default iconVondellaan Gemert

De gemeente gaat aan de slag met de reconstructie van de Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg in Gemert

Bij de realisatie van de Noord-Om is met de provincie afgesproken dat de hoofdwegen in Gemert gereconstrueerd worden. De huidige wegprofielen en inrichting van de straten passen niet bij het gewenste gebruik en de eisen van deze tijd. Daarnaast kan de nieuwe inrichting gecombineerd worden met een optimalisatie van het riool, zodat het riool weer 60 jaar mee kan. 

Het projectgebied bevindt zich vanaf de rotonde Komweg-Haageijk tot aan de aansluiting met de Doonheide. 

Stand van zaken

Update januari 2023: planning, omleiding en busdiensten

Gemeenteraad stelt aanvullend budget ter beschikking

Op 25 januari heeft de gemeenteraad aanvullend budget voor de uitvoering van de reconstructie beschikbaar gesteld. In de afgelopen maanden is het ontwerp uitgewerkt in technische tekeningen. Het rioolplan is tot in detail gemaakt en er is een werkomschrijving opgesteld voor een aannemer. Op basis hiervan is het duidelijk  wat de uitvoering gaat kosten. Zoals iedereen heeft de gemeente ook te maken met gestegen bouwkosten. Dit samen met extra verbeteringen en aanpassingen aan het rioolstelsel maakte dat het budget niet toereikend was. Nu de gemeenteraad akkoord is met extra geld voor dit werk kan de uitvoering (bijna) van start.

Planning

De aanbestedingsprocedure is in gang gezet. We verwachten de werkzaamheden in de week van 15 februari te kunnen gunnen aan een geschikte civiel technische aannemer. De gemeente heeft, om de planning niet verder te vertragen, diverse bouwmaterialen zelf al ingekocht. De daadwerkelijke start van de uitvoering is voorzien in de eerste week van maart. De exacte startdatum wordt nog nader aangekondigd.

Het werk wordt in fases uitgevoerd. Er wordt gestart aan de kant van het centrum. In de eerste week wordt de Vondellaan vanaf de rotonde Haageijk-Kruiseind tot en met de Jacob Catsstraat opgebroken. In de tweede week wordt ook het gedeelte tot en met de rotonde Willem de Haasstraat (Muziekschool / D’n Dörpel) opgebroken. Naar verwachting duurt deze fase ongeveer 8 weken om vervolgens in de richting van de Jumbo supermarkt verder te werken.

In overleg met de aannemer wordt de planning verder uitgewerkt.

Wegafsluiting en omleiding

De Vondellaan wordt in fases afgesloten voor het doorgaande verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen zoveel als mogelijk langs de werkzaamheden. De wegafsluiting wordt dichtbij de invalswegen van Gemert aangekondigd en de omleiding gaat over de rondwegen om Gemert heen. We kunnen helaas niet voorkomen dat er ook verkeer door Gemert gaat rijden over de niet-gebruikelijke wegen. Momenteel maken wij samen met de politie en VVN een plan om dit zo goed mogelijk te organiseren en om ook in deze straten de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Busdiensten

De bushalte “Pastoor Poellplein” (Jumbo) komt tijdens de werkzaamheden te vervallen en ook de bushalte nabij het kerkhof, halte “Komweg” zal tijdelijk komen te vervallen. Voor de juiste dienstregeling verwijzen wij u naar de OV-reizigersinformatie.

Voor de busreizigers is de bushalte aan de Heuvel/West-Om aangepast en is er een extra halte gemaakt aan de Handelseweg tegenover de Time-Out. Op deze locaties zijn o.a. fietsenstallingen, parkeerplaatsen en bushokjes aanwezig. De busmaatschappij heeft aangegeven de nieuwe dienstregeling van 26 februari te gaan rijden voor de rest van het jaar. De gemeente is hierin ook afhankelijk van de busmaatschappij.

Update december 2022

Binnenkort start de reconstructie van de Vondellaan en Boekelseweg. Dit betekent dat de Vondellaan voor de duur van ongeveer 1 jaar wordt afgesloten voor het verkeer.

Ook de bushaltes in de Vondellaan zijn dan niet bereikbaar. Daarom gaan de bussen tijdens de werkzaamheden een andere route rijden. De tijdelijke route gaat via de straten Heijtsveld, President Gerartsstraat, Burgemeester de Bekkerlaan, Lodderdijk, Handelseweg, Noord-Om, Boekelseweg. In het kaartje zie je de nieuwe tijdelijke route.

Nieuwe dienstregeling

De tijdelijke route betekent ook een nieuwe dienstregeling. Deze gaat in op 8 januari en wordt door de busmaatschappijen gecommuniceerd.

Belangrijke wijzigingen

Er komt een nieuwe tijdelijke halte aan de Handelseweg/Noord-Om. De Halte Heuvel/West-Om bestaat al en wordt aangepast. Deze twee haltes zie je op het kaartje uitgelicht.

Update juli 2022

Voorlopig ontwerp gereed
Op 5 en 6 juli is het voorlopig ontwerp van de Vondellaan besproken met de betrokken bewoners. De reacties zijn erg positief maar er zijn nog enkele opmerkingen gemaakt die bekeken moeten worden. 
Het ontwerp en de presentaties van deze avond kunt u bekijken bij de bijlagen onderaan deze pagina.

 In de komende weken worden de opmerkingen en details beoordeelt en naar uit gewerkt. Daarna volgt er een terugkoppeling aan de bewoners en stakeholders. Naar verwachting is dit in september.

Vondellaan naar 30 km/uur
De reconstructie van de Vondellaan is de aanleiding geweest om met de gemeenteraad te discussiëren over een verandering van de ontwerpsnelheid niet alleen op de Vondellaan maar in de gehele kom van Gemert. Op 16 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van het snelheidsregime van 50 km/uur naar 30/uur op alle wegen binnen de kom van Gemert. Wanneer dat specifiek voor welke straat van kracht wordt is afhankelijk van de planning voor het grote onderhoud of de herinrichting van die straat. Voor de Vondellaan betekent dit dat meteen met de herinrichting er maximaal 30/uur gereden mag worden.  

Update mei 2022

Op 23 en 24 mei is het Schets Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en stakeholders van de Vondellaan. Tijdens deze twee goed bezochte avonden zijn er de nodige opmerkingen gemaakt, suggesties voor verbeteringen aangedragen, de goede en minder goede dingen benoemd en gemaakte keuzes toegelicht.

De komende weken wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van het Schets Ontwerp. Er wordt onder andere gekeken of en hoe de opmerkingen en suggesties verwerkt kunnen worden in het ontwerp. Eind juni wordt tijdens een bewonersavond het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Belanghebbenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Update april 2022

Uitkomst verkeersonderzoek

Om de juiste keuzes te kunnen maken in het ontwerp voor een toekomstbestendige Vondellaan is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de maximum snelheid. Eerder is gezegd dat de Vondellaan 50 km/uur zou moeten blijven. Uit de bewonersavonden kwam echter duidelijk naar voren dat de wens is dat de Vondellaan een 30 km/uur straat wordt. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de snelheid, lieten wij de afgelopen maanden een verkeersonderzoek uitvoeren door (verkeerskundig) adviesbureau Accent Adviseurs.

Er zijn verschillende verkeersmodellen doorgerekend om aan de hand van de huidige (en toekomstige) verkeersbelasting te bepalen welke mogelijkheden passend zijn bij een toekomstbestendige Vondellaan. Uit de doorrekening van de diverse varianten blijkt dat het mogelijk is om naar een 30 km/uur straat te gaan. Deze verlaging kan ook leiden tot een vermindering van verkeersintensiteiten (aantal voertuigen per uur of etmaal) en een verlaging van de gemiddelde snelheid, zonder dat er knelpunten ontstaan op andere wegen in Gemert.

Bushaltes Pastoor Poellplein

Ter hoogte van het Pastoor Poellplein stoppen verschillende lijnbussen van verschillende busmaatschappijen. In overleg met deze busmaatschappijen is besloten om in 2023 alle buslijnen een aangepaste route te laten rijden. Om dit mogelijk te maken worden er in overleg met de busmaatschappijen op andere plaatsen in Gemert tijdelijke bushaltes gemaakt. Door dit voor geheel 2023 op deze manier te organiseren, wordt er voor de gebruikers van de buslijnen en de busmaatschappijen duidelijkheid gecreëerd.

Schetsontwerpen delen met aanwonenden

Medio mei 2022 nodigen we  de aanwonenden en stakeholders opnieuw uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst(en) worden de uitgewerkte schetsontwerpen gepresenteerd en krijgen de aanwezigen de gelegenheid om hierop te reageren en mee te denken.

Planning

Het ontwerpproces kan met het vaststellen van de ontwerpsnelheid op 30 km/uur weer opgestart worden. De planning is om vóór de zomervakantie het definitieve ontwerp gereed te hebben, zodat het werk na de zomer technisch uitgewerkt en aanbesteed kan worden. Naar verwachting neemt de uitvoering van de werkzaamheden een groot deel van 2023 in beslag.

Vragen?

Heb je nog aanvullende opmerkingen of wil je meer informatie over het project, dan kun je contact opnemen met de projectleider, Stefan van den Hoogen, via e-mailadres gemeente@gemert-bakel.nl.

Projectgebied Vondellaan