Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een legitimatiebewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen. U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
Hiervoor moet u een afspraak maken. Als u een aanvraag doet voor een kind, dan moet dit kind ook aanwezig zijn bij de aanvraag.

Kinderen onder de 18 jaar

Vanaf de geboorte kan iemand een eigen paspoort hebben. Bij de aanvraag van een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar moeten beide ouders (gezaghouders) toestemming geven. Gebruik hiervoor het formulier Toestemming eigen reisdocument. Vergeet dan niet een kopie van de legitimatiebewijzen van de ouders (gezaghouders) mee te brengen.

Meenemen

  • uw huidige vluchtelingenpaspoort
  • uw geldige verblijfsdocument
  • Eén goed gelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden, die aan alle pasfoto-eisenexterne-link-icoon voldoet
  • voor kinderen onder de 18 jaar: het toestemmingsformulier, getekend door beide ouders, en een kopie van de legitimatiebewijzen van de ouders (gezaghouders).

Voorwaarden

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u:

  • erkend bent als vluchteling
  • een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft
  • niet de Nederlandse nationaliteit heeft
  • geen paspoort (meer) van uw eigen land heeft
  • ingeschreven staat bij de gemeente Gemert-Bakel

Kosten

ProductKosten
Vluchtelingenpaspoort€ 63,40
Extra kosten spoedprocedure€ 57,05

Hoe lang duurt het?

U kunt uw paspoort na zeven werkdagen afhalen. Hiervoor moet u een afspraak makenexterne-link-icoon maken. Kiest u voor een spoedprocedure en hebt u de aanvraag vóór 14.00 uur gedaan? Dan kunt u uw paspoort de volgende werkdag afhalen. U hebt drie maanden de tijd om uw paspoort op te halen. Daarna is het officieel ongeldig en wordt het vernietigd. U moet dan een nieuwe aanvraag doen.

Vermissing/diefstal

Als uw paspoort is verloren of gestolen, hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart wordt een aangifte van verlies of diefstal opgemaakt.
Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het van groot belang nog wel aangifte te doen bij de politie.

Online melden van vermissing

Let op: Meld je de vermissing online, dan kun je in verband met controle en verwerking pas na 2 werkdagen een nieuw reisdocument aanvragen bij de balie. Wil je geen 2 werkdagen wachten? Doe dan aangifte van vermissing bij de balie, tegelijk met de aanvraag van je nieuwe paspoort of ID-kaart. Zorg dan dat je identiteitsbewijzen die je nog wel in je bezit hebt, meeneemt.

Online melden van vermissingexterne-link-icoon

Log in met je DigiD en vul de gegevens in. 

Let op! Je kunt enkel voor je eigen document een vermissing doorgeven.