Vondellaan Gemert

De gemeente gaat aan de slag met de reconstructie van de Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg in Gemert

Bij de realisatie van de Noord-Om is met de provincie afgesproken dat de hoofdwegen in Gemert gereconstrueerd worden. De huidige wegprofielen en inrichting van de straten passen niet bij het gewenste gebruik en de eisen van deze tijd. Daarnaast kan de nieuwe inrichting gecombineerd worden met een optimalisatie van het riool, zodat het riool weer 60 jaar mee kan. 

Het projectgebied bevindt zich vanaf de rotonde Komweg-Haageijk tot aan de aansluiting met de Doonheide. 

Projectgebied


Update 19 november 2021

Stand van zaken ontwerp

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan een aantal schetsontwerpen voor de Vondellaan. Ontwerpen waarin alle uitgangspunten zijn verwerkt en waarmee tegemoet gekomen wordt aan de gemaakte opmerkingen. Dit blijkt een enorm lastige klus omdat een aantal uitgangspunten knellen met veel gehoorde opmerkingen en andere eisen. Veel bewoners hebben de verkeersveiligheid en de verkeersintensiteit van de Vondellaan benoemd als belangrijkste aandachtspunt evenals aandachtspunten die hier direct mee te maken hebben zoals het geluid, het gebruik door fietsers en de oversteeklocaties.

Onderzoek

Er moeten in dit stadium van het project de juiste keuzes gemaakt worden om te komen tot een goed ontwerp. Daarom is duidelijkheid over de ontwerpsnelheid voor de Vondellaan essentieel. Er is gesteld dat de Vondellaan 50 km/uur zou moeten blijven, maar uit de bewonersavonden kwam duidelijk een andere wens naar voren. Bij 50 km/uur hoort een andere inrichting dan bij 30 km/uur. Om de keuze voor het snelheidsregime  goed te kunnen onderbouwen is extra onderzoek nodig; berekeningen en verkeersmodellen die de keuze onderbouwen en laten zien wat er wel en niet mogelijk is. 

Planning

Dit onderzoek kost tijd, maar is noodzakelijk als basis voor de toekomst van de Vondellaan. Het nieuwe ontwerp moet tenslotte voorzien in een veilig en prettig gebruik en leefomgeving van de Vondellaan voor de komende decennia.

Voor de planning betekent dit dat er niet, zoals eerder aangegeven, in november een bewonersavond komt. Het uitvoeren van extra onderzoek met de bijbehorende berekeningen neemt ongeveer 3 maanden in beslag. De uitkomst van de onderzoeken en berekeningen komt in de vorm van schetsontwerpen terug in de volgende bewonersavond. Zodra deze ontwerpen gereed zijn, plannen we opnieuw een bewonersavond.

Eerste informatiebijeenkomsten

Op 7, 8 en 20 september 2021 hebben de eerste informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten is de aanleiding van het project toegelicht, keken we terug naar de eerdere informatiebijeenkomsten in 2017, is de huidige situatie besproken en is er door bewoners veel informatie verstrekt waar wij rekening mee kunnen houden in het maken van het schetsontwerp.

Via onderstaande links komt u bij de presentatie die tijdens de informatieavonden getoond is en kunt u het beknopte overzicht met de opmerkingen inzien die tijdens de informatieavonden gemaakt zijn.

PDFPresentatie infoavond Vondellaan 7 september 2021.pdf

PDFOpmerkingen informatieavonden Reconstructie Vondellaan september 2021 GEANONIMISEERD.pdf

Vragen?

Heb je nog aanvullende opmerkingen of wil je meer informatie over het project, dan kun je contact opnemen met de projectleider, Stefan van den Hoogen, via e-mailadres gemeente@gemert-bakel.nl  onder vermelding van kenmerk ‘3942-2021 Reconstructie Vondellaan’.