Samen slim de toekomst in

Met de omgevingswet in het vooruitzicht, werkt de gemeente aan de omgevingsvisie voor Gemert-Bakel. Een plan met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van onze gemeente. Wij willen van jou graag weten hoe jij de toekomst van jouw wijk of dorp voor je ziet en welke thema’s je daarbij belangrijk vindt. Daarom reisden we eind juni met onze ijscokar van dorpskern naar dorpskern om met inwoners in gesprek te gaan over hun ideeën voor de toekomst. We hebben veel van jullie gesproken, dank allemaal voor het delen van jullie ideeen en dromen!

Kinderen bij ijscokar in Milheeze

Enquête over de toekomst van onze gemeente
Naast de tour met de ijscokar hebben we samen met TipGemertsNieuwsblad ook een enquête uitgezet om input op te halen voor de omgevingsvisie. Vragen over verschillende thema's kwamen hierin aan bod: gezondheid, wonen, voorzieningen, bedrijvigheid en werkgelegenheid, cultureel erfgoed, mobiliteit en bereikbaarheid en het buitengebied. Dit met als doel om inwoners bewust te maken van verschillende opgaven, maar ook om op te halen wat er leeft en welke behoeften en ambities er zijn voor de toekomst.

Tot 18 juli kon de enquete ingevuld worden.

Wat gaan we doen met alle inbreng?
De komende week zetten we alle ideeën die zijn ingebracht op een rijtje. Dit overzicht bespreken we met de dorpsraden en publiceren we op deze pagina.

In het najaar komen we terug!
In het najaar bezoeken we opnieuw alle dorpskernen om de ideeën verder te bespreken. We hopen jullie dan, als de coronaregels het toelaten, weer in het dorpshuis te zien.

Voorbereiding op nieuwe Omgevingswet
We werken de ideeën vervolgens concreet uit en dan kan de omgevingsvisie, het plan met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van onze gemeente, daadwerkelijk worden vastgesteld. Zo zijn we goed voorbereid op de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022.