""

Voorlopige stop voor nieuwe grootverbruikers van elektriciteit in Noord-Brabant en Limburg

09 juni 2022
Ondernemers

Bron: Tennet en MRE

In Limburg en Noord-Brabant komt een voorlopige stop voor nieuwe bedrijven en instanties die een aansluiting willen op het elektriciteitsnet, zowel voor afname als opwek van elektriciteit. Ook voor bestaande bedrijven die een zwaardere aansluiting willen, is geen ruimte meer.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Enexisexterne-link-icoon of Tennetexterne-link-icoon.

Afkondiging afnameschaarste in de MRE-regio

Het elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt. Niet alleen door de toenemende teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit van energie van bijvoorbeeld zon- en windparken, ook door de hard stijgende vraag naar elektriciteit. Naast de transportschaarste  waar sommige grote zon- en windprojecten mee geconfronteerd worden, is er nu ook sprake van afnameschaarste: een tekort aan ruimte voor grootschalige afnemers van elektriciteit.

De MRE kent sinds 4 april 2022 al twee verzorgingsgebieden waarin Enexis een aankondiging van dreigende afnameschaarste heeft gedaan (Eindhoven-West en Hapert). De afkondiging van TenneT gaat veel verder. En wel om drie redenen, (1) het betreft een veel groter gebied (2) het betreft zowel afname als terugleveren en (3) er is geen sprake van een aankondiging, maar van een maatregel die direct ingaat.

Gevolgen van deze afkondiging

De afkondiging van transportschaarste door TenneT heeft tot gevolg dat met ingang van 9 juni er in heel Brabant en Limburg door zowel TenneT als Enexis geen offertes meer worden verstrekt voor aansluitingen (of uitbreiding van aansluitingen) die een omvang van meer dan 3 x 80A hebben (de grootverbruikaansluitingen). Dat betekent dat dergelijke aansluitingen (nieuw of uitbreiding van bestaand) niet meer beschikbaar zijn. Vanaf dit moment wordt er door de netbeheerders gewerkt met een interesselijst en kunnen belanghebbenden aangeven dat ze een (uitbreiding van) een grootverbruikaansluiting wensen.

TenneT en Enexis starten met onderzoek naar de haalbaarheid van ‘congestiemanagement’. Zij verwachten hier minstens 6 maanden voor nodig te hebben. Congestiemanagement heeft tot doel de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld door met grote verbruikers afspraken te maken over de momenten waarop ze elektriciteit afnemen. Mocht er daardoor, of door het inleveren van aansluitingen, ruimte ontstaan, zal door de netbeheerder worden bezien of belanghebbenden, zoals bekend op de interesselijst, kunnen worden aangesloten. Dit zal in een kleiner geografisch gebied worden verdeeld. Er kunnen hier dus regionale verschillen gaan ontstaan. Op dit moment is daarover nog niets te zeggen.

Geen gevolgen voor aansluitingen voor woningen

Met nadruk moet worden vermeld dat de transportschaarste geen gevolgen heeft voor aansluitingen kleiner dan 3 x 80A. Deze aansluitingen betreffen onder andere de aansluitingen voor woningen. Omdat in de prognoses hiermee rekening is gehouden, kunnen deze vooralsnog worden aangesloten. De woningbouwopgave zelf staat dus niet ter discussie. Wel kunnen voorzieningen in de wijk (grotere winkels), waarvoor nog geen aansluiting is geregeld, niet worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk