Wethouder Hanneke Coppens

Wethouder

Beleidsterreinen Wonen & Levendige dorpscentra 

Taken

 • (Tijdelijk) 1e locoburgemeester
 • Wonen
 • Volkshuisvesting
 • Monumenten
 • Archeologie
 • Kasteel
 • Wijkschouw (coördinerend)
 • Openbaar beheer                                       
 • Mobiliteit regionaal
 • Speelgelegenheden
 • Centrumontwikkelingen Bakel, Gemert, Milheeze en Handel

Nevenfuncties

Nevenfunctie bezoldigd/onbezoldigd
Lid Stuurgroep N279 onbezoldigd
Lid MRE-themagroep Mobiliteit onbezoldigd
Lid Peel-themagroep Mobiliteit onbezoldigd
Lid GGA Verkeer en Vervoer Zuidoost Brabant onbezoldigd
Lid Peel-themagroep Wonen onbezoldigd
Lid Stuurgroep Gemert Centrum onbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR Blink onbezoldigd
Clublid 111,11 carnavalsvereniging Drumknaauwers onbezoldigd
Sfeerbeheer kindervakantieweek Gemert onbezoldigd