Gemert-Bakel krijgt bijna 1 miljoen euro rijkssubsidie voor versnelde woningbouw

23 november 2023
Inwoners

Gemert-Bakel ontvangt 909.432,- euro subsidie van het Rijk voor drie woningbouwprojecten: Gerarduskerk, Axis en Virmundtstraat. Op deze drie locaties komen in totaal 82 nieuwe woningen. Dit worden vooral sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. De bouw kan mede door de subsidie al in het eerste kwartaal van 2024 starten. 

Startbouwimpuls 

Deze ‘Startbouwimpuls’ subsidie van het Rijk is bedoeld voor projecten die uiterlijk in 2024/2025 kunnen starten met bouwen, maar die door de veranderde economische omstandigheden dreigen te vertragen of stagneren. Daarnaast moet het aandeel betaalbare woningen per project minimaal 50% bedragen. Onze gemeente vroeg geld aan voor de drie genoemde woningbouwprojecten. Het Rijk heeft onze aanvraag goedgekeurd, omdat onze projecten voldoen aan de criteria van de startbouwimpuls. De maximale subsidie per woning bedraagt 12.500, - euro.   

Wethouder wonen Hanneke Coppens is blij met deze subsidie van het Rijk: "Hiermee geven we de woningbouwontwikkeling in onze gemeente een flinke impuls. Veel mensen zijn nog altijd op zoek naar een betaalbare woning. Voor woningzoekenden is dit dus goed nieuws! Deze rijksbijdrage is een extra stimulans bij het realiseren van onze ambities in het kader van de woningbouwversnelling: binnen 10 jaar willen we 2.400 woningen voor alle doelgroepen bouwen." 

Woningbouw 

Het Rijk heeft in totaal 300 miljoen euro uitgetrokken voor de Startbouwimpuls. 145 gemeenten ontvangen een bijdrage hieruit zodat de bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen versneld van start kan gaan. Hierdoor kan de dip in de woningbouw in Nederland worden beperkt. 

De komende tien jaar bouwen we samen 2400 woningen in Gemert-Bakel, voor onze eigen inwoners, voor werknemers én voor de regio. Het college wil dat er vooral voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen gebouwd worden.