Peel. Dus heb je de eerste informatiebijeenkomsten gemist en wil je graag meer weten? Kom dan aanstaande donderdag naar MFA De Schans in Milheeze, aanvang 20.00 uur.

Vanwege de sluitingsdatum voor het indienen van een zienswijze (21 augustus) is deze bijeenkomst op korte termijn gepland.

---

24 juni 2019
Maandagavond 1 juli houdt het Ministerie van Defensie een informatiebijeenkomst over het op termijn weer in gebruik nemen van vliegbasis De Peel.

Inloop om 19.30 uur, start om 20.00 uur bij Dientje Wijn in Gemert.

Vanaf 26 juni ligt ook de conceptnotitie voor de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. Daarin wordt de reactivering van de vliegbasis onderzocht op de gevolgen voor het milieu.

Informatiebijeenkomst
Defensie geeft een toelichting op de plannen voor de vliegbasis en voor opzet van een milieueffectrapportage. Ook legt de organisatie op deze avonden uit hoe het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit in elkaar zit en hoe het publiek en andere belanghebbende partijen daarbij worden betrokken. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te te stellen.

Conceptnotitie MER inzien
De conceptnotitie is van 26 juni tot en met 21 augustus 2019 in te zien. Digitaal op de website www.rijksoverheid.nl/depeel.  Wil je de stukken op papier inzien dan kun je terecht bij:

 • Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, Venray.
 • Provinciehuis, Limburglaan 10, Maastricht
 • Ministerie van Defensie, Plein 4, Den Haag
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99)

Vragen en opmerkingen kun je mailen naar informatiedepeel@mindef.nl.

Mening geven
Wil je reageren op de plannen? Binnen de reactieperiode kun je een zienswijze indienen. Per mail naar HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl of per post naar Ministerie van Defensie, Directie Integraal Beleid MPC 58B, t.a.v. Zienswijze De Peel, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag.

En dan?
De ingediende zienswijzen worden, samen met de reacties van de provincies, de gemeenten en de adviseurs, gebruikt om de definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau te maken. Op basis hiervan wordt het milieueffectrapport voor de militaire luchthaven De Peel opgesteld. Als het MER klaar is, naar verwachting in mei 2020, wordt het samen met het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage gelegd.

foto Vliegbasis De Peel