Wethouder Hanneke Coppens

Wethouder

Beleidsterreinen Wonen & Levendige dorpscentra 

Taken

  • 4e locoburgemeester
  • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Monumenten
  • Kasteel
  • Wijkschouw (coördinerend)
  • Openbaar beheer                                       
  • Mobiliteit regionaal
  • Speelgelegenheden
  • Centrumontwikkelingen Bakel, Gemert, Milheeze en Handel

Nevenfuncties

Nevenfunctie bezoldigd/onbezoldigd
Lid Stuurgroep N279 onbezoldigd
Lid MRE-themagroep Mobiliteit onbezoldigd
Lid Peel-themagroep Mobiliteit onbezoldigd
Lid GGA Verkeer en Vervoer Zuidoost Brabant onbezoldigd
Lid Peel-themagroep Wonen onbezoldigd
Lid Stuurgroep Gemert Centrum onbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR Blink onbezoldigd
Clublid 111,11 carnavalsvereniging Drumknaauwers onbezoldigd
Sfeerbeheer kindervakantieweek Gemert onbezoldigd