Herinrichting Presidentenbuurt – Gemert

foto Eerste schetsontwerp herinrichting Presidentenbuurt

In het project Presidentenbuurt krijgen 25 straten een nieuwe inrichting: de riolering wordt vervangen en er komt nieuwe bestrating en groen. Dit is nodig om de wijk leefbaar te houden voor de toekomst. We krijgen namelijk te maken met steeds extremer weer, met risico op regenwateroverlast en hitte. Daarom is het nodig om de wijk flink groener te maken. Dan kan het regenwater goed de grond in. En de bomen en planten zorgen voor de nodige koeling. Buurtbewoners worden betrokken bij de planvorming en de rest van het proces.

Fase 1

 • Bisonstraat
 • Borretstraat (incl. hofjes)
 • Diederikstraat (gedeelte Jan van Amstelstraat – Heijtsveld)
 • Jan van Amstelstraat
 • President Gerartsstraat
 • President Verhofstadtstraat (gedeelte Jan van Amstelstraat – Borretstraat)
 • Pad Heijstveld (langs de nrs. 60, 62, 70 t/m 92, 112 t/m 134, 142 t/m 160)

Proces fase 1

Bewonersbijeenkomst Voorlopig Ontwerp 13 oktober 2018
PDFPresidentenbuurt fase 1 presentatie (7MB.)  
PDF20190629 VO fase 1b.pdf  
PDF20190629 Bomen en beplantingsplan fase 1b.pdf  
Gemeente verwerkt reacties van bewoners gereed
Technisch Ontwerp september 2019
Verkeersbesluit éénrichtingverkeer 1 oktober 2019
Informatiebrief bewoners 1 oktober 2019

Bezwaarperiode verkeersbesluit (6 weken)

tot 15 november 2019

Presentatie Definitief Ontwerp / informatieavond 15 oktober 2019
PDFBestek door gemeente eind 2019
Aanbesteding door gemeente 1e kwartaal 2020
Start uivoering 2e kwartaal 2020


Fase 2

 • Burgemeester Rietmanstraat (gedeelte Drossard de la Courstraat – Burg. de Bekkerlaan)
 • Drossard de la Courtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Burg. Rietmanstraat)
 • Drossard Meijerstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Burg. Rietmanstraat)
 • Groeskuilenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Pr. Gerartsstraat)
 • Notaris van Kemenadestraat
 • President Verhofstadtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Jan van Amstelstraat)
 • President Verpoortenstraat
 • Prinzenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Burg. de Bekkerlaan)
 • Prior Davidsstraat
 • Prior Jacobsstraat
 • Secretaris Aeldersstraat

Proces fase 2

Bewonersbijeenkomst Voorlopig Ontwerp 13 oktober 2018
29 juni 2019
PDF17-11 fase 2a presentatie 84x220cm.pdf  
PDF17-11 fase 2b presentatie 84x170cm.pdf  
PDF17-11 fase 2c presentatie 84x60cm.pdf  
Gemeente verwerkt reacties van bewoners gereed
Technisch Ontwerp september 2019
Verkeersbesluit éénrichtingverkeer nog inplannen
Informatiebrief bewoners nog inplannen

Bezwaarperiode verkeersbesluit (6 weken)

nog inplannen
Presentatie Defintief Ontwerp nog inplannen
PDFBestek door gemeente nog inplannen
Aanbesteding door gemeente nog inplannen
Start uitvoering beoogd vanaf 2021


Referentiebeelden behorende bij ontwerp

Om een indruk te krijgen hoe bepaalde ontwerp in de praktijk eruit zien werken we met referentiebeelden. Hieronder ziet u daarvan een aantal voorbeelden.
PDFReferentiebeelden invulling groen Presidentenbuurt.pdf
PDFNieuwe bomen in de Presidentenbuurt.pdf
PDFReferentiebeelden invulling groen Presidentenbuurt (bloembollen).pdf

Fase 3

 • Dr. Douvenstraat
 • Drossard de la Courtstraat (gedeelte Burg. Rietmanstraat – Pres. J.F. Kennedystraat)
 • Drossard Meijerstraat (gedeelte Burg. Rietmanstraat – Town Major Drakestraat)
 • Pater van den Elsenstraat
 • President John F. Kennedystraat
 • Prins Bernhardstraat
 • Rechter van Berckelstraat
 • Town Major Drakestraat
 • Van Eupenlaan
 • President Gerartsstraat (nr. 18 t/m 42)
 • Diederikstraat (nr.64 t/m 94)

Proces fase 3

Bewonersbijeenkomst Voorlopig Ontwerp 29 juni 2019*
PDF20190629 VO fase 3.pdf  
PDF20190629 Bomen en beplantingsplan fase 3.pdf  
Gemeente verwerkt reacties van bewoners najaar 2019
Technisch ontwerp najaar 2019
Voorgenomen verkeersbesluit éénrichtingverkeer 1 oktober 2019
Informatiebrief bewoners 1 oktober 2019
Informatieavond bewoners 7 oktober 2019
Zienswijzeperiode voorgenomen verkeersbesluit (6 weken) tot 15 november 2019
Verkeersbesluit éénrichtingverkeer nog inplannen

Bezwaarperiode verkeersbesluit (6 weken)

nog inplannen
Presentatie Defintief Ontwerp nog inplannen
PDFBestek door gemeente nog inplannen
Aanbesteding door gemeente nog inplannen
Start uitvoering beoogd vanaf 2022

* De bewoners van de Dr. Douvenstraat, Drossard Meijerstraat en de Town Major Drakestraat worden nog uitgenodigd.

Fase 4

 • Burgemeester Rietmanstraat (gedeelte Dr. de la Courtstraat – Rechter van Berckelstraat)
 • Griffier Corstensstraat
 • Het Frans Brugske
 • Van Beekstraat
 • St. Gerardusplein

Proces fase 4

 • Het maken van het voorlopig ontwerp moet nog worden opgestart
 • Bewoners worden hierbij betrokken

Eénrichtingverkeer aantal straten Presidentenbuurt

Tijdens de voorbereidingen voor de herinrichting van de Presidentenbuurt is met bewoners gesproken over de ideeën voor éénrichtingverkeer in een aantal straten. Deze maatregel wordt genomen om de snelheid van verkeer in de buurt te remmen en tegelijkertijd meer ruimte voor groen op te nemen met behoud van voldoende parkeergelegenheid.

Aandachtspunten vanuit de bewoners

 • Eenrichting omdraaien in een aantal straten
 • Groeskuilen rondom school – onveilig verkeer
 • Voldoende parkeergelegenheid
 • Bewoners van de straat President Verpoortenstraat zijn niet uitgenodigd, maar wel belanghebbenden.
 • Groen/bomen en in- en uitrijden van achterpaden

Wat  gebeurt er met de meegekregen aandachtspunten en opmerkingen?

 • We onderbouwen de noodzaak van éénrichtingverkeer nog beter.
 • Bij het maken van definitieve keuzes voor rijrichtingen voor éénrichtingverkeer kijken we naar aanrijroutes en maken we gebruik van de gemaakte opmerkingen bij de zienswijzen.

Wat is de status?

 • Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft op 1 oktober een verkeersbesluit genomen betreffende de richting van het éénrichtingsverkeer in de Schout Coxstraat, Schout de Visscherestraat en Schout Brouwersstraat omgedraaid om de omrijdafstanden te verkleinen. Verder blijft het parkeerterrein op de hoek Groeskuilenstraat - Schout Visscherestraat in twee richtingen bereikbaar. Daarnaast is het voornemen om éénrichtingsverkeer in te stellen op de President Verhofstadtstraat tussen de aansluiting Groeskuilenstraat en Jan van Amstelstaat. De betreffende bewoners zijn hierover geïnformeerd per brief. Bent u niet eens met dit besluit dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant (aanstaande vrijdag 4 oktober) bezwaar maken.

Waar begin jij met het verduurzamen van je tuin?

Tips duurzame tuinIedere tuin kan duurzamer, bij-vriendelijker en klimaatbestendiger worden. Of je nu een tuin met een groot terras hebt, een moderne tuin of een natuurlijke tuin met veel planten. Hier vind je handige tips om je tuin klimaatbestendig te maken. https://bit.ly/2lFOdLE

 

 

 

 

Meer weten over dit project?

Stuur een e-mail naar presidentenbuurt@gemert-bakel.nl.
Je kunt ook bellen naar (0492) 378 500 en vraag naar P. Nagtegaal. 

Wil je nog even teruglezen wat we in juni gedaan hebben? Kijk dan hier.