Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met de gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit hoofdrioolstelsel. Het gaat hierbij om de riolering op uw eigen perceel.

Klachten over het onderhoud van het hoofdrioolstelsel, zoals stank, verstopping of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage, kunt u bij de gemeente indienen. Maak dan een Melding Openbare Ruimte.