build-reside iconWoningbouwversnelling

Plannen woningbouw Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel heeft de ambitie om te groeien naar 35.000 inwoners. Groei biedt kansen om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden.

De woningbehoefte voor eigen inwoners van de gemeente is groot. Ook in de regio Zuidoost Brabant staan we voor de uitdaging van de schaalsprong. Met de groei van kennisintensieve- en maakindustrie op komst is de vraag naar arbeidsplaatsen en woningen enorm. Als gemeente Gemert-Bakel leveren we een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen om de aantrekkelijkheid van de gemeente en de regio te vergroten. Om dit in balans te houden, maken we op provinciaal, regionaal en lokaal niveau woningbouwafspraken.

Snel zoveel mogelijk woningen bouwen

We moeten alle aandacht geven aan het versnellen van de woningbouw. We streven ernaar om de komende 10 jaar 2.400 woningen te realiseren in Gemert-Bakel. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het college van burgemeester en wethouders prioriteiten gesteld in de woningbouwprojecten die we als gemeente oppakken. Er wordt volop ingezet op de projecten die snel gerealiseerd kunnen worden en waarin het soort woningen wordt gebouwd waar in ons dorp behoefte aan is.

Principeverzoeken

Er is vooral behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, senioren en kleine huishoudens. Dit is daarom het soort woningen waarvoor we de komende 10 jaar de bouw stimuleren.

Aanvragen voor de bouw van slechts een klein aantal woningen kosten veel tijd en leveren niet de gewenste snelheid op. Alleen met het stellen van deze prioriteiten kunnen we de aantallen woningen in de gemeente realiseren die zo hard nodig zijn. Principeverzoeken voor woningbouwinitiatieven die op of na 11 oktober 2022 zijn binnengekomen worden daarom niet in behandeling genomen. Tenzij het verzoek een ‘rotte plek’ in de kernen oplost, het een VAB-locatie in het buitengebied betreft waar een agrarisch bedrijf wordt beëindigd of indien door uitvoering te geven aan het principeverzoek er anderszins grote toegevoegde waarde voor Gemert-Bakel wordt gecreëerd.

Stappen die gezet worden in de bouw van woningen in Gemert-Bakel communiceren we via de bekende gemeentelijke kanalen, zoals de gemeenterubriek, de website en mogelijk via social media.

Op de kaart zie je welke projecten de komende jaren ontwikkeld worden in Gemert-Bakel.

Kaart woningbouwprojecten in Gemert-Bakel

Woningbouwprojecten

Bakel 4 projecten
 • Landgoed Bakel
 • Hooghland (Neerakker Fase II)
 • Roessel 2
 • Roessel 6
Gemert 12 projecten
 • WVG gebied
 • Doonheide II
 • Doonheide III
 • Dribbelei
 • Kasteel
 • Komweg
 • Ripspark
 • Fitland
 • Axis
 • Virmundtstraat
 • Groenendaal
 • Deel
Elsendorp 1 project
 • Woon-werk Keizersberg
Handel 1 project
 • Centrumplan Handel
De Mortel 5 projecten
De Rips 1 project
Milheeze 2 projecten
 • Centrumplan Milheeze
 • De Berken