Maak gebruik van de gemeentelijke afkoppel subsidie!

30 april 2024
Inwoners

Het afkoppelen van je regenpijp betekent dat regenwater niet meer het riool instroomt. Het water stroomt naar de tuin of wordt ondergronds opgevangen. Goed voor de natuur, milieu en riool. Het schone regenwater wordt niet onnodig gezuiverd en het riool kan beter omgaan met hevige regenbuien.

De gemeente geeft subsidie, ook wel stimuleringsbijdrage genoemd, op het afkoppelen van je regenwater. De hoogte van de bijdrage is € 6,00 per m² afgekoppeld dakoppervlak.

Kijk voor meer informatie op de webpagina over de stimuleringsbijdrage.