Vondellaan Gemert

De gemeente is klaar met de reconstructie van de Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg in Gemert

Bij de realisatie van de Noord-Om is met de provincie afgesproken dat de hoofdwegen in Gemert gereconstrueerd worden. De huidige wegprofielen en inrichting van de straten passen niet bij het gewenste gebruik en de eisen van deze tijd. Daarnaast kan de nieuwe inrichting gecombineerd worden met een optimalisatie van het riool, zodat het riool weer 60 jaar mee kan. 

Het projectgebied bevindt zich vanaf de rotonde Komweg-Haageijk tot aan de aansluiting met de Doonheide.

De Vondellaan gaat weer open! 

Op woensdag 20 december opent wethouder Hanneke Coppens de nieuwe Vondellaan. De belangrijke weg in Gemert kent een nieuwe maximum snelheid van 30 km/u. De fietsers hebben er nu meer ruimte. Vanaf 22 december kan er weer over de Vondellaan en de Boekelseweg gereden worden en zijn alle wegafzettingen verwijderd. Er is dit jaar hard gewerkt om deze weg voor de kerst nog klaar te hebben. In de komende weken worden er nog wat kleine afrondende werkzaamheden uitgevoerd naast de rijbaan. Het verkeer heeft hier weinig tot geen last van. 

Wat is er veranderd? 

Komende uit de richting van Boekel is het begin van het nieuwe 30 km/u gebied duidelijk gemarkeerd. De fietsers hebben een prominente positie op de weg. Aan beide zijden van de weg is een brede fietsstrook aanwezig waar de fietser de ruimte heeft. De groene bermen geven nu meer ruimte voor het hemelwater. De ecologische en groene hoofdstructuur is hiermee ook versterkt. 

De twee oude rotondes zijn verdwenen. Dit zijn nu twee kruispunten geworden. Alle kruispunten op de Vondellaan zijn gelijkwaardig, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. Er is een nieuw straatbeeld ontstaan met deze veilige weg die niet uitnodigt om harder dan 30 km te rijden. We verwachten dan ook dat veel doorgaande verkeer de rondwegen van Gemert zal blijven gebruiken zoals dit in het afgelopen jaar ook moest vanwege de werkzaamheden. 

Busdiensten

Vanaf maandag 8 januari gaat de Arriva bus weer via de Vondellaan rijden. Er wordt wel volgens een nieuwe dienstregeling en een nieuwe lijnennet gereden. Meer hierover lees je op de webpagina van Bravo. externe-link-icoonNiet alle buslijnen die voorheen stopte bij de halte Pastoor Poellplein (bij de supermarkt Jumbo) komen in de nieuwe situatie terug. De tijdelijke halte Pelgrimsrust aan de Handelseweg tegenover Time-Out blijft in 2024 ook nog bestaan. Voor de busreiziger die met de fiets naar de bushalte aan het Pastoor Poellplein komt, is er een prachtige nieuwe overdekte fietsenstalling geplaatst. Binnenkort wordt bij deze halte ook een Digitaal Reizigers Informatie Systeem (DRIS) geplaatst om de reiziger nog beter van dienst te zijn. 

Officiële opening

Op woensdag 20 december om 11.30 uur verricht de wethouder de openingshandeling. Je bent van harte welkom om dit moment bij te wonen. De officiële opening vindt plaats nabij de bushalte "Pastoor Poellplein" ter hoogte van de Jumbo. Een wandeling door het vernieuwde projectgebied is dan zeker de moeite waard. 

Stand van zaken

De nieuwe inrichting begint ook in het volgende gedeelte vorm te krijgen. Tussen de Jumbo Supermarkt en het tankstation “Luk-oil” wordt hard gewerkt om de planning te halen. Momenteel is er iedere dag weer een nieuw stukje rijbaan klaar. Als de aannemer met de riolering bezig is dan lijkt er weinig voortgang in het werk te zitten maar ook dan gebeurt er veel om de stratenmaker te kunnen laten beginnen.

Het weggedeelte tussen de Pastoor Attendorenstraat en de Louis Couperusstraat is bijna klaar. Over enkele weken kunnen we dit gedeelte weer openstellen voor het verkeer. We werken momenteel in twee richtingen en zullen dat ook tot het einde van het werk blijven doen. Op die manier kunnen we voor de kerstmis de gehele route weer openstellen voor het verkeer. In twee richtingen werken betekent dat we ter hoogte van de Jumbo, nabij de bushalte bezig zijn maar ook in de omgeving van het tankstation en de Doonheide.

In het laatste gedeelte van het werk moeten we de kruising van de Vondellaan met het Pastoor Poellplein afsluiten. We doen dit pas op het moment dat de kruising met de Louis Couperusstraat gereed is en niet eerder dan echt nodig. Ook in deze fase proberen we overlast zoveel als mogelijk te beperken en te spreiden.

De duiker in Molenbroekse Loop is vervangen

Wat veel gebruikers niet opvalt is dat het beekje “Molenbroekse Loop” onder de Vondellaan doorstroomt. Het water stroomt een tunnel in die in vaktermen “duiker” wordt genoemd. De reconstructie van de weg was natuurlijk hèt moment om ook deze duiker te vervangen. Begin juli is dit gebeurd. In enkele dagen tijd is de oude versleten duiker eruit gehaald en een nieuwe geplaatst. In deze tunnel is direct een faunapassage gemaakt om ook onze dieren langs de Molenbroekse Loop een veilige oversteek van de Vondellaan te bieden.

Niet alleen hier is een faunapassage gekomen, in het gedeelte tussen de Willem de Haasstraat en de Pastoor Attendorenstraat liggen straks ook nog 2 faunapassages.

De 1e fase van het werk is gereed! Er moeten natuurlijk nog wat dingen gedaan worden om het helemaal af te ronden, maar de weg is opengesteld voor het verkeer. Tussen de rotonde Kruiseind / Haageijk en de Jumbo kan het verkeer de nieuwe weg en de nieuwe kruising met de Willem de Haasstraat gebruiken. De eerste reacties uit de omgeving zijn zeer positief!

Enige voorzichtigheid wordt nog wel gevraagd van de weggebruiker. Er wordt langs de weg nog gewerkt, er ligt nog zand op de weg en iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie. Met de komst van de nieuwe inrichting is de weg ook 30 km/uur zone geworden en zijn alle kruisingen gelijkwaardig. 

Er wordt momenteel met twee rioolploegen hard gewerkt aan de volgende fase van het project. In het gedeelte rondom de (voormalige) rotonde nabij de Pastoor Attendorenstraat wordt nu gewerkt. De Vondellaan is afgesloten tussen de Past. Santfoortstraat en de Jumbo (de supermarkt is bereikbaar vanaf de centrumzijde) maar ook een deel van de Pastoor Attendorenstraat is dicht. Nog voor de zomervakantie moet hier een deel van de nieuwe bestrating zijn aangebracht.

De werkzaamheden zijn in volle gang. Het eerste resultaat is goed zichtbaar zoals op de foto te zien is! Een deel van de nieuwe rijbaan met de fietsstroken is aangebracht, de bermen worden afgewerkt en het trottoir is in het gedeelte van het Kruiseind tot aan de Jacob Catsstraat al vernieuwd.

Hoewel de werkzaamheden op stoom zijn, hebben we in het begin wat opstartproblemen gekend. Er wordt hard gewerkt om de planningen te halen. Voor de eerste fase betekent dit een aanpassing in de planning. Het opbreken in de volgende fase start daarmee ook later. Het opbreken van de rotonde Pastoor Attendorenstraat begint in de 2e week van juni.

Voor de bereikbaarheid van onder andere de Jumbo supermarkt wordt de nieuwe rijbaan op dat moment opengesteld. Er is verkeer mogelijk van de rotonde Kruiseind/Komweg/Haageijk tot aan de Jumbo. De aansluiting met de Willem de Haasstraat is dan nog niet gereed en blijft nog twee weken dicht. De borden en de bewegwijzering wordt hierop aangepast.

Aannemer Selten is op 1 maart gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Inmiddels kunnen we al melden dat de eerste mijlpaal is bereikt. De grootste, zwaarste en belangrijkste rioolputexterne-link-icoon is geplaatst. In de kruising van de Willem de Haasstraat met de Vondellaan (voorheen rotonde) is op maandag 27 maart de 12 ton zware betonnen rioolput gezet. Met de plaatsing van deze rioolput is weer een belangrijke stap gezet in het vernieuwen van het rioolstelsel in Gemert-noord.

De werkzaamheden verlopen goed, op hier en daar een kleine tegenvaller na. Er is inmiddels zicht op de fasering en de planning van het werk. Als gevolg van de bemaling van het grondwater (om droog te kunnen werken) kan er niet aaneengesloten van links naar rechts gewerkt worden. Het gebied tussen de muziekschool “D’n Dörpel” en de Pastoor Attendorenstraat (directe omgeving van supermarkt Jumbo) komt pas na de zomervakantie aan de beurt. Als de huidige fase klaar is, dan wordt er gestart bij de rotonde Pastoor Attendorenstraat en wordt er in noordelijke richting gewerkt tot aan het tankstation “Lukoil”.

De globale planningexterne-link-icoon.

Overlast

Als gevolg van de werkzaamheden en de wegafsluitingen wordt er in de omgeving overlast ervaren. Voorheen reden er tussen de 8.000 en 10.000 motorvoertuigen per etmaal op de Vondellaan. De overgrote meerderheid van deze voertuigen laat zich de goede kant opsturen, volgt de omleiding en mijdt de omgeving van de werkzaamheden. Echter een kleine groep verkeer gaat de wijk in op zoek naar sluiproutes. Bij een deel hiervan leidt dit tot irritaties en gaat harder rijden op plaatsen waar dit niet kan. Wij houden dit in de gaten, we bespreken dit regelmatig met de handhavers, maar we kunnen hier helaas weinig tegen doen. Het is een tijdelijke situatie en vragen om ieders begrip.

Schop in de grond

Aannemer Selten uit Uden gaat in de Vondellaan aan de slag. Op woensdag 1 maart wordt de eerste fase van de Vondellaan afgesloten en start de aannemer met het opbreken van de weg. De eerste fase is het gedeelte tussen de rotonde Kruiseind / Haageijk en de muziekschool D’n Dörpel. In deze eerste fase wordt ook de rotonde Vondellaan / Willem de Haasstraat opgebroken. Hierna volgen de andere wegvakken / fases tot het einde van het werk nabij de kruising van de Boekelseweg met Doonheide.

Op deze pagina vindt u steeds de laatste informatie over de planning, de voortgang en de ontwerptekening. De gehele planning voor de uitvoering van de werkzaamheden leest u binnenkort ook op deze webpagina.

Overlast

Zoals hierboven aangegeven voeren we het werk in fases uit. Door steeds delen van de straat op te breken willen we de bereikbaarheid zo goed mogelijk houden, duidelijkheid geven in wegafzettingen, maar ook werkruimte voor de aannemer creëren.

De overlast voor de omgeving proberen we zoveel als mogelijk te beperken door o.a. het verkeer over de rondwegen van Gemert te sturen. Een dergelijk werk uitvoeren zonder overlast voor de omgeving is helaas niet mogelijk. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Bereikbaarheid

In de eerste fase wordt ook de aansluiting van de Willem de Haasstraat op de Vondellaan, nu nog een rotonde, afgesloten. De afsluiting van de Vondellaan heeft een grote impact op het verkeer en in de eerste fase is daarbij ook de route St. Annastraat naar Komweg of Kruiseind afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt over de rondwegen van Gemert geleid en ook het verkeer naar het centrum van Gemert wordt omgeleid. Om de overlast in bepaalde wijken van Gemert te beperken en het verkeer de juiste kant op te sturen nemen we  aanvullende maatregelen.

Deel

De verbinding tussen de Boekelseweg en het Kruiseind over Deel wordt afgesloten voor het doorgaand (auto)verkeer. Tussen de kruising met Den Elding en de kruising met de Louis Couperusstraat wordt de weg afgesloten voor (vracht)auto’s. Fietsers kunnen er uiteraard wel door. Deze maatregel is nodig om het sluipverkeer te weren uit Deel en de noordwest hoek van Gemert.

Haageijk

Tijdens de afsluiting van de eerste fase, in maart en april, wordt de Haageijk tijdelijk éénrichtings-verkeer. Om het verkeer door het centrum van Gemert en door de Molenstraat te beperken, is het alleen mogelijk om vanuit de Molenstraat over de Haageijk te rijden. Komende vanaf de rotonde Kruiseind / Haageijk is het voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk om de Haageijk in te rijden.

Dit betekent voor de bevoorrading van de winkels in de Haageijk en Nieuwstraat dat de bevoorradingsroute via de St. Annastraat en Rentmeestersstraat loopt. Voor een enkele onderneming is de route via de St. Annastraat en de Molenstraat naar de Nieuwstraat. Nadat de eerste fase klaar is,  is de doorgaande route St. Annastraat – Willem de Haasstraat naar Komweg / Kruiseind weer bruikbaar en wordt het éénrichtingsverkeer in de Haageijk opgeheven.

Gemeenteraad stelt aanvullend budget ter beschikking

Op 25 januari heeft de gemeenteraad aanvullend budget voor de uitvoering van de reconstructie beschikbaar gesteld. In de afgelopen maanden is het ontwerp uitgewerkt in technische tekeningen. Het rioolplan is tot in detail gemaakt en er is een werkomschrijving opgesteld voor een aannemer. Op basis hiervan is het duidelijk  wat de uitvoering gaat kosten. Zoals iedereen heeft de gemeente ook te maken met gestegen bouwkosten. Dit samen met extra verbeteringen en aanpassingen aan het rioolstelsel maakte dat het budget niet toereikend was. Nu de gemeenteraad akkoord is met extra geld voor dit werk kan de uitvoering (bijna) van start.

Planning

De aanbestedingsprocedure is in gang gezet. We verwachten de werkzaamheden in de week van 15 februari te kunnen gunnen aan een geschikte civiel technische aannemer. De gemeente heeft, om de planning niet verder te vertragen, diverse bouwmaterialen zelf al ingekocht. De daadwerkelijke start van de uitvoering is voorzien in de eerste week van maart. De exacte startdatum wordt nog nader aangekondigd.

Het werk wordt in fases uitgevoerd. Er wordt gestart aan de kant van het centrum. In de eerste week wordt de Vondellaan vanaf de rotonde Haageijk-Kruiseind tot en met de Jacob Catsstraat opgebroken. In de tweede week wordt ook het gedeelte tot en met de rotonde Willem de Haasstraat (Muziekschool / D’n Dörpel) opgebroken. Naar verwachting duurt deze fase ongeveer 8 weken om vervolgens in de richting van de Jumbo supermarkt verder te werken.

In overleg met de aannemer wordt de planning verder uitgewerkt.

Wegafsluiting en omleiding

De Vondellaan wordt in fases afgesloten voor het doorgaande verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen zoveel als mogelijk langs de werkzaamheden. De wegafsluiting wordt dichtbij de invalswegen van Gemert aangekondigd en de omleiding gaat over de rondwegen om Gemert heen. We kunnen helaas niet voorkomen dat er ook verkeer door Gemert gaat rijden over de niet-gebruikelijke wegen. Momenteel maken wij samen met de politie en VVN een plan om dit zo goed mogelijk te organiseren en om ook in deze straten de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Busdiensten

De bushalte “Pastoor Poellplein” (Jumbo) komt tijdens de werkzaamheden te vervallen en ook de bushalte nabij het kerkhof, halte “Komweg” zal tijdelijk komen te vervallen. Voor de juiste dienstregeling verwijzen wij u naar de OV-reizigersinformatieexterne-link-icoon.

Voor de busreizigers is de bushalte aan de Heuvel/West-Om aangepast en is er een extra halte gemaakt aan de Handelseweg tegenover de Time-Out. Op deze locaties zijn o.a. fietsenstallingen, parkeerplaatsen en bushokjes aanwezig. De busmaatschappij heeft aangegeven de nieuwe dienstregeling van 26 februari te gaan rijden voor de rest van het jaar. De gemeente is hierin ook afhankelijk van de busmaatschappij.

Informatie busdienst

 • Lijn 25 Helmond Station - Gemert
  Lijn 25 rijdt vrijwel ongewijzigd, alleen de haltes Cortenbachstraat en Pastoor Poellplein vervallen vanwege de afsluiting van de Vondellaan. Lijn 25 rijdt via Lodderdijk tot de tijdelijke halte Pelgrimsrust.
 • Lijn 26 Helmond Station - Gemert
  Lijn 26 rijdt vanwege de afsluiting van de Vondellaan via de halte West-om/Heuvel, Burg. De Bekkerlaan en eindhalte Lodderdijk.
 • Lijn 123 Gemert – Boxmeer station
  Vanwege de afsluiting van de Vondellaan rijdt lijn 123 tot de tijdelijke halte Pelgrimsrust. Lijn 123 rijdt vanwege het tekort aan chauffeurs nog maar een beperkt aantal ritten. Zoals gebruikelijk rijdt lijn 123 niet in de vakantieperioden.
 • Lijn 321 Eindhoven Centraal Station – Gemert
  Lijn 321 rijdt 2x uur op werkdagen, tijdelijk tot de halte West-om/Heuvel. Lijn 321 rijdt zoals gebruikelijk niet in de vakantieperioden. Door het tekort aan chauffeurs rijden we nog steeds een aangepaste dienstregeling. Per 26 februari rijdt lijn 321 2x uur op werkdagen, maar wel alleen tussen de halte West-om en Eindhoven station CS. Zodra er meer chauffeurs beschikbaar zijn, rijdt lijn 321 tot het tijdelijk eindpunt Pelgrimsrust.
 • Lijn 322 Eindhoven Centraal Station - Uden
  Lijn 322 rijdt vanwege de afsluiting van de Vondellaan via de halte West-om/Heuvel, Burg. De Bekkerlaan, Lodderdijk en de tijdelijke halte Pelgrimsrust door naar Boekel en Uden. Door de extra rijtijd vertrekt lijn 322 eerder uit Eindhoven en komt later aan. Lijn 321 versterkt lijn 322 tussen station Eindhoven CS en halte Gemert, West-om/Heuvel.
 • Buurtbus 268 Deurne – Gemert – Elsendorp
  Lijn 268 rijdt vanwege de afsluiting van de Vondellaan via de halte Lodderdijk en de tijdelijke halte Pelgrimsrust door naar Elsendorp

Binnenkort start de reconstructie van de Vondellaan en Boekelseweg. Dit betekent dat de Vondellaan voor de duur van ongeveer 1 jaar wordt afgesloten voor het verkeer.

Ook de bushaltes in de Vondellaan zijn dan niet bereikbaar. Daarom gaan de bussen tijdens de werkzaamheden een andere route rijden. De tijdelijke route gaat via de straten Heijtsveld, President Gerartsstraat, Burgemeester de Bekkerlaan, Lodderdijk, Handelseweg, Noord-Om, Boekelseweg. In het kaartje zie je de nieuwe tijdelijke route.

Nieuwe dienstregeling

De tijdelijke route betekent ook een nieuwe dienstregeling. Deze gaat in op 8 januari en wordt door de busmaatschappijen gecommuniceerd.

Belangrijke wijzigingen

Er komt een nieuwe tijdelijke halte aan de Handelseweg/Noord-Om. De Halte Heuvel/West-Om bestaat al en wordt aangepast. Deze twee haltes zie je op het kaartje uitgelicht.

Voorlopig ontwerp gereed

Op 5 en 6 juli is het voorlopig ontwerp van de Vondellaan besproken met de betrokken bewoners. De reacties zijn erg positief maar er zijn nog enkele opmerkingen gemaakt die bekeken moeten worden. 
Het ontwerp en de presentaties van deze avond kunt u bekijken bij de bijlagen onderaan deze pagina.

 In de komende weken worden de opmerkingen en details beoordeelt en naar uit gewerkt. Daarna volgt er een terugkoppeling aan de bewoners en stakeholders. Naar verwachting is dit in september.

Vondellaan naar 30 km/uur

De reconstructie van de Vondellaan is de aanleiding geweest om met de gemeenteraad te discussiëren over een verandering van de ontwerpsnelheid niet alleen op de Vondellaan maar in de gehele kom van Gemert. Op 16 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van het snelheidsregime van 50 km/uur naar 30/uur op alle wegen binnen de kom van Gemert. Wanneer dat specifiek voor welke straat van kracht wordt is afhankelijk van de planning voor het grote onderhoud of de herinrichting van die straat. Voor de Vondellaan betekent dit dat meteen met de herinrichting er maximaal 30/uur gereden mag worden.  

Op 23 en 24 mei is het Schets Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en stakeholders van de Vondellaan. Tijdens deze twee goed bezochte avonden zijn er de nodige opmerkingen gemaakt, suggesties voor verbeteringen aangedragen, de goede en minder goede dingen benoemd en gemaakte keuzes toegelicht.

De komende weken wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van het Schets Ontwerp. Er wordt onder andere gekeken of en hoe de opmerkingen en suggesties verwerkt kunnen worden in het ontwerp. Eind juni wordt tijdens een bewonersavond het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Belanghebbenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Uitkomst verkeersonderzoek

Om de juiste keuzes te kunnen maken in het ontwerp voor een toekomstbestendige Vondellaan is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de maximum snelheid. Eerder is gezegd dat de Vondellaan 50 km/uur zou moeten blijven. Uit de bewonersavonden kwam echter duidelijk naar voren dat de wens is dat de Vondellaan een 30 km/uur straat wordt. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de snelheid, lieten wij de afgelopen maanden een verkeersonderzoek uitvoeren door (verkeerskundig) adviesbureau Accent Adviseurs.

Er zijn verschillende verkeersmodellen doorgerekend om aan de hand van de huidige (en toekomstige) verkeersbelasting te bepalen welke mogelijkheden passend zijn bij een toekomstbestendige Vondellaan. Uit de doorrekening van de diverse varianten blijkt dat het mogelijk is om naar een 30 km/uur straat te gaan. Deze verlaging kan ook leiden tot een vermindering van verkeersintensiteiten (aantal voertuigen per uur of etmaal) en een verlaging van de gemiddelde snelheid, zonder dat er knelpunten ontstaan op andere wegen in Gemert.

Bushaltes Pastoor Poellplein

Ter hoogte van het Pastoor Poellplein stoppen verschillende lijnbussen van verschillende busmaatschappijen. In overleg met deze busmaatschappijen is besloten om in 2023 alle buslijnen een aangepaste route te laten rijden. Om dit mogelijk te maken worden er in overleg met de busmaatschappijen op andere plaatsen in Gemert tijdelijke bushaltes gemaakt. Door dit voor geheel 2023 op deze manier te organiseren, wordt er voor de gebruikers van de buslijnen en de busmaatschappijen duidelijkheid gecreëerd.

Schetsontwerpen delen met aanwonenden

Medio mei 2022 nodigen we  de aanwonenden en stakeholders opnieuw uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst(en) worden de uitgewerkte schetsontwerpen gepresenteerd en krijgen de aanwezigen de gelegenheid om hierop te reageren en mee te denken.

Heb je nog aanvullende opmerkingen of wil je meer informatie over het project, dan kun je contact opnemen met de projectleider, Stefan van den Hoogen, via e-mailadres gemeente@gemert-bakel.nl.

Projectgebied Vondellaan