Rioolverstopping

Tips vooraf

  • Woont u in het buitengebied? Check dan eerst of de pompinstallatie op storing staat. Is dat zo, schakel dan de storingsaannemer in. Meer informatie vindt u op de pagina rioolaansluiting op drukriolering.

  • Elke woning of bedrijfspand heeft in de pijpleiding van zijn rioolaansluiting een ontstoppingsstuk zitten. Vanuit dit ontstoppingsstuk wordt de leiding doorgespoten om de verstopping te verhelpen. Ga na waar uw ontstoppingsstuk en de riolering op uw perceel ligt (de gemeente kan hier een tekening van hebben, vraag die dan op via telefoonnummer 0492-378500 of gemeente@gemert-bakel.nl. Dat maakt het makkelijker voor het ontstoppingsbedrijf.

  • Voor het ontstoppen kunt u contact opnemen met een lokaal ontstoppingsbedrijf.

In welk geval betaalt u zelf het ontstoppingsbedrijf?

Afhankelijk van waar het ontstoppingsstuk in uw leiding zit, in particulier of openbaar terrein, wordt bepaald wie de kosten voor het verhelpen van de ontstopping dient te voldoen. De locatie van de verstopping ten opzichte van de perceelgrens is daarin leidend. Als blijkt dat de verstopping veroorzaakt is vanuit het particulier riool (de gebruiker van het perceel is hiervoor verantwoordelijk), dan moet u de kosten rechtstreeks afrekenen met het ontstoppingsbedrijf dat u inschakelt. De gemeente Gemert-Bakel heef hier dan geen verdere rol in.

Wanneer zijn de kosten voor de gemeente?

Als blijkt dat het probleem vanuit het openbaar riool is veroorzaakt, dan hoeft u niets te betalen, mits een toezichthouder van de gemeente tijdig is betrokken en ter plekke is geweest om te constateren wat er aan de hand is. Is de gemeente niet tijdig betrokken dan is de rekening wel voor u.

De gemeente betaalt in geval van:

  • een mankement in het riool op gemeentelijk terrein: de gemeente Gemert-Bakel betaalt de ontstopping en repareert het mankement.

  • een ingroeiende boomwortel in het riool op gemeentelijk terrein: zelfs als de oorzaak een “particuliere boom” is; het riool van de gemeente is immers niet waterdicht gebleken.

Als er een mankement is gesignaleerd aan de rioolaansluiting tussen uw perceel en het hoofdriool (op gemeentelijk terrein), wordt dit doorgaans door een andere aannemer gerepareerd dan door het bedrijf dat de verstopping heeft verholpen/doorgespoten. Hierdoor kan het voorkomen dat ter plekke het straatwerk niet compleet wordt hersteld door het ontstoppingsbedrijf. Binnen enkele werkdagen repareert de aannemer van de gemeente dit. Het ontstoppingsbedrijf is hiervoor dus niet aansprakelijk.