Bewijs van Nederlanderschap

Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs (uittreksel) van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Dit kunt u nodig hebben bij sollicitatie naar bepaalde banen, voor het aanvragen van een nooddocument bij de Koninklijke Marechaussee of bij een echtscheiding. Het bewijs van Nederlanderschap wordt afgegeven in de vorm van een afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP).
Om een afschrift persoonlijk aan te vragen moet u een afspraak maken. Dit kan online of telefonisch.

Voorwaarden

U kunt dit bewijs alleen aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt op drie manieren een uittreksel uit de BRP (met daarop uw (Nederlandse) nationaliteit) aanvragen:

Persoonlijk

  • Om een afschrift persoonlijk aan te vragen moet u een afspraak makenexterne-link-icoon. Dit kan online of  telefonisch via telefoonnummer 0492-378 500.
  • Als u zelf een uittreksel komt aanvragen, neem dan  mee:
  • een geldig legitimatiebewijs
  • eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel wordt gevraagd

Schriftelijk

  • Stuur dan een brief met een kopie van uw legitimatiebewijs op. Wij sturen u vervolgens het uittreksel toe. Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Via een machtiging

  • U kunt ook iemand machtigen om namens u het uittreksel af te halen. Deze persoon moet dan de volgende documenten kunnen tonen:
  • een door u ondertekende schriftelijke machtiging met daarop uw gegevens, wie u machtigt en waarvoor
  • uw legitimatiebewijs of een kopie daarvan
  • zijn/haar eigen legitimatiebewijs.

De gemachtigde moet 18 jaar of ouder zijn.

Legeskosten

ProductKosten
Bewijs van Nederlanderschap€ 16,60