default iconProeftuin VAB Elsendorp

Om te kijken naar nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing fungeert Elsendorp als één van de vijf proeftuinen in de provincie Noord-Brabant. We kijken samen met het dorp naar passende nieuwe bestemmingen voor de locaties en oplossingen voor de lege stallen. De focus ligt niet alleen op gebouwen, maar op een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook mogelijkheden voor grondruil in beeld komen.

Voor het hele dorp

De gebiedsgerichte benadering is breder dan de agrarische sector en raakt het hele dorp. Niet alleen boeren, ook andere bewoners en belanghebbenden worden bij de proeftuin betrokken. Hoe houden wij (het dorp, gemeente en provincie) Elsendorp leefbaar en (economisch) aantrekkelijk? Kunnen wij sámen zorgen voor een plek waar ieders kinderen ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Met Elsendorp als proeftuin kunnen er nieuwe kansen ontstaan.

Elsendorp heeft een eigen dorpswebsite. Hier vind je alles over de laatste stand van zaken in de proeftuin.