Zoeken regelingen en verordeningen

Alle algemeen verbindende voorschriften van de gemeente Gemert-Bakel, bijvoorbeeld verordeningen, vindt u op website overheid.nl. U kunt er zoeken met behulp van de uitgebreide zoekpagina op de landelijke website van de overheidexterne-link-icoon.

Ruimtelijke plannen

Als u alle ruimtelijke plannen wilt inzien in Nederland, kijk dan op de website van het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Gemeentebladen

Zoeken met behulp van de uitgebreide zoekpagina op de landelijke website van de overheid in alle gemeente bladen vanaf 2014externe-link-icoon.

Gemeentebladen gepubliceeerd tussen 2008 t/m 2013 kunt u hier bekijken/downloadenexterne-link-icoon

Gegevensbescherming

Voor de gemeente Gemert-Bakel is een functionaris Gegevensbescherming aangewezen op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25 mei 2018 geldt. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het e-mailadres Functionaris Gegevensbescherming Gemert-Bakel. De verordening houdt in dat dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU).

Verzoek tot inzage in of wijziging van persoonsgegevensexterne-link-icoon gemeente Gemert-Bakel. Dit is bedoeld als u wilt controleren of uw gegevens kloppen en of wij uw gegevens juist verwerken. De Algemene wet gegevensbescherming (AVG) geeft u deze mogelijkheid. Gebruik dit formulier niet om een verhuizing door te geven of de status van een omgevingsvergunning te controleren.

Privacyverklaring: gemeente Gemert-Bakel  |  GR Peelgemeenten

Meer informatie op de website van Autoriteit Persoongegevensexterne-link-icoon.