Informatiebijeenkomst Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

10 juni 2024
Inwoners

Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarom organiseert Defensie op 12 en 26 juni informatiebijeenkomsten in Limburg en Noord-Brabant over de ruimtelijke behoefte in jouw regio.

De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in hoog tempo, het beschermen van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Denk hierbij aan kazernes, vliegvelden, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen om te oefenen en op te leiden. 

In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) geeft Defensie aan hoeveel ruimte nodig is om de veiligheid te waarborgen voor nu en in de toekomst. In juni 2024 worden daarom in onze provincie en in de provincie Limburg informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het (planMER-)onderzoek is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord (de zienswijze), en worden de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek gedeeld. In deze bijeenkomsten is er ruimte om aanvullende inzichten mee te geven. 

Wanneer en waar?

De informatieavonden vinden plaats:

  • Op woensdag 12 juni in Limburg, Maaspoort in Venlo (Oude Markt 30, 5911 HH in Venlo).
  • Op woensdag 26 juni in Noord-Brabant, Theater De Leest in Waalwijk (Vredesplein 12, 5142 RA in Waalwijk)

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomsten via de webpagina van Defensieexterne-link-icoon. Klik op de bijeenkomst die je wil bezoeken en vul je gegevens in. 

Planning

De opgehaalde informatie wordt meegenomen in de Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Het kabinet neemt hierover in 2025 een besluit. De opgehaalde informatie wordt meegewogen bij de inbreng van Defensie voor de Nationale Nota Ruimte. Het nieuwe kabinet neemt hier in 2026 een besluit over. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze webpaginaexterne-link-icoon.