Rioolverstopping

Tips vooraf

 • Woont u in het buitengebied? Check dan eerst of de pompinstallatie op storing staat. Is dat zo, schakel dan de storingsaannemer in. Meer informatie vindt u op de pagina rioolaansluiting op drukriolering.
 • Elke woning of bedrijfspand heeft in de pijpleiding van zijn rioolaansluiting een ontstoppingsstuk zitten. Vanuit dit ontstoppingsstuk wordt de leiding doorgespoten om de verstopping te verhelpen. Ga na waar uw ontstoppingsstuk en de riolering op uw perceel ligt (de gemeente kan hier een tekening van hebben, vraag die dan op via telefoonnummer 0492-378500 of gemeente@gemert-bakel.nl. Dat maakt het makkelijker voor het ontstoppingsbedrijf.

In welk geval betaalt u zelf het ontstoppingsbedrijf?

Afhankelijk van waar het ontstoppingsstuk in uw leiding zit, in particulier of openbaar terrein, wordt bepaald wie de kosten voor het verhelpen van de ontstopping dient te voldoen. De locatie van de verstopping ten opzichte van het ontstoppingsstuk is daarin leidend. Als blijkt dat de verstopping in het particulier riool (de gebruiker van het perceel is hiervoor verantwoordelijk), dan moet u de kosten rechtstreeks afrekenen met het ontstoppingsbedrijf dat u inschakelt. De gemeente Gemert-Bakel heef hier dan geen verdere rol in.

Indien u zonder voorafgaande afspraken met de gemeente Gemert-Bakel een ontstoppingsbedrijf inschakelt, moet u de kosten altijd zelf betalen. Ook als blijkt dat de verstopping op grond van de gemeente Gemert-Bakel zit. 

Wanneer zijn de kosten voor de gemeente?

Als blijkt dat het probleem op grond van de gemeente Gemert-Bakel zit, zal de gemeente Gemert-Bakel, op rekening van de gemeente Gemert-Bakel, het probleem oplossen. 

Bij het bepalen wie verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem is de eigendom van het riool leidend. 

Het ontstoppingsstuk is hierin het overgangspunt. Tot en met het ontstoppingsstuk bent u eigenaar en verantwoordelijk, daarna de gemeente Gemert-Bakel. 

Daarbij maakt het verder niet uit waardoor de schade is ontstaan. Een boomwortel van uw boom die een verstopping veroorzaakt op het gemeentelijke deel, wordt opgepakt door de gemeente Gemert-Bakel. 

Maar ook andersom een boomwortel van een gemeentelijke boom die op uw deel in het riool een verstopping veroorzaakt dient uzelf op te lossen. 

Opdrachten van u aan derde worden nooit door de gemeente Gemert-Bakel betaald. Ook niet als achteraf blijkt dat de problemen op grond van de gemeente Gemert-Bakel zat.

Welke stappen dient u te nemen bij een verstopt riool?

 1. Zoek het ontstoppingsstuk op. Dit is het formele overgangsstuk tussen uw riool en dat van de gemeente (de gemeente veel van veel adressen de revisiegegevens van het ontstoppingsstuk).
 2. Open uw ontstoppingsstuk
  Indien het ontstoppingsstuk leeg is, zit de verstopping in uw deel van het riool. U dient zelf het probleem te verhelpen. 
  Indien er water uitkomt of het ontstoppingsstuk staat helemaal vol met water, zit de verstopping in het gemeentelijke deel van het riool. Vervolg onderstaande stappen: 
 3. Neem contact op met de gemeente Gemert-Bakel. 
 4. Laat het ontstoppingsstuk open liggen. 
 5. De gemeente beoordeeld de situatie en zorgt voor het oplossen van het probleem.
 6. Na oplossen van het probleem kunt u het ontstoppingsstuk weer sluiten en afdekken