Wat moet ik doen bij hoogbegaafdheid?

12 maart 2024
Inwoners

Je bent en voelt je anders dan anderen. Je ziet dingen anders. Hierdoor voel jij je in een groep misschien het buitenbeentje. Wat voor jou heel logisch is, is voor anderen niet te begrijpen. Je ervaart minder aansluiting bij anderen omdat je letterlijk anders denkt. Hierdoor kun jij je eenzaam voelen. 

In de week van de hoogbegaafdheid besteden we extra aandacht aan dit onderwerp. We spreken van hoofbegaafdheid bij een IQ (intelligentie quotiënt) van meer dan 130. Maar het is méér dan alleen intelligentie! Het gaat om een andere manier van denken en doen. Persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen spelen ook een belangrijke rol. 

Een hoogbegaafd kind opvoeden vraagt vaak net iets meer en net iets anders van ouders.

Tijdig (h)erkennen belangrijk

Als je hoogbegaafdheid op tijd herkent kan jouw kind al vroeg passende begeleiding krijgen. Dit verlaagt ook de kans op problemen zoals depressie, eenzaamheid of onderpresteren.

Je kunt als -ouders van een- hoogbegaafde jongere, net als ieder ander, tegen dingen aanlopen. Dan is het fijn om te weten dat jij er niet alleen voor staat. Team Jeugd helpt jou graag.

Meer weten?

Je kunt voor vragen contact opnemen met team Jeugd van de gemeente Gemert-Bakel. Onze deskundige medewerkers luisteren en begeleiden jongeren en ouders naar een passende oplossing. Team Jeugd, is iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Bel naar 0492-378500 of stuur een e-mail naar teamjeugd@gemert-bakel.nl.

Vooraankondiging

Alle vragen van ouders en hoogbegaafde jongeren worden gebundeld. Binnenkort organiseert Team Jeugd een informatiebijeenkomst over hoogbegaafdheid waarin alle aspecten die daarmee samenhangen aan de orde komen. Zodra bekend is wanneer en waar deze plaatsvindt, zal dat breed bekend gemaakt worden.