Beleidsterreinen Wonen & Levendige dorpscentra 

Taken

 • 4e locoburgemeester
 • Wonen
 • Volkshuisvesting
 • Monumenten
 • Archeologie
 • Kasteel
 • Wijkschouw (coördinerend)
 • Openbaar beheer                                       
 • Mobiliteit regionaal
 • Speelgelegenheden
 • Centrumontwikkelingen Bakel, Gemert, Milheeze en Handel

Nevenfuncties

Nevenfunctiebezoldigd/onbezoldigd
Lid Stuurgroep N279onbezoldigd
Lid MRE-themagroep Mobiliteitonbezoldigd
Lid Peel-themagroep Mobiliteitonbezoldigd
Lid GGA Verkeer en Vervoer Zuidoost Brabantonbezoldigd
Lid Peel-themagroep Wonenonbezoldigd
Lid Stuurgroep Gemert Centrumonbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR Blinkonbezoldigd
Clublid 111,11 carnavalsvereniging Drumknaauwersonbezoldigd
Sfeerbeheer kindervakantieweek Gemertonbezoldigd