Meer sfeer en wintergroen in Gemert centrum

22 december 2023
Inwoners

Afgelopen weekend zijn er in het centrum van Gemert 20 plantenbakken met taxuskegels geplaatst op verschillende plekken in het centrum. In de bomen hangt verlichting die aangaat zodra het donker wordt. Eind van de avond gaat de verlichting weer uit. Over twee maanden worden de bomen vervangen door olijfbomen. Die blijven staan tot en met maart ’24.

Op de foto staat wethouder Hanneke Coppens die centrumontwikkeling in haar portefeuille heeft en BIZ bestuurslid Gijs Verhagen.

Dit ‘mobiele groen’ is een pilotproject van Gemeente Gemert-Bakel en de ondernemersstichting BIZ Gemert Vorstendom.  Het moet in de wintermaanden bijdragen aan de sfeer, beleving en het vergroenen van het centrum van Gemert. Afhankelijk van de reacties en de samenwerking met de leverancier wordt in januari ’24 bepaald of en hoe de pilot een vervolg krijgt.

Duurzame keuze

Elke boom zit in een circulaire, bio-based bak, gemaakt van oude betonproducten en olifantsgras. De bomen worden, nadat de olijfbomen geplaatst zijn, niet vernietigd maar door de leverancier blijvend verzorgd en onderhouden. Een duurzame keuze dus. 

Plekken zorgvuldig uitgezocht

De plekken waar de bakken staan zijn zo zorgvuldig mogelijk uitgezocht door gemeente, BIZ en de centrummanager. Daarbij is ook gelet op een veilige doorloop voor voetgangers en mindervaliden.

Verzorging 

Om de kwaliteit en uitstraling te waarborgen, wordt een en ander onderhouden door de leverancier. 

Deze vergroening van het centrum, waarmee we de sfeer in het centrum van Gemert als verblijfs-en ontmoetingsplaats willen verhogen, zullen we in 2024 verder uitbouwen als uitvloeisel van de eerder vastgestelde centrumvisie en het huidige coalitieakkoord.

Reageren of vragen 

Wil je reageren, heb je vragen of mochten zich problemen voordoen t.a.v. de bakken? Dan kun je een ‘melding openbare ruimte’ maken en/of contact opnemen met de ondernemers stichting BIZ via info@gemert-vorstendom.nl