Transitie landelijk gebied

De agrarische sector is bezig met een grote transitie die nog vele jaren zal duren. Het stoppen van agrarische ondernemers en het verdwijnen van hun bedrijven heeft direct gevolgen voor de boeren zelf, maar is ook van invloed op het vestigingsklimaat van de regio. De omvorming van de agrarische sector is deze periode het vliegwiel voor de transitie van het hele landelijk gebied. De transitie van de agrarische sector vraagt namelijk om het zoeken naar nieuwe economische dragers en nodigt uit tot het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit. Het vraagt om aandacht voor economie, ecologie en leefbaarheid.

Omgevingsvisie

Om nieuwe economische en recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied een kans te geven is de gemeente gestart met de Proeftuin VAB Elsendorp. Dit als voorloper op de nieuwe omgevingsvisie voor het hele buitengebied van Gemert-Bakel. Voor ondernemers die kiezen voor een toekomst in de veehouderij is werken in harmonie met hun omgeving een vereiste. 

Zorgvuldige veehouderij

Gemert-Bakel wil naar een zorgvuldige veehouderij met draagvlak. De gemeente faciliteert het proces om dit te realiseren. Structurele overlast past daar niet bij. Wil er een toekomst zijn voor de veehouderij, dan moet het vertrouwen worden hersteld. De dialoog tussen boeren en inwoners is een belangrijke sleutel om tot verandering te komen. Vertrouwen komt als ondernemers investeren in duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Er liggen kansen in het buitengebied maar de zorgvuldige veehouderij moet wel een gezicht krijgen.

Zorgvuldige dialoog

Omdat de gemeente een zorgvuldige dialoog belangrijk vindt en ontwikkelaars wil stimuleren dit op een goede manier te doen, heeft de gemeente spelregels opgesteld voor een zorgvuldige dialoog. Deze spelregels gelden overigens niet alleen voor initiatieven in de agrarische sector, maar ook voor andere ontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld woningbouw. 

Start ondersteuningsteam voor agrarische ondernemers

Agrarische ondernemers zien allerlei wetten en regels op zich afkomen. De stoppersregeling, de provinciale Verordening Natuurbescherming, een verbod op de pelsdierhouderij of het nationale asbestverbod: het is zomaar een greep uit de actuele wet- en regelgeving die impact heeft op de toekomst van de agrarische sector. Veel agrarische ondernemers hebben het gevoel grip op hun eigen bedrijf te verliezen. Daarom is de gemeente Gemert-Bakel gestart met een ondersteuningsteam dat agrarische ondernemers helpt om grip te krijgen op hun toekomst.  Onderdeel van het ondersteuningsteam is de agrarisch bedrijfscontactfunctionaris die in samenwerking met de Rabobank en ZLTO voor de periode van een jaar is aangesteld.

Agrarische ondernemers die willen groeien, verbreden, omschakelen, verduurzamen of stoppen zijn altijd welkom bij het ondersteuningsteam. De vraag van de ondernemer staat altijd centraal. De taak van dit team is om agrarische ondernemers richting hun toekomst in goede banen te leiden. Het team bestaat uit een milieukundige, ruimtelijk adviseur, sociaal dienstverlener, provinciale specialist en een agrarische bedrijfscontactfunctionaris. Deze mix is bewust gekozen, omdat agrarische ondernemers op weg naar de toekomst met uiteenlopende vragen zullen aankloppen bij de gemeente.

Eerste stap: een goed gesprek over de toekomst

De eerste stap is een goed gesprek over de toekomst. Op basis van een goed gesprek kan het ondersteuningsteam de ondernemer beter op weg helpen. Zo’n gesprek is altijd maatwerk. Agrarische ondernemers kunnen voor een goed gesprek aankloppen bij de agrarische bedrijfscontactfunctionaris: anke.de.brouwer@zlto.nl of bel naar telefoonnummer 06-29520294