Afvalwater of afvalstoffen lozen op riolering

In Gemert-Bakel heeft bijna ieder huis een aansluiting op het riool. Woont u in het buitengebied en heeft u nog geen rioolaansluiting? Dan kunt u een ontheffing aanvragen om huishoudelijk afvalwater in de bodem te mogen lozen. Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, heeft u een vergunning van het waterschap nodig. Daarnaast moeten de voorwaarden in deze vergunning worden afgestemd met de omgevingsvergunning (activiteit milieu) die uw bedrijf eventueel heeft.
Contact opnemen met de gemeente.

Voor particulieren

In Gemert-Bakel heeft bijna ieder huis een aansluiting op het riool. Woont u in het buitengebied en heeft u nog geen rioolaansluiting? Dan kunt u een ontheffing aanvragen om huishoudelijk afvalwater in de bodem te mogen lozen. Aan deze ontheffing worden door de gemeente voorwaarden gesteld. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de vakspecialist Riolering van het team Openbaar Beheer.

In bepaalde gevallen is ook toestemming van het waterschap nodig. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van een septic tank.

Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen. Als u dit toch doet, riskeert u een boete.

Kosten en doorlooptijd

Het aanvragen van een ontheffing is gratis. De verwachte doorlooptijd van een aanvraag verschilt per situatie.

Voor bedrijven

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, heeft u een vergunning van het waterschap nodig. Daarnaast moeten de voorwaarden in deze vergunning worden afgestemd met de omgevingsvergunning (activiteit milieu) die uw bedrijf eventueel heeft. De gemeente voert deze taak uit. De eisen die aan de lozing zijn gesteld verschillen per type bedrijf of inrichting. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zaakbeheerder van het team Vergunning & Toezicht.

De gemeente is beheerder van de openbare riolering. Voor bedrijfslozingen in het buitengebied gelden er voorwaarden voor het lozen op deze riolering omdat deze qua afvoercapaciteit beperkingen heeft.

Doorlooptijd

De verwachte doorlooptijd van een aanvraag verschilt per situatie.

Tijdelijke lozing bij evenementen

Het kan zijn dat u tijdelijk afvalwater wilt lozen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de afvoer van tijdelijke toiletten, smeltwater bij viskramen en condenswater en spoelwater bij bierinstallaties. Het gaat hier dus om het tijdelijk lozen van afvalwater bij evenementen en standplaatsen. Geef dit dan aan bij de aanvraag van uw evenementenvergunning.

De gemeente geeft aan waar u uw afvalwater mag lozen. U moet zelf zorgen voor een aansluiting op het vuilwaterriool.

Doorlooptijd

Meer informatie over doorlooptijd en kosten vindt u op: evenementenvergunning.