Herinrichting Presidentenbuurt – Gemert

foto Eerste schetsontwerp herinrichting Presidentenbuurt
In juni 2018 reed de Gemertse ideeëntram door de Presidentenbuurt. Heel veel buurtbewoners hebben toen de tram bezocht om ideeën over hun straat en tuin met ons te delen. De beste ideeën zijn verwerkt in het schetsontwerp. Dit willen we steeds met buurtbewoners van een aantal straten tegelijk bespreken.

Deze gesprekken vinden plaats in kindcentrum Berglaren. Wij geven een toelichting op het schetsontwerp en horen graag wat de buurtbewoners ervan vinden. Omdat er veel te vertellen is hebben we de wijk in stukjes ‘geknipt’ en zijn er meerdere gespreksrondes ingepland. Op 13 oktober 2018 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden, op 17 november 2018 was de tweede gespreksronde. Op 29 juni 2019 vond de derde gespreksronde plaats. Kijk in het onderstaande schema wanneer welke straat aan de beurt is (geweest).

Fase 1 (okt 2018)

Bisonstraat
Borretstraat
Jan van Amstelstraat
President Gerartsstraat
Diederikstraat (gedeelte huisnrs. 50 t/m 64)

Schetsontwerp: PDFPresidentenbuurt fase 1 presentatie (7MB.)
Bewoners konden tot 5 november 2018 reageren op het schetsontwerp. De reactietermijn is nu verstreken.

Fase 1b (29 juni 2019)

Pad Heijtsveld (nr. 60, 62, 70 t/m 92, 112 t/m 134, 142 t/m 160)

Voorlopig ontwerp:

PDF20190629 VO fase 1b.pdf
PDF20190629 Bomen en beplantingsplan fase 1b.pdf

Bewoners kunnen tot 30 augustus 2019 reageren op het voorlopig ontwerp. 


Fase 2 (nov 2018) 

President Verpoortenstraat
Groeskuilenstraat
Notaris van Kemenadestraat
President Verhofstadtstraat (gedeelte  huisnrs. 1 t/m18)
Drossard Meijerstraat (gedeelte huisnrs. 1 t/m 35)
Drossard de la Courtstraat (gedeelte school  en nrs.3 t/m17 en 6 t/m36)
Secretaris Aeldersstraat
Prinzenstraat
Burgemeester Rietmanstraat (gedeelte huisnrs. 22 t/m 68)
Prior Jacobsstraat
Prior Davidsstraat
President Verhofstadtstraat (gedeelte tussen huisnrs. 9 t/m 21)

Schetsontwerp:

PDF17-11 fase 2a presentatie 84x220cm.pdf
PDF17-11 fase 2b presentatie 84x170cm.pdf
PDF17-11 fase 2c presentatie 84x60cm.pdf

Bewoners konden tot en met 10 december 2018 reageren op dit schetsontwerp. De input die we hebben ontvangen nemen we zoveel mogelijk mee bij de aanpassing.


Referentiebeelden behorende bij ontwerp
PDFReferentiebeelden invulling groen Presidentenbuurt.pdf
PDFNieuwe bomen in de Presidentenbuurt.pdf
PDFReferentiebeelden invulling groen Presidentenbuurt (bloembollen).pdf


Fase 3 (29 juni 2019)

Pater van den Elsenstraat (nr. 12 t/m 24, 11 A t/m 63),
Prins Bernhardlaan (nr 2 t/m 98, 13 tm 31),
Drossard Meijerstraat (tussen kruising Pr. John F. Kennedystraat en Burgemeester Rietmanstraat),
Rechter van Berckelstraat,
President John F. Kennedystraat,
van Eupenlaan,
Drossard de la Courtstraat (nr. 42 t/m 46, 23 t/m 29)

President Gerartsstraat (nr. 18 t/m 42)
Diederikstraat (nr.64 t/m 94)

Voorlopig ontwerp:

PDF20190629 VO fase 3.pdf
PDF20190629 Bomen en beplantingsplan fase 3.pdf

Bewoners kunnen tot 30 augustus 2019 reageren op het voorlopig ontwerp. 


Eind 2019 (fase 4)

Burgemeester Rietmanstraat (tussen de Drossard de la Courtstraat en de Rechter van Berckelstraat)
Griffier Corstens
Gerardusplein
Het Frans Brugske
Van Beekstraat
Drossard de la Courtstraat (tussen de Groeskuilenstraat en de burgemeester Rietmanstraat)
Drossard Mijerstraat (tussen de President JF Kennedystraat en de Town Mayor Drakestraat) 
Town Mayor Drakestraat 
Dr. Douvenstraat


Informatieavonden voornemen éénrichtingverkeer aantal straten Presidentenbuurt maart 2019

12 maart 2019: voor bewoners van de Schout … straten en het Indiëplantsoen
13 maart 2019: voor bewoners van de straten die vallen binnen het project Presidentenbuurt

In 2018 is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Presidentenbuurt. Bij diverse bijeenkomsten is met bewoners gesproken over de ideeën hiervoor. Eén van de onderwerpen is verkeer. Om de snelheid van verkeer in de buurt te remmen en tegelijkertijd meer ruimte voor groen op te nemen met behoud van voldoende parkeergelegenheid, is het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel voornemens om éénrichtingverkeer in te stellen voor een aantal straten binnen en rondom het project Presidentenbuurt. Om het voorgenomen besluit over éénrichtingverkeer toe te lichten, ging de gemeente op dinsdag 12 en woensdag 13 maart 2019 in gesprek met bewoners.

Op beide avonden hebben goede gesprekken plaatsgevonden met de bewoners. Aandachtspunten die naar voren kwamen:

  • Eenrichting omdraaien in een aantal straten
  • Groeskuilen rondom school – onveilig verkeer
  • Voldoende parkeergelegenheid
  • Bewoners van de straat President Verpoortenstraat zijn niet uitgenodigd, maar wel belanghebbenden.
  • Groen/bomen en in- en uitrijden van achterpaden

Wat doen we met de meegekregen aandachtspunten en opmerkingen?

  • We onderbouwen de noodzaak van eenrichtingverkeer nog beter
  • We heroverwegen de rijrichtingen in een aantal straten op basis van aanrijroutes
  • Hierbij maken we gebruik van de gemaakte opmerkingen bij de zienswijzen.


Waar begin jij met het verduurzamen van je tuin?
Iedere tuin kan duurzamer, groener en bij-vriendelijker. Of je nu een tuin met een groot terras hebt, een moderne tuin of een natuurlijke tuin met veel planten. Voor elk soort tuin zijn er maatregelen die je kunt nemen. Maar wat is de eerste stap in het verduurzamen van je tuin? Op 17 november 2018 konden inwoners van de Presidentenbuurt hierover informatie krijgen. Een specialist was aanwezig om inwoners hierbij op weg te helpen.

Meer weten over dit project?
Stuur een e-mail naar presidentenbuurt@gemert-bakel.nl. Je kunt ook bellen naar (0492) 378 500 en vraag naar P. Nagtegaal. 

Wil je nog even teruglezen wat we in juni gedaan hebben? Kijk dan hier.