Herinrichting Presidentenbuurt – Gemert

In de Presidentenbuurt richten we 25 straten opnieuw in: nieuwe riolering, bestrating en groen. Dat is nodig om de wijk leefbaar te houden voor de toekomst. We krijgen namelijk te maken met steeds extremer weer en daardoor met risico’s op wateroverlast en hitte. We kiezen daarom voor meer groen en ruimte voor water. Regenwater kan dan goed de grond in, bomen en planten zorgen voor de nodige koeling. Waar het kan betrekken we buurtbewoners bij het maken van de plannen.

foto Eerste schetsontwerp herinrichting Presidentenbuurt

Fasen
Het project hebben wij opgedeeld in vijf fasen, zodat we mensen uit een bepaald deel van de wijk gerichter kunnen informeren en betrekken. Lees hieronder welke straten in welke fase vallen.

Veel informatie
Wij hebben inmiddels met alle bewoners van de wijk gesproken over ontwerpen, knelpunten, verkeersbesluiten, noem maar op. Dat heeft veel informatie opgeleverd. Daarom kiezen we ervoor om het ontwerp voor van een straat pas af te ronden als wij weten wanneer het uitvoeren van de werkzaamheden start.

Voordelen fasering
Wij gaan er voor zorgen dat de uitvoering van fase 1 kan starten. Als de werkzaamheden in fase 1 bezig zijn, ronden wij het ontwerp van de volgende fase af. Dat heeft een aantal voordelen:

 • We kunnen onze tijd en energie stoppen in de fase die als eerste in uitvoering gaat.
 • We spreken met u over het ontwerp als we concreet weten hoe en wanneer de uitvoering start.
 • We kunnen de ervaringen uit de eerste fase gebruiken in de andere fases.
 • Het project blijft overzichtelijk voor iedereen.

Reacties verwerken
Mogelijk heeft u per mail, brief of tijdens een bewonersavond een reactie gegeven of opmerking gemaakt. Deze nemen wij uiteraard inhoudelijk mee op het moment dat we verder gaan met ontwerpen. Op dat moment krijgt u van ons ook een reactie terug.

Verkeersbesluiten
In de Presidentenbuurt is een aantal straten waar we éénrichtingsverkeer instellen. De formele procedures hiervoor lopen inmiddels. Wanneer u bezwaar heeft aangetekend tegen een verkeersbesluit, krijgt u daar binnenkort een reactie op en behandelen wij uw bezwaar.

Fase 1

 • Bisonstraat
 • Borretstraat (incl. hofjes)
 • Diederikstraat (gedeelte Jan van Amstelstraat – Heijtsveld)
 • Jan van Amstelstraat
 • President Gerartsstraat
 • President Verhofstadtstraat (gedeelte Jan van Amstelstraat – Borretstraat)
 • Pad Heijtsveld (langs de nrs. 60, 62, 70 t/m 92, 112 t/m 134, 142 t/m 160)

Proces

Bewonersbijeenkomst Voorlopig Ontwerp 13 oktober 2018
PDFPresidentenbuurt fase 1 presentatie (7MB.)  
PDF20190629 VO fase 1b.pdf  
PDF20190629 Bomen en beplantingsplan fase 1b.pdf  
Verkeersbesluit éénrichtingverkeer 1 oktober 2019
Bezwaarperiode verkeersbesluit (6 weken) tot 15 november 2019
Presentatie Definitief Ontwerp / informatieavond 15 oktober 2019
PDFBestek door gemeente eerste helft 2020
Aanbesteding door gemeente eerste helft 2020
Start uivoering medio 2020

Op dit moment werken we voor deze fase het ontwerp uit in technische tekeningen en een werkomschrijving. Als dat gereed is, starten we de aanbesteding op om een aannemer te selecteren. 

Fase 2

 • Burgemeester Rietmanstraat (gedeelte Drossard de la Courstraat – Burg. de Bekkerlaan)
 • Drossard de la Courtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Burg. Rietmanstraat)
 • Drossard Meijerstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Burg. Rietmanstraat)
 • Groeskuilenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Pr. Gerartsstraat)
 • Notaris van Kemenadestraat
 • President Verhofstadtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Jan van Amstelstraat)
 • President Verpoortenstraat
 • Prinzenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Burg. de Bekkerlaan)
 • Prior Davidsstraat
 • Prior Jacobsstraat
 • Secretaris Aeldersstraat

Proces

Bewonersbijeenkomst Voorlopig Ontwerp november 2018
PDF17-11 fase 2a presentatie 84x220cm.pdf  
PDF17-11 fase 2b presentatie 84x170cm.pdf  
PDF17-11 fase 2c presentatie 84x60cm.pdf  
Verwerken tot ontwerp september - november 2019
Verkeersbesluit éénrichtingverkeer november 2019
Bezwaarperiode verkeersbesluit (6 weken)  
Presentatie Defintief Ontwerp 10 december 2019

Voorbeelden
Om een indruk te krijgen hoe bepaalde ontwerpen in de praktijk eruit zien, werken we met referentiebeelden. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.
PDFReferentiebeelden invulling groen Presidentenbuurt.pdf
PDFNieuwe bomen in de Presidentenbuurt.pdf
PDFReferentiebeelden invulling groen Presidentenbuurt (bloembollen).pdf

Fase 3

 • Drossard de la Courtstraat (gedeelte Burg. Rietmanstraat – Pres. J.F. Kennedystraat)
 • Drossard Meijerstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Pres. J.F. Kennedystraat)
 • Pater van den Elsenstraat
 • President John F. Kennedystraat
 • Prins Bernhardstraat
 • Rechter van Berckelstraat
 • Van Eupenlaan

Proces
PDF20190629 VO fase 3.pdf
PDF20190629 Bomen en beplantingsplan fase 3.pdf

* De Dr. Douvenstraat, Drossard Meijerstraat (gedeelte Pres. J.F. Kennedystraat - Town Major Drakestraat) en de Town Major Drakestraat zijn een apart project. Deze vallen samen met het woningbouwproject van Goed Wonen. Meer informatie over dit project lees je hier.

Fase 4

 • Burgemeester Rietmanstraat (gedeelte Dr. de la Courtstraat – Rechter van Berckelstraat)
 • Griffier Corstensstraat
 • Het Frans Brugske
 • Van Beekstraat


Eénrichtingverkeer aantal straten Presidentenbuurt
Tijdens de voorbereidingen voor de herinrichting van de Presidentenbuurt is met bewoners gesproken over de ideeën voor éénrichtingverkeer in een aantal straten. Deze maatregel moet de snelheid van verkeer in de buurt remmen en tegelijkertijd meer ruimte voor groen met behoud van voldoende parkeergelegenheid opleveren.

Waar begin jij met het verduurzamen van je tuin?
Tips duurzame tuinElke tuin kan duurzamer, bij-vriendelijker en klimaatbestendiger worden. Of je nu een tuin met een groot terras hebt, een moderne tuin of een natuurlijke tuin met veel planten. Hier vind je handige tips om je tuin klimaatbestendig te maken: https://bit.ly/2lFOdLE.

Meer weten over dit project?
Mail naar presidentenbuurt@gemert-bakel.nl of bel projectleider Stefan van den Hoogen op (0492) 378 500.