Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven.

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en in uw vertrouwde omgeving wonen. Met een beperking, door ouderdom of ziekte is dat soms lastig. Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die graag een handje helpen. Dat geldt ook voor vrijwilligers in de buurt. Komt u er zelf niet meer uit, dan kunt u terecht bij uw dorpsondersteuner.

Zorg en ondersteuning. Zo doen we dat in Gemert-Bakel

Dan biedt de Wmo ondersteuning voor onder meer:

 • Huishoudelijke ondersteuning

  • Kunt u huishoudelijke taken vanwege een beperking niet meer (volledig) zelf doen? Bijvoorbeeld, schoonmaken, opruimen of de bedden verschonen? En is er onvoldoende hulp uit uw omgeving? Dan kunt u ondersteuning aanvragen vanuit de Wmo.
 • Vervoersvoorzieningen

  • Om ervoor te zorgen dat u zich voldoende in uw eigen omgeving kan verplaatsen, zijn er verschillende vervoersvoorzieningen. Denk aan een aangepaste fiets, scootmobiel of Mobitax.
 • Woonvoorzieningen

  • Met een beperking langer - zelfstandig - thuis blijven wonen, kan dankzij kleine of grotere aanpassingen aan uw huis. Denk aan het weghalen van drempels, het plaatsen van een traplift of de aanpassing van uw badkamer. Sommige kleine aanpassingen kunt u zelf regelen en moet u ook zelf betalen. Afhankelijk van de situatie worden aanpassingen in huis vergoed door uw gemeente of zorgverzekeraar.
 • Rolstoel

  • Heeft u moeite met verplaatsen in en om de woning? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een rolstoel. Een rolstoel wordt alleen via de Wmo verstrekt als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor  hulpmiddelen die tijdelijk nodig zijn, kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar.
  • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Begeleiding

  • Ervaart u problemen bij het zelfstandig wonen? Bijvoorbeeld dat u niet meer zelf de administratie kunt doen of structuur aan kunt brengen in uw dag? Lukt het leggen van contact met andere mensen niet goed? Dan kunt u een indicatie voor begeleiding aanvragen. We kennen twee vormen van begeleiding: individuele begeleiding en begeleiding in een groep (dagbesteding).
 • Maaltijdvoorziening

U kunt voor ondersteuning vanuit de Wmo terecht bij de gemeente. U belt hiervoor het algemene telefoonnummer 0492-378500 van de gemeente. Er wordt dan een verzoek doorgegeven aan het Wmo om u terug te bellen.

Voor gebruik van Wmo-voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) geldt per 2021 een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand, ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen. Deze bijdrage wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 20,60 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze achteraf. Onder een bepaalde inkomensgrens betaalt u geen eigen bijdrage en ontvangt u een zogenaamde 0-factuur. Deze inkomensgrens wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en aan het CAK doorgegeven en ligt ongeveer op 110% van het netto sociaal minimum.

De tarieven  van 2024 voor persoonsgebonden budget voor onze Wmo-diensten ziet u in dit overzicht.

Voor gebruik van Wmo-voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) gold in 2023 nog een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand, ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen. Deze eigen bijdrage is per 1 januari 2024 verhoogd naar maximaal € 20,60 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze achteraf. Onder een bepaalde inkomensgrens betaalt u geen eigen bijdrage en ontvangt u een zogenaamde 0-factuur. Deze inkomensgrens wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en aan het CAK doorgegeven en ligt ongeveer op 110% van het netto sociaal minimum.

Als je het fijn vindt mag bij het gesprek een familielid, een goede kennis of een onafhankelijke cliëntondersteuner aanwezig zijn. Lukt het je zelf niet om een goede cliëntondersteuner te vinden? Dan kun je gebruik maken van vrijwillige maar opgeleide cliëntondersteuners van de KBO, de Zorgcoöperatie Gemert (ZCG) of professionals van Stichting MEE. 

Controleplan

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van zorgtaken, en ook voor het toezicht op en handhaving van de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg. Er gaat veel geld om binnen het sociaal domein. Het gaat om maatschappelijk geld waarmee de zorg aan kwetsbare inwoners betaald wordt. Voor het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg is het heel belangrijk dat wij in samenwerkingsverband Peelgemeenten kwalitatief goede en doelmatige zorg inkopen en controleren of er goed wordt gedeclareerd. De verantwoording hiervan lees je terug in een controleplan.