build-reside iconHerinrichting Presidentenbuurt – Gemert

De herinrichting van straten in de Presidentenbuurt loopt alweer enige tijd. De eerste straten zijn opnieuw ingericht en de volgende straten worden momenteel voorbereid. Er komen binnen dit project nog 18 straten de komende jaren aan de beurt voor: nieuwe riolering, bestrating en groen. De aanleiding hiervoor is de riolering die na ongeveer 60 jaar vervangen moet worden. Dit geeft direct de kans om de inrichting van de straat aan te pakken. Om de wijk leefbaar te houden voor nu en de toekomst is een nieuwe inrichting van de straat nodig. We krijgen namelijk te maken met steeds extremer weer en daardoor met meer risico’s op wateroverlast en hitte. We kiezen daarom voor meer groen en ruimte voor water. Het regenwater kan dan goed de grond in en bomen en planten zorgen voor de nodige koeling. Waar het kan betrekken we buurtbewoners bij het maken van de plannen.

Bestrating Jan van Amstelstraat

Jan van Amstelstraat

Op dit moment werkt aannemer Van Doorn Infra aan het vervangen van de riolering en de aanleg van de nieuwe inrichting in de Jan van Amstelstraat. Afhankelijk van de komende wintermaanden loopt dit werk door tot februari 2023. Voor vragen over de uitvoering of bereikbaarheid kunt u rechtstreeks contact opnemen met aannemer Van Doorn via info@vandoorninfra.nl of via telefoonnummer 073 - 549 21 43.

President Verhofstadtstraat

In het zuidelijke gedeelte van de President Verhofstadtstraat, het gedeelte tussen de Borretstraat en de Jan van Amstelstraat, wordt in november 2022 gestart met werkzaamheden. Hier gaat eerst Goed Wonen 6 kleine huisjes plaatsen. Deze kleine huisjes worden direct vanaf de vrachtwagen in zijn geheel geplaatst. Aansluitend gaat aannemer Van Doorn Infra aan de slag met de rioolvervanging in de straat en het aanbrengen van de nieuwe bestratingen rondom de huisjes en in de straat.

Prior Jacobsstraat, Prior Davidsstraat en Kieboom

Een volgende fase in het gehele project is het deelgebied Prior Jacobsstraat, Prior Davidsstraat en Kieboom. In dit deelgebied is het ook de bedoeling, om net als bij de andere straten, de achterpaden mee te nemen.

Voor deze straten is eerder al een schetsontwerp gemaakt en met de bewoners besproken. Wij gaan in de komende maanden aan de slag om dit ontwerp nader uit te werken en te komen tot een plan dat voor de uitvoering gereed is. Wij zullen dan ook in een bewonersavond het ontwerp bespreken. De bewoners die het betreft krijgen hiervoor een uitnodiging. De tekening wordt t.z.t. ook hier geplaatst om iedereen goed te informeren. 

Omgeving Gerarduskerk en Drossard de la Courtstraat

Stichting Goed Wonen is eigenaar van de St. Gerardus Majella Kerk en heeft het plan om appartementen te bouwen in deze kerk. Samen met een herontwikkeling van woningen in de Drossard de la Courtstraat is Goed Wonen momenteel bezig met de planontwikkeling in dit gebied. De gemeente bekijkt in deze planontwikkeling hoe de straten in deze omgeving ingericht moeten gaan worden.

Het gaat hierbij om een deel van de Drossard de la Courtstraat, een deel van de Burgemeester Rietmanstraat, de Rechter van Berckelstraat en Griffier Corstensstraat. De komende maanden wordt hier gewerkt aan de bestemmingsplan procedure om vervolgens het inrichtingsplan voor deze omgeving te maken. Op verschillende momenten wordt met de bewoners overlegd over een nieuwe inrichting van de openbare ruimte.  

Overige straten

De onderstaande straten komen binnen het projectgebied Presidentenbuurt in de volgende fases aan de beurt. De volgorde wordt daarbij onder andere bepaald door de urgentie van de rioolvervanging, logische werkwijze, bereikbaarheid van de wijk en samenhang met andere werkzaamheden in de wijk.

De ontwerpen die eerder gemaakt en getoond zijn blijven daarbij het uitgangspunt. De uitwerking tot in de details vindt plaats als we zicht hebben op de start van de uitvoering. De betreffende bewoners krijgen ruim voor de uitvoering van inzage in het ontwerp. 

 • President John F. Kennedystraat
 • President Verpoortenstraat
 • President Verhofstadtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Jan van Amstelstraat)
 • President Gerartsstraat / Burgemeester De Bekkerlaan
 • Burgemeester Rietmanstraat
 • Drossard de la Courtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Pres. J.F. Kennedystraat)
 • Drossard Meijerstraat
 • Groeskuilenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Pr. Gerartsstraat)
 • Notaris van Kemenadestraat
 • Prinzenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Burg. de Bekkerlaan)
 • Secretaris Aeldersstraat
 • Pater van den Elsenstraat
 • Prins Bernhardstraat
 • Van Eupenlaan
 • ’t Frans Brugske
 • Van Beekstraat

Eénrichtingverkeer aantal straten Presidentenbuurt

Met de herinrichting van de Presidentenbuurt wordt in diverse straten éénrichtingverkeer ingesteld. Deze maatregel moet de snelheid van het verkeer in de buurt remmen en tegelijkertijd meer ruimte voor groen met behoud van voldoende parkeergelegenheid opleveren. Voor het instellen van éénrichtingverkeer zijn de formele processen (verkeersbesluiten) doorlopen. Het daadwerkelijk instellen van het éénrichtingverkeer in de straat gebeurt op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld met het gereed komen van de nieuwe inrichting van de straat of na de herinrichting van aanliggende straten.

plattegrond Presidentsbuurt met daarop aangegeven eenrichtingsverkeer.

Afkoppelen regenwater

In de eerdere communicatie vertelden wij u dat we ook in de Jan van Amstelstraat en Borretstraat het hemelwater willen “afkoppelen”. Het afkoppelen van hemelwater betekent dat wij zoveel mogelijk schoon hemelwater dat op de daken van de woningen valt via een apart riool naar de sloten en beken in de omgeving willen brengen. Dit schone regenwater gaat dan niet meer naar de rioolwaterzuivering.

Om dit beter uit te leggen hebben wij een folder gemaakt. Deze vindt u hieronder. Aan het afkoppelen zitten geen kosten voor de kaveleigenaar. Er is zelfs een subsidiemogelijkheid voor eigenaren die zelf nog meer water afkoppelen.

Waar begin jij met het verduurzamen van je tuin?

Elke tuin kan duurzamer, bij-vriendelijker en klimaatbestendiger worden. Of je nu een tuin met een groot terras hebt, een moderne tuin of een natuurlijke tuin met veel planten. Lees meer over handige tips om je tuin klimaatbestendig te maken.

Huis met tuin waarop aangegeven is waar je oplossingen kunt aanbrengen tegen regen en hitte

Meer weten over dit project?

Mail naar presidentenbuurt@gemert-bakel.nl of bel projectleider Stefan van den Hoogen via telefoonnummer 0492-378 500.