Herinrichting Presidentenbuurt – Gemert

In de Presidentenbuurt richten we 25 straten opnieuw in: nieuwe riolering, bestrating en groen

De aanleiding: de riolering moet na 60 jaar vervangen worden. Dit geeft direct de kans om de inrichting van de straat aan te pakken. Om de wijk leefbaar te houden voor nu en de toekomst is een nieuwe inrichting van de straat nodig. We krijgen namelijk te maken met steeds extremer weer en daardoor met meer risico’s op wateroverlast en hitte. We kiezen daarom voor meer groen en ruimte voor water. Het regenwater kan dan goed de grond in en bomen en planten zorgen voor de nodige koeling. Waar het kan betrekken we buurtbewoners bij het maken van de plannen.

Vanwege de omvang van het project (25 straten) hebben we het werk in fases 'opgeknipt'. Het werk in de Bisonstraat en Diederikstraat is inmiddels gereed. Nu kan de schop in de volgende fase de grond in.

Stratenmaker aan het werk, straat ligt gedeeltelijk open en is gedeeltelijk bestraat

Update 16 november 2021

Start werk Borretstraat & Jan van Amstelstraat

Op maandag 10 januari (week 2) start aannemer Van Doorn Infra B.V. uit Schijndel met het opbreken van de straat.
Deze startdatum is afhankelijk van het weer. Als gevolg van sneeuw of vorst kan de planning opschuiven.

Tekeningen ontwerp

In de afgelopen maanden is het ontwerp vertaald naar technische tekeningen en daarbij zijn de laatste opmerkingen en discussiepunten verwerkt. De definitieve tekeningen (onder voorbehoud van kleine praktische wijzigingen) zijn te raadplegen via onderstaande links. 

Planning

De aannemer start met de werkzaamheden in de Borretstraat aan de zijde van de Diederikstraat. Er wordt in de richting van de President Gerartsstraat gewerkt. Vanwege de bereikbaarheid in de straat werkt de aannemer in korte delen van de straat.

Volgens de huidige planning is Van Doorn tot begin juli bezig in de Borretstraat en starten de werkzaamheden in de Jan van Amstelstraat begin juli 2022. Dit werk wordt achter elkaar gepland om de overlast voor aanwonenden te beperken. In de Jan van Amstelstraat wordt ook aan de zijde van de Diederikstraat gestart en gewerkt in de richting van de President Gerartsstraat.

Globale projectplanning Reconstructie Borretstraat en Jan van Amstelstraat

Afkoppelen regenwater

In de eerdere communicatie hebben wij u verteld dat we ook in de Jan van Amstelstraat en Borretstraat het hemelwater willen “afkoppelen”. Dit geldt overigens voor de gehele Presidentenbuurt. Het afkoppelen van hemelwater betekent dat wij zoveel mogelijk schoon hemelwater dat op de daken van de woningen valt via een apart riool naar de sloten en beken in de omgeving willen brengen. Dit schone regenwater gaat dan niet meer naar de rioolwaterzuivering.

Om dit nader uit te leggen hebben wij een folder gemaakt. Deze vindt u hieronder. Aan het afkoppelen zitten geen kosten voor de kaveleigenaar. Er is zelfs een subsidiemogelijkheid voor eigenaren die zelf nog meer water afkoppelen.

Latere fases

Nadat de uitvoering in de Borretstraat en Jan van Amstelstraat gestart is, wordt de volgende fase nader uitgewerkt om tot een uitvoering te komen. De onderstaande straten komen binnen het projectgebied Presidentenbuurt in de volgende fases aan de beurt. De volgorde wordt daarbij onder andere bepaald door de urgentie van de rioolvervanging, logische werkwijze, bereikbaarheid van de wijk en samenhang met andere werkzaamheden in de wijk.

De ontwerpen die eerder gemaakt en getoond zijn blijven daarbij het uitgangspunt. De uitwerking tot in de details vindt plaats als we zicht hebben op de start van de uitvoering. De betreffende bewoners krijgen ruim voor de uitvoering inzage in het ontwerp. 

 • Burgemeester Rietmanstraat
 • Drossard de la Courtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Pres. J.F. Kennedystraat)
 • Drossard Meijerstraat
 • Groeskuilenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Pr. Gerartsstraat)
 • Notaris van Kemenadestraat
 • President Verhofstadtstraat
 • President Verpoortenstraat
 • Prinzenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Burg. de Bekkerlaan)
 • Prior Davidsstraat
 • Prior Jacobsstraat
 • President Gerartsstraat
 • Secretaris Aeldersstraat
 • Pater van den Elsenstraat
 • President John F. Kennedystraat
 • Prins Bernhardstraat
 • Rechter van Berckelstraat
 • Van Eupenlaan
 • Burgemeester Rietmanstraat
 • Griffier Corstensstraat
 • ’t Frans Brugske
 • Van Beekstraat

Naar verwachting loopt de uitvoering door tot in 2025. Vooralsnog is het de bedoeling om van zuid naar noord de straten aan te pakken.

Eénrichtingverkeer aantal straten Presidentenbuurt

Met de herinrichting van de Presidentenbuurt wordt in diverse straten éénrichtingverkeer ingesteld. Deze maatregel moet de snelheid van het verkeer in de buurt remmen en tegelijkertijd meer ruimte voor groen met behoud van voldoende parkeergelegenheid opleveren. Voor het instellen van éénrichtingverkeer worden momenteel de formele processen (verkeersbesluiten) doorlopen.

plattegrond Presidentsbuurt met daarop aangegeven eenrichtingsverkeer.

Waar begin jij met het verduurzamen van je tuin?

Elke tuin kan duurzamer, bij-vriendelijker en klimaatbestendiger worden. Of je nu een tuin met een groot terras hebt, een moderne tuin of een natuurlijke tuin met veel planten. Hier vind je handige tips om je tuin klimaatbestendig te maken.

Meer weten over dit project?

Mail naar presidentenbuurt@gemert-bakel.nl of bel projectleider Stefan van den Hoogen op telefoonnummer 0492-378 500

Huis met tuin waarop aangegeven is waar je oplossingen kunt aanbrengen tegen regen en hitte