Vondellaan Gemert

De gemeente gaat aan de slag met de reconstructie van de Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg in Gemert

Bij de realisatie van de Noord-Om is met de provincie afgesproken dat de hoofdwegen in Gemert gereconstrueerd worden. De huidige wegprofielen en inrichting van de straten passen niet bij het gewenste gebruik en de eisen van deze tijd. Daarnaast kan de nieuwe inrichting gecombineerd worden met een optimalisatie van het riool, zodat het riool weer 60 jaar mee kan. 

Het projectgebied bevindt zich vanaf de rotonde Komweg-Haageijk tot aan de aansluiting met de Doonheide. 

Stand van zaken

Update juli 2022

Voorlopig ontwerp gereed
Op 5 en 6 juli is het voorlopig ontwerp van de Vondellaan besproken met de betrokken bewoners. De reacties zijn erg positief maar er zijn nog enkele opmerkingen gemaakt die bekeken moeten worden. 
Het ontwerp en de presentaties van deze avond kunt u bekijken bij de bijlagen onderaan deze pagina.

 In de komende weken worden de opmerkingen en details beoordeelt en naar uit gewerkt. Daarna volgt er een terugkoppeling aan de bewoners en stakeholders. Naar verwachting is dit in september.

Vondellaan naar 30 km/uur
De reconstructie van de Vondellaan is de aanleiding geweest om met de gemeenteraad te discussiëren over een verandering van de ontwerpsnelheid niet alleen op de Vondellaan maar in de gehele kom van Gemert. Op 16 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van het snelheidsregime van 50 km/uur naar 30/uur op alle wegen binnen de kom van Gemert. Wanneer dat specifiek voor welke straat van kracht wordt is afhankelijk van de planning voor het grote onderhoud of de herinrichting van die straat. Voor de Vondellaan betekent dit dat meteen met de herinrichting er maximaal 30/uur gereden mag worden.  

Update mei 2022

Op 23 en 24 mei is het Schets Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en stakeholders van de Vondellaan. Tijdens deze twee goed bezochte avonden zijn er de nodige opmerkingen gemaakt, suggesties voor verbeteringen aangedragen, de goede en minder goede dingen benoemd en gemaakte keuzes toegelicht.

De komende weken wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van het Schets Ontwerp. Er wordt onder andere gekeken of en hoe de opmerkingen en suggesties verwerkt kunnen worden in het ontwerp. Eind juni wordt tijdens een bewonersavond het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Belanghebbenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Update april 2022

Uitkomst verkeersonderzoek

Om de juiste keuzes te kunnen maken in het ontwerp voor een toekomstbestendige Vondellaan is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de maximum snelheid. Eerder is gezegd dat de Vondellaan 50 km/uur zou moeten blijven. Uit de bewonersavonden kwam echter duidelijk naar voren dat de wens is dat de Vondellaan een 30 km/uur straat wordt. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de snelheid, lieten wij de afgelopen maanden een verkeersonderzoek uitvoeren door (verkeerskundig) adviesbureau Accent Adviseurs.

Er zijn verschillende verkeersmodellen doorgerekend om aan de hand van de huidige (en toekomstige) verkeersbelasting te bepalen welke mogelijkheden passend zijn bij een toekomstbestendige Vondellaan. Uit de doorrekening van de diverse varianten blijkt dat het mogelijk is om naar een 30 km/uur straat te gaan. Deze verlaging kan ook leiden tot een vermindering van verkeersintensiteiten (aantal voertuigen per uur of etmaal) en een verlaging van de gemiddelde snelheid, zonder dat er knelpunten ontstaan op andere wegen in Gemert.

Bushaltes Pastoor Poellplein

Ter hoogte van het Pastoor Poellplein stoppen verschillende lijnbussen van verschillende busmaatschappijen. In overleg met deze busmaatschappijen is besloten om in 2023 alle buslijnen een aangepaste route te laten rijden. Om dit mogelijk te maken worden er in overleg met de busmaatschappijen op andere plaatsen in Gemert tijdelijke bushaltes gemaakt. Door dit voor geheel 2023 op deze manier te organiseren, wordt er voor de gebruikers van de buslijnen en de busmaatschappijen duidelijkheid gecreëerd.

Schetsontwerpen delen met aanwonenden

Medio mei 2022 nodigen we  de aanwonenden en stakeholders opnieuw uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst(en) worden de uitgewerkte schetsontwerpen gepresenteerd en krijgen de aanwezigen de gelegenheid om hierop te reageren en mee te denken.

Planning

Het ontwerpproces kan met het vaststellen van de ontwerpsnelheid op 30 km/uur weer opgestart worden. De planning is om vóór de zomervakantie het definitieve ontwerp gereed te hebben, zodat het werk na de zomer technisch uitgewerkt en aanbesteed kan worden. Naar verwachting neemt de uitvoering van de werkzaamheden een groot deel van 2023 in beslag.

Vragen?

Heb je nog aanvullende opmerkingen of wil je meer informatie over het project, dan kun je contact opnemen met de projectleider, Stefan van den Hoogen, via e-mailadres gemeente@gemert-bakel.nl.

Projectgebied Vondellaan