Verzoek COA opvang

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ons met een brief verzocht mee te werken aan een opvanglocatie voor langere tijd in onze gemeente.

Wat is precies het verzoek van het COA?

Het verzoek gaat over opvang van maximaal 300 asielzoekers op het terrein van de Zorgboog in Bakel in twee fasen. Snelle, tijdelijke opvang en opvang voor in totaal maximaal tien jaar.

Brief met het verzoek van het COA

Conceptreactie college

Het college heeft nu een conceptreactie op het verzoek van het COA geformuleerd op basis van de wensen en bedenkingen van de raadsfracties en de verkregen reacties van de inwoners. Ook is de beantwoording van de gestelde vragen aan het COA, de Zorgboog en de Provincie hierbij betrokken.

Het college is bereid met het COA de vervolggesprekken aan te gaan om te komen tot een bestuursovereenkomst en aanvullende werkafspraken voor de realisatie van noodopvang in units voor maximaal 150 asielzoekers op een beperkt deel van het terrein van de Zorgboog in Bakel voor twee jaar. Deze conceptreactie van het college wordt nu eerst voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad houdt hierover op dinsdag 22 november 2022 een hoorzitting waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden om in te spreken. Op 6 december 2022 neemt  de gemeenteraad hierover een besluit.

Hoe gaat het nu verder?

De vragen die gesteld zijn in het kader van het verzoek van het COA aan de gemeente Gemert-Bakel om 300 asielzoekers te huisvesten zijn beantwoord. Dit deed niet alleen de gemeente, maar ook het COA, de Zorgboog en de provincie Noord-Brabant. De inwoners hebben vragen gesteld en input gegeven. Ook politieke partijen hebben vragen gesteld. Deze worden met de bijgevoegde stukken beantwoord. Alle beantwoorde vragen zijn hieronder als bijlage te lezen.

De volgende stappen zijn gezet of staan op de planning:

  • In de collegevergadering van 15 november boog het college zich over de beantwoording van de vragen en gebruikt deze als afwegingskader om tot bovenstaande conceptreactie te komen. 
  • Op 22 november organiseerde de gemeenteraad een hoorzitting, waarin onder andere inwoners in de gelegenheid gesteld werden om in te spreken.
  • Op 6 december vergadert de gemeenteraad over de conceptreactie van het college van B&W op het verzoek van het COA voor de plaatsing van een opvanglocatie voor asielzoekers in Bakel.

    De raadsvergadering is live te volgen via het Youtube kanaal van Omroep Centraal. 
    Wilt u de raadsvergadering bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier dat u hieronder vindt. De aanmelding is persoonlijk en de bevestiging geldt als toegangsbewijs die u meeneemt. 
    De agenda van de raadsvergadering kunt u vinden op de website bij de bestuurlijke stukken. 

Na de hoorzitting zal de gemeenteraad begin december in een openbare raadsvergadering een antwoordbrief vaststellen waarin wordt ingegaan op het verzoek van het COA.

Aanmelden raadsvergadering 6 december

Meest gestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat het verzoek van het COA voor opvang voor langere tijd vragen oproept. We houden een meest gestelde vragenlijst bij, die we aanvullen als dat nodig is.

Opvanglocatie

Waarom is dit zonder afstemming besloten?

Er is nog geen besluit. Het COA heeft een verzoek ingediend dat de gemeente samen met de Zorgboog serieus overweegt.

Waarom vraagt het COA Gemert-Bakel om een opvanglocatie te realiseren?

Wij staan samen voor een grote opgave. Als land, als provincie en in onze regio. Het COA heeft ons met een brief verzocht mee te werken aan een opvanglocatie op het Zorgboogterrein. Het landgoed is groot, gedeeltelijk niet in gebruik en beschikt over de nodige voorzieningen. Als gemeente willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om het verzoek voor opvang voor langere tijd serieus te overwegen. Ook de Zorgboog staat open voor het verkennen van de mogelijkheid van opvang.

Wanneer zou de opvang starten?

Mocht de besluitvorming leiden tot het realiseren van een opvanglocatie dan zijn er twee fasen te onderscheiden. Snelle, tijdelijke opvang in woonunits en opvang voor langere tijd voor in totaal maximaal tien jaar.

Wat voor asielzoekers komen dan (type opvang)?

Kansrijke asielzoekers die in procedure zitten voor een vergunning tot verblijf.

Waarom bouwen we wel woningen voor asielzoekers en moeten eigen mensen zo lang wachten?

Wij staan samen voor een grote opgave. Als land, als provincie en in onze regio. Asielopvang moet humaan zijn, we willen niet dat mensen buiten hoeven slapen. Door snelle, tijdelijke opvang komt het COA tegemoet aan de vraag van dit moment. Met opvang voor langere tijd investeert het COA ook in Gemert-Bakel, omdat de woningen na de opvangperiode vrijkomen voor reguliere bewoning.

Asielzoekers

Hoe lang blijven asielzoekers op een opvanglocatie?

Het verzoek gaat over reguliere opvanglocatie. Dat betekent dat bewoners er voor de duur van hun procedure kunnen verblijven.

Wat doen asielzoekers overdag?

Het COA zorgt in samenwerking met vrijwilligers voor een dagprogramma voor volwassenen. Kinderen gaan naar school.

Gaan kinderen naar school en waar?

De gemeente moet zorgen voor onderwijs voor kinderen in asielopvang.

Maken asielzoekers gebruik van (sport)faciliteiten?

Het COA zorgt in samenwerking met vrijwilligers voor een dagprogramma. Dat kan in afstemming met lokale (sport)verenigingen zijn.

Waar gaan asielzoekers naar de dokter?

De Gezondheidszorg Asielzoekers (Gza) regelt de huisartsenzorg voor asielzoekers. Dat is een harde randvoorwaarde voor het realiseren van een opvanglocatie.

Welke taal spreken ze?

Dat is afhankelijk van het land van herkomst.

Leren asielzoekers Nederlands?

Alle asielzoekers kunnen in een azc lessen basaal Nederlands volgen. Daarbij krijgen zij les van vrijwilligers. 

Krijgen ze geld van de gemeente?

Vluchtelingen krijgen geen geld van de gemeente; ze ontvangen naast onderdak en medische zorg van het COA ook leefgeld. Vluchtelingen zijn ook via het COA verzekerd.

Omgeving

Levert het de lokale ondernemers nog wat op?

Het COA heeft als beleid om zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale en regionale aanbieders.   

Veiligheid

Mogen de asielzoekers gaan en staan waar ze willen?

Ja, de opvanglocatie is niet afgesloten.

Hoe wordt veiligheid in de omgeving gegarandeerd?

Binnen het terrein van de opvanglocatie is de veiligheid een verantwoordelijkheid van het COA. Uiteraard maken we goede afspraken over de algehele veiligheid en de veiligheid in de omgeving. 

Bezwaar en schade

Kunnen we bezwaar maken tegen het verzoek?

Er is nog geen sprake van een besluit, dus bezwaar maken is niet aan de orde. 

Vrijwilligerswerk

Kan ik iets doen voor/met asielzoekers?

Mocht er een opvanglocatie komen dan werkt het COA graag samen met vrijwilligers.

Communicatie

Waarom hebben we hier geen stem in (gehad)?

We hebben donderdag 6 oktober van het COA een formeel verzoek gekregen. Daarop hebben we direct de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging gevraagd om zijn wensen en bedenkingen bij dat verzoek in beeld te gaan brengen. Daarnaast hebben we meteen de dorpsraad geïnformeerd en gaan we in gesprek met omwonenden en andere dorpsbewoners om te weten wat er leeft en speelt. Daarvoor organiseerden we dinsdag 11 oktober een inloopavond in sporthal De Beek in Bakel. Op 22 november vindt een hoorzitting van de gemeenteraad plaats waar ingesproken kan worden. 

Hoe blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen?

Deze speciale pagina gaat over het verzoek van het COA voor opvang in onze gemeente. Als er een besluit is genomen, vertellen we dat natuurlijk zo snel mogelijk en zorgen we voor passende communicatiemomenten of middelen.