Wateroverlast in het buitengebied?

27 februari 2024
Inwoners

Het zal je niet ontgaan zijn, het is erg nat buiten. De afgelopen maanden heeft het veel geregend. Zo was 2023 het natste jaar sinds het begin van de meting in 1906. Goed nieuws voor de natuur! Minder goed nieuws voor inwoners die overlast ervaren van de regenval.

Er valt tegenwoordig gemiddeld meer regen dan vroeger. In de winters valt meer water en in de zomer wordt het juist droger. De regen die in de winter valt, geeft weinig tot geen overlast in de bebouwde gebieden. De stijging van het grondwater geeft daarentegen wél natte kelders gedurende de winterperiode. Los daarvan hebben bebouwde gebieden meer overlast bij korte hevige buien die we vooral in de zomer zien. Riolen lopen vol en door de versteende omgeving komt water snel tot afstroom. Met als gevolg overlopende toiletten en water op straat. 

Bij regen in de winterperiode zien we vooral in een ander deel van onze gemeente problemen ontstaan: in het buitengebied. Door de vele regen is de bodem verzadigd geraakt en staan sloten vol. Als het dan weer een dag regent, kan dit snel tot overlast leiden.

In Nederland is het zo dat iedere perceel- of pandeigenaar verantwoordelijk is het voor het regenwater dat op zijn of haar perceel en/of pand valt. Het zomaar laten afstromen op naast gelegen percelen is niet toegestaan. Dit zou namelijk ook tot problemen of schade bij anderen kunnen leiden. Zeker als grote percelen onder afschot liggen komt water snel tot afstroom. Als eigenaar zul je dan zelf maatregelen moeten nemen om wateroverlast, afkomstig van jouw perceel of pand, te voorkomen. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het water dat valt in de openbare ruimte. 

Kort samengevat, hieronder een overzicht waarvoor je de gemeente, in geval van wateroverlast, kunt benaderen:

  • Er blijft water op de openbare weg staan.
  • Er is een straatkolk verstopt en er blijft water op de weg staan wat voor gevaarlijke situaties zorgt.
  • Er stroom water vanaf de openbare ruimte op straatniveau een gebouw in (het water stroom over de drempel heen).
  • Er is een duiker van de gemeentelijke watergangen verstopt. 

Wanneer moet je zelf wat doen?

  • Er staat water in je kelder.
  • Er staat water in de kruipruimte.
  • Er staat water in de meterput/waterput.
  • Er staat water in de tuin, weiland of akker.
  • De muren in een/jouw gebouw zijn nat.
  • Er is wateroverlast op particulier terrein, tenzij het water vanaf openbaar gebied water binnen stroomt. 

Kijk voor meer informatie op de webpagina over crisisbeheersing en rampenbestrijding.