Vondellaan Gemert

De gemeente gaat aan de slag met de reconstructie van de Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg in Gemert. Bij de realisatie van de Noord-Om is met de provincie afgesproken dat de hoofdwegen in Gemert gereconstrueerd worden. De huidige wegprofielen en inrichting van de straten passen niet bij het gewenste gebruik en de eisen van deze tijd. Daarnaast kan de nieuwe inrichting gecombineerd worden met een optimalisatie van het riool, zodat het riool weer 60 jaar mee kan. Het snelheidsregime van 50 km/uur blijft hetzelfde, maar de inrichting wordt aangepast aan de normen, eisen, functie en wensen van de huidige tijd.

Het projectgebied bevindt zich vanaf de rotonde Komweg-Haageijk tot aan de aansluiting met de Doonheide. 

Projectgebied

Eerste informatiebijeenkomsten
Op 7, 8 en 20 september 2021 hebben de eerste informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten is de aanleiding van het project toegelicht, keken we terug naar de eerdere informatiebijeenkomsten in 2017, is de huidige situatie besproken en is er door bewoners veel informatie verstrekt waar wij rekening mee kunnen houden in het maken van het schetsontwerp.

Via onderstaande links komt u bij de presentatie die tijdens de informatieavonden getoond is en kunt u het beknopte overzicht met de opmerkingen inzien die tijdens de informatieavonden gemaakt zijn.

PDFPresentatie infoavond Vondellaan 7 september 2021.pdf

PDFOpmerkingen informatieavonden Reconstructie Vondellaan september 2021 GEANONIMISEERD.pdf


Aan de slag met het schetsontwerp
De komende maanden gaat het ontwerpbureau Verhoeven de Ruiter aan de slag met het schetsontwerp. Begin november worden de aanwonenden opnieuw uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt het schetsontwerp gedeeld en krijgen de aanwonenden de gelegenheid om te reageren.

Vragen?
Heb je nog aanvullende opmerkingen of wil je meer informatie over het project, dan kun je contact opnemen met de projectleider, Stefan van den Hoogen, via e-mailadres gemeente@gemert-bakel.nl (link stuurt een e-mail) onder vermelding van kenmerk ‘3942-2021 Reconstructie Vondellaan’.