traffic iconVondellaan Gemert

De gemeente is gestart met de reconstructie van de Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg in Gemert

Bij de realisatie van de Noord-Om is met de provincie afgesproken dat de hoofdwegen in Gemert gereconstrueerd worden. De huidige wegprofielen en inrichting van de straten passen niet bij het gewenste gebruik en de eisen van deze tijd. Daarnaast kan de nieuwe inrichting gecombineerd worden met een optimalisatie van het riool, zodat het riool weer 60 jaar mee kan. 

Het projectgebied bevindt zich vanaf de rotonde Komweg-Haageijk tot aan de aansluiting met de Doonheide. 

Projectplanning reconstructie Vondellaan in Gemert
Fase Periode
Fase 1
Rotonde Kruiseind/Haageijk - muziekschool D'n Dörpel
maart t/m half juni
Fase 2
muziekschool D'n Dörpel - bushalte Past. Poellplein
oktober t/m half november
Fase 3
bushalte Past. Poellplein - rotonde Past. Attendorenstraat
half augustus t/m half oktober
Fase 4
rotonde Past. Attendorenstraat - tankstation "Lukoil"
begin juni t/m juli
Fase 5
tankstation "Lukoil" - Boekelseweg
november t/m eind december

Vanaf 7 mei is er een nieuwe dienstregeling van de bussen van Hermes.

 

Stand van zaken

Update mei 2023: Werkzaamheden zijn op stoom

De werkzaamheden zijn in volle gang. Het eerste resultaat is goed zichtbaar zoals op de foto te zien is! Een deel van de nieuwe rijbaan met de fietsstroken is aangebracht, de bermen worden afgewerkt en het trottoir is in het gedeelte van het Kruiseind tot aan de Jacob Catsstraat al vernieuwd.

Hoewel de werkzaamheden op stoom zijn, hebben we in het begin wat opstartproblemen gekend. Er wordt hard gewerkt om de planningen te halen. Voor de eerste fase betekent dit een aanpassing in de planning. Het opbreken in de volgende fase start daarmee ook later. Het opbreken van de rotonde Pastoor Attendorenstraat begint in de 2e week van juni.

Voor de bereikbaarheid van onder andere de Jumbo supermarkt wordt de nieuwe rijbaan op dat moment opengesteld. Er is verkeer mogelijk van de rotonde Kruiseind/Komweg/Haageijk tot aan de Jumbo. De aansluiting met de Willem de Haasstraat is dan nog niet gereed en blijft nog twee weken dicht. De borden en de bewegwijzering wordt hierop aangepast.

Update 28 maart 2023: Eerste mijlpaal en planning

Aannemer Selten is op 1 maart gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Inmiddels kunnen we al melden dat de eerste mijlpaal is bereikt. De grootste, zwaarste en belangrijkste rioolput is geplaatst. In de kruising van de Willem de Haasstraat met de Vondellaan (voorheen rotonde) is op maandag 27 maart de 12 ton zware betonnen rioolput gezet. Met de plaatsing van deze rioolput is weer een belangrijke stap gezet in het vernieuwen van het rioolstelsel in Gemert-noord.

De werkzaamheden verlopen goed, op hier en daar een kleine tegenvaller na. Er is inmiddels zicht op de fasering en de planning van het werk. Als gevolg van de bemaling van het grondwater (om droog te kunnen werken) kan er niet aaneengesloten van links naar rechts gewerkt worden. Het gebied tussen de muziekschool “D’n Dörpel” en de Pastoor Attendorenstraat (directe omgeving van supermarkt Jumbo) komt pas na de zomervakantie aan de beurt. Als de huidige fase klaar is, dan wordt er gestart bij de rotonde Pastoor Attendorenstraat en wordt er in noordelijke richting gewerkt tot aan het tankstation “Lukoil”.

De globale planning.

Overlast

Als gevolg van de werkzaamheden en de wegafsluitingen wordt er in de omgeving overlast ervaren. Voorheen reden er tussen de 8.000 en 10.000 motorvoertuigen per etmaal op de Vondellaan. De overgrote meerderheid van deze voertuigen laat zich de goede kant opsturen, volgt de omleiding en mijdt de omgeving van de werkzaamheden. Echter een kleine groep verkeer gaat de wijk in op zoek naar sluiproutes. Bij een deel hiervan leidt dit tot irritaties en gaat harder rijden op plaatsen waar dit niet kan. Wij houden dit in de gaten, we bespreken dit regelmatig met de handhavers, maar we kunnen hier helaas weinig tegen doen. Het is een tijdelijke situatie en vragen om ieders begrip.

Update februari 2023: we gaan beginnen!

Schop in de grond

Aannemer Selten uit Uden gaat in de Vondellaan aan de slag. Op woensdag 1 maart wordt de eerste fase van de Vondellaan afgesloten en start de aannemer met het opbreken van de weg. De eerste fase is het gedeelte tussen de rotonde Kruiseind / Haageijk en de muziekschool D’n Dörpel. In deze eerste fase wordt ook de rotonde Vondellaan / Willem de Haasstraat opgebroken. Hierna volgen de andere wegvakken / fases tot het einde van het werk nabij de kruising van de Boekelseweg met Doonheide.

Op deze pagina vindt u steeds de laatste informatie over de planning, de voortgang en de ontwerptekening. De gehele planning voor de uitvoering van de werkzaamheden leest u binnenkort ook op deze webpagina.

Overlast

Zoals hierboven aangegeven voeren we het werk in fases uit. Door steeds delen van de straat op te breken willen we de bereikbaarheid zo goed mogelijk houden, duidelijkheid geven in wegafzettingen, maar ook werkruimte voor de aannemer creëren.

De overlast voor de omgeving proberen we zoveel als mogelijk te beperken door o.a. het verkeer over de rondwegen van Gemert te sturen. Een dergelijk werk uitvoeren zonder overlast voor de omgeving is helaas niet mogelijk. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Bereikbaarheid

In de eerste fase wordt ook de aansluiting van de Willem de Haasstraat op de Vondellaan, nu nog een rotonde, afgesloten. De afsluiting van de Vondellaan heeft een grote impact op het verkeer en in de eerste fase is daarbij ook de route St. Annastraat naar Komweg of Kruiseind afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt over de rondwegen van Gemert geleid en ook het verkeer naar het centrum van Gemert wordt omgeleid. Om de overlast in bepaalde wijken van Gemert te beperken en het verkeer de juiste kant op te sturen nemen we  aanvullende maatregelen.

Deel

De verbinding tussen de Boekelseweg en het Kruiseind over Deel wordt afgesloten voor het doorgaand (auto)verkeer. Tussen de kruising met Den Elding en de kruising met de Louis Couperusstraat wordt de weg afgesloten voor (vracht)auto’s. Fietsers kunnen er uiteraard wel door. Deze maatregel is nodig om het sluipverkeer te weren uit Deel en de noordwest hoek van Gemert.

Haageijk

Tijdens de afsluiting van de eerste fase, in maart en april, wordt de Haageijk tijdelijk éénrichtings-verkeer. Om het verkeer door het centrum van Gemert en door de Molenstraat te beperken, is het alleen mogelijk om vanuit de Molenstraat over de Haageijk te rijden. Komende vanaf de rotonde Kruiseind / Haageijk is het voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk om de Haageijk in te rijden.

Dit betekent voor de bevoorrading van de winkels in de Haageijk en Nieuwstraat dat de bevoorradingsroute via de St. Annastraat en Rentmeestersstraat loopt. Voor een enkele onderneming is de route via de St. Annastraat en de Molenstraat naar de Nieuwstraat. Nadat de eerste fase klaar is,  is de doorgaande route St. Annastraat – Willem de Haasstraat naar Komweg / Kruiseind weer bruikbaar en wordt het éénrichtingsverkeer in de Haageijk opgeheven.

Update januari 2023: planning, omleiding en busdiensten

Gemeenteraad stelt aanvullend budget ter beschikking

Op 25 januari heeft de gemeenteraad aanvullend budget voor de uitvoering van de reconstructie beschikbaar gesteld. In de afgelopen maanden is het ontwerp uitgewerkt in technische tekeningen. Het rioolplan is tot in detail gemaakt en er is een werkomschrijving opgesteld voor een aannemer. Op basis hiervan is het duidelijk  wat de uitvoering gaat kosten. Zoals iedereen heeft de gemeente ook te maken met gestegen bouwkosten. Dit samen met extra verbeteringen en aanpassingen aan het rioolstelsel maakte dat het budget niet toereikend was. Nu de gemeenteraad akkoord is met extra geld voor dit werk kan de uitvoering (bijna) van start.

Planning

De aanbestedingsprocedure is in gang gezet. We verwachten de werkzaamheden in de week van 15 februari te kunnen gunnen aan een geschikte civiel technische aannemer. De gemeente heeft, om de planning niet verder te vertragen, diverse bouwmaterialen zelf al ingekocht. De daadwerkelijke start van de uitvoering is voorzien in de eerste week van maart. De exacte startdatum wordt nog nader aangekondigd.

Het werk wordt in fases uitgevoerd. Er wordt gestart aan de kant van het centrum. In de eerste week wordt de Vondellaan vanaf de rotonde Haageijk-Kruiseind tot en met de Jacob Catsstraat opgebroken. In de tweede week wordt ook het gedeelte tot en met de rotonde Willem de Haasstraat (Muziekschool / D’n Dörpel) opgebroken. Naar verwachting duurt deze fase ongeveer 8 weken om vervolgens in de richting van de Jumbo supermarkt verder te werken.

In overleg met de aannemer wordt de planning verder uitgewerkt.

Wegafsluiting en omleiding

De Vondellaan wordt in fases afgesloten voor het doorgaande verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen zoveel als mogelijk langs de werkzaamheden. De wegafsluiting wordt dichtbij de invalswegen van Gemert aangekondigd en de omleiding gaat over de rondwegen om Gemert heen. We kunnen helaas niet voorkomen dat er ook verkeer door Gemert gaat rijden over de niet-gebruikelijke wegen. Momenteel maken wij samen met de politie en VVN een plan om dit zo goed mogelijk te organiseren en om ook in deze straten de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Busdiensten

De bushalte “Pastoor Poellplein” (Jumbo) komt tijdens de werkzaamheden te vervallen en ook de bushalte nabij het kerkhof, halte “Komweg” zal tijdelijk komen te vervallen. Voor de juiste dienstregeling verwijzen wij u naar de OV-reizigersinformatie.

Voor de busreizigers is de bushalte aan de Heuvel/West-Om aangepast en is er een extra halte gemaakt aan de Handelseweg tegenover de Time-Out. Op deze locaties zijn o.a. fietsenstallingen, parkeerplaatsen en bushokjes aanwezig. De busmaatschappij heeft aangegeven de nieuwe dienstregeling van 26 februari te gaan rijden voor de rest van het jaar. De gemeente is hierin ook afhankelijk van de busmaatschappij.

Informatie busdienst

 • Lijn 25 Helmond Station - Gemert
  Lijn 25 rijdt vrijwel ongewijzigd, alleen de haltes Cortenbachstraat en Pastoor Poellplein vervallen vanwege de afsluiting van de Vondellaan. Lijn 25 rijdt via Lodderdijk tot de tijdelijke halte Pelgrimsrust.
 • Lijn 26 Helmond Station - Gemert
  Lijn 26 rijdt vanwege de afsluiting van de Vondellaan via de halte West-om/Heuvel, Burg. De Bekkerlaan en eindhalte Lodderdijk.
 • Lijn 123 Gemert – Boxmeer station
  Vanwege de afsluiting van de Vondellaan rijdt lijn 123 tot de tijdelijke halte Pelgrimsrust. Lijn 123 rijdt vanwege het tekort aan chauffeurs nog maar een beperkt aantal ritten. Zoals gebruikelijk rijdt lijn 123 niet in de vakantieperioden.
 • Lijn 321 Eindhoven Centraal Station – Gemert
  Lijn 321 rijdt 2x uur op werkdagen, tijdelijk tot de halte West-om/Heuvel. Lijn 321 rijdt zoals gebruikelijk niet in de vakantieperioden. Door het tekort aan chauffeurs rijden we nog steeds een aangepaste dienstregeling. Per 26 februari rijdt lijn 321 2x uur op werkdagen, maar wel alleen tussen de halte West-om en Eindhoven station CS. Zodra er meer chauffeurs beschikbaar zijn, rijdt lijn 321 tot het tijdelijk eindpunt Pelgrimsrust.
 • Lijn 322 Eindhoven Centraal Station - Uden
  Lijn 322 rijdt vanwege de afsluiting van de Vondellaan via de halte West-om/Heuvel, Burg. De Bekkerlaan, Lodderdijk en de tijdelijke halte Pelgrimsrust door naar Boekel en Uden. Door de extra rijtijd vertrekt lijn 322 eerder uit Eindhoven en komt later aan. Lijn 321 versterkt lijn 322 tussen station Eindhoven CS en halte Gemert, West-om/Heuvel.
 • Buurtbus 268 Deurne – Gemert – Elsendorp
  Lijn 268 rijdt vanwege de afsluiting van de Vondellaan via de halte Lodderdijk en de tijdelijke halte Pelgrimsrust door naar Elsendorp
Update december 2022

Binnenkort start de reconstructie van de Vondellaan en Boekelseweg. Dit betekent dat de Vondellaan voor de duur van ongeveer 1 jaar wordt afgesloten voor het verkeer.

Ook de bushaltes in de Vondellaan zijn dan niet bereikbaar. Daarom gaan de bussen tijdens de werkzaamheden een andere route rijden. De tijdelijke route gaat via de straten Heijtsveld, President Gerartsstraat, Burgemeester de Bekkerlaan, Lodderdijk, Handelseweg, Noord-Om, Boekelseweg. In het kaartje zie je de nieuwe tijdelijke route.

Nieuwe dienstregeling

De tijdelijke route betekent ook een nieuwe dienstregeling. Deze gaat in op 8 januari en wordt door de busmaatschappijen gecommuniceerd.

Belangrijke wijzigingen

Er komt een nieuwe tijdelijke halte aan de Handelseweg/Noord-Om. De Halte Heuvel/West-Om bestaat al en wordt aangepast. Deze twee haltes zie je op het kaartje uitgelicht.

Update juli 2022

Voorlopig ontwerp gereed

Op 5 en 6 juli is het voorlopig ontwerp van de Vondellaan besproken met de betrokken bewoners. De reacties zijn erg positief maar er zijn nog enkele opmerkingen gemaakt die bekeken moeten worden. 
Het ontwerp en de presentaties van deze avond kunt u bekijken bij de bijlagen onderaan deze pagina.

 In de komende weken worden de opmerkingen en details beoordeelt en naar uit gewerkt. Daarna volgt er een terugkoppeling aan de bewoners en stakeholders. Naar verwachting is dit in september.

Vondellaan naar 30 km/uur

De reconstructie van de Vondellaan is de aanleiding geweest om met de gemeenteraad te discussiëren over een verandering van de ontwerpsnelheid niet alleen op de Vondellaan maar in de gehele kom van Gemert. Op 16 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van het snelheidsregime van 50 km/uur naar 30/uur op alle wegen binnen de kom van Gemert. Wanneer dat specifiek voor welke straat van kracht wordt is afhankelijk van de planning voor het grote onderhoud of de herinrichting van die straat. Voor de Vondellaan betekent dit dat meteen met de herinrichting er maximaal 30/uur gereden mag worden.  

Update mei 2022

Op 23 en 24 mei is het Schets Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en stakeholders van de Vondellaan. Tijdens deze twee goed bezochte avonden zijn er de nodige opmerkingen gemaakt, suggesties voor verbeteringen aangedragen, de goede en minder goede dingen benoemd en gemaakte keuzes toegelicht.

De komende weken wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van het Schets Ontwerp. Er wordt onder andere gekeken of en hoe de opmerkingen en suggesties verwerkt kunnen worden in het ontwerp. Eind juni wordt tijdens een bewonersavond het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Belanghebbenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Update april 2022

Uitkomst verkeersonderzoek

Om de juiste keuzes te kunnen maken in het ontwerp voor een toekomstbestendige Vondellaan is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de maximum snelheid. Eerder is gezegd dat de Vondellaan 50 km/uur zou moeten blijven. Uit de bewonersavonden kwam echter duidelijk naar voren dat de wens is dat de Vondellaan een 30 km/uur straat wordt. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de snelheid, lieten wij de afgelopen maanden een verkeersonderzoek uitvoeren door (verkeerskundig) adviesbureau Accent Adviseurs.

Er zijn verschillende verkeersmodellen doorgerekend om aan de hand van de huidige (en toekomstige) verkeersbelasting te bepalen welke mogelijkheden passend zijn bij een toekomstbestendige Vondellaan. Uit de doorrekening van de diverse varianten blijkt dat het mogelijk is om naar een 30 km/uur straat te gaan. Deze verlaging kan ook leiden tot een vermindering van verkeersintensiteiten (aantal voertuigen per uur of etmaal) en een verlaging van de gemiddelde snelheid, zonder dat er knelpunten ontstaan op andere wegen in Gemert.

Bushaltes Pastoor Poellplein

Ter hoogte van het Pastoor Poellplein stoppen verschillende lijnbussen van verschillende busmaatschappijen. In overleg met deze busmaatschappijen is besloten om in 2023 alle buslijnen een aangepaste route te laten rijden. Om dit mogelijk te maken worden er in overleg met de busmaatschappijen op andere plaatsen in Gemert tijdelijke bushaltes gemaakt. Door dit voor geheel 2023 op deze manier te organiseren, wordt er voor de gebruikers van de buslijnen en de busmaatschappijen duidelijkheid gecreëerd.

Schetsontwerpen delen met aanwonenden

Medio mei 2022 nodigen we  de aanwonenden en stakeholders opnieuw uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst(en) worden de uitgewerkte schetsontwerpen gepresenteerd en krijgen de aanwezigen de gelegenheid om hierop te reageren en mee te denken.

Vragen?

Heb je nog aanvullende opmerkingen of wil je meer informatie over het project, dan kun je contact opnemen met de projectleider, Stefan van den Hoogen, via e-mailadres gemeente@gemert-bakel.nl.

Projectgebied Vondellaan

Veel gestelde vragen

Hoe gaan de bussen rijden?

De bushalte “Pastoor Poellplein” (Jumbo) komt tijdens de werkzaamheden te vervallen en ook de bushalte nabij het kerkhof, halte “Komweg” komt tijdelijk te vervallen. Voor de juiste dienstregeling ga je naar de website van Hermes.

Voor de busreizigers is de bushalte aan de Heuvel/West-Om aangepast en is er een extra halte gemaakt aan de Handelseweg tegenover de Time-Out. Op deze locaties zijn o.a. fietsenstallingen, parkeerplaatsen en bushokjes aanwezig. De busmaatschappij heeft aangegeven de nieuwe dienstregeling van 26 februari te gaan rijden voor de rest van het jaar. De gemeente is hierin ook afhankelijk van de busmaatschappij.

Er is een extra tijdelijke halte aan het Heijtsveld (ter hoogte van Esrand). Deze wordt nog niet genoemd in de dienstregeling maar de tijden zijn ongeveer dezelfde als die van Heuvel/West-om in de ene richting en Lodderdijk/Centrum in de andere richting.

Waarom is de bushalte bij de kerk ook weggehaald? (ik moet nu veel te ver lopen/fietsen om bij een bushalte te komen)

Dit is een keuze van de busmaatschappij. Het blijkt niet mogelijk om de dienstregeling zo te maken dat deze halte nog bruikbaar blijft.

Hoelang duurt de herinrichting?

Van 1 maart tot de kerst 2023. Het streven is dat met de kerst 2023 de weg open is voor al het verkeer.  

Wanneer wordt welk deel van de weg opengebroken?

Op 1 maart wordt gestart met de 1e fase, dit is het gedeelte vanaf de rotonde Kruiseind / Haageijk tot en met de rotonde Willem de Haasstraat / Muziekschool. De exacte planning van de werkzaamheden en fases hierna is nog niet bekend. Deze wordt in de komende weken pas bekend.

In hoeveel fases wordt gewerkt?

We creëren werkruimte door het inrichten van wegvakken zodat de aannemer vooruit kan. Vooralsnog resulteert dat in 6 fases.

Kunnen de hulpdiensten er altijd bij indien nodig?

Ja. De wegafsluitingen worden aan de hulpdiensten kenbaar gemaakt en zijn in overleg met de politie tot stand gekomen. In geval van nood ondersteunt de aannemer zoveel als mogelijk.

Blijft de Jumbo bereikbaar?

Ja. Linksom of rechtsom is de Jumbo bereikbaar. De Jumbo plaatst zelf enkele borden als bewegwijzering.

Komen er omleidingsroutes tegen sluipverkeer?

Ja. Op een aantal wegen treffen we aanvullende maatregelen om het verkeer te sturen.

Deel

De verbinding tussen de Boekelseweg en het Kruiseind over Deel wordt afgesloten voor doorgaand (auto)verkeer. Tussen de kruising met Den Elding en de kruising met de Louis Couperusstraat wordt de weg afgesloten voor (vracht)auto’s. Fietsers kunnen er uiteraard wel door. Deze maatregel is nodig om het sluipverkeer te weren uit Deel en de noordwest hoek van Gemert.

Haageijk

Tijdens de afsluiting van de eerste fase, maart en april, is de Haageijk tijdelijk éénrichtings-verkeer. Om het verkeer door het centrum van Gemert en door de Molenstraat te beperken is het alleen mogelijk om vanuit de Molenstraat door de Haageijk te rijden. Komende vanaf de rotonde Kruiseind / Haageijk is het voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk om de Haageijk in te rijden.

Pred. Swildensstraat / KC Samenstroom

In de Predikant Swildensstraat ter hoogte van de KindCentrum Samenstroom plaatsen we  attentieborden  om automobilisten te wijzen op hun snelheid en de aanwezigheid van de school en het sportpark.

Waarom zijn de rotondes weggehaald?

De Vondellaan wordt in zijn geheel 30 km/uur. In een 30 km/uur zone zijn rotondes niet de juiste oplossing. Alle kruisingen zijn gelijkwaardig en worden verhoogde kruisingen (verkeersplateau). Dit remt de snelheid van het verkeer veel meer dan een rotonde die juist de doorstroming mogelijk maakt.

Worden de bomen langs de route gesnoeid en kan er iets gedaan worden aan de overlast van het blad in het najaar?

De bomen zijn eerder dit jaar al gesnoeid. Er worden geen bomen gekapt in de groene hoofdstructuur, behalve een enkele boom in de Boekelseweg die vanwege de werkzaamheden of nieuwe inrichting niet kan blijven staan.  De “overlast” van blad in het najaar is een gevolg van het wonen in een groene omgeving. Met de bewoners is hier veelvuldig over gesproken. Er komen, bij wijze van proef, permanente bladkorven te staan.

Hoe word ik als bewoner geïnformeerd?

Via zoveel mogelijk informatiekanalen, maar het is het beste om deze pagina te volgen.

Waarom is de herinrichting nodig / vinden de werkzaamheden plaats?

De herinrichting is nodig om aan de ene kant zoveel mogelijk verkeer de rondwegen van Gemert te laten gebruiken (afwaarderen van de Vondellaan) en de verkeersveiligheid te vergroten / snelheid naar beneden te brengen. Aan de andere kant wordt het rioolstelsel volledig vervangen om dit toekomstbestendig te maken.