Wethouder Wilmie Steeghs

Wethouder

Beleidsterreinen Zorg, Welzijn & Onderwijs

Taken

 • 2e locoburgemeester
 • Jeugdzorg en Wmo
 • Participatiewet  
 • Welzijn                                              
 • Schulddienstverlening en armoedebeleid
 • Inburgering                                                      
 • Subsidiebeleid en gebouwenbeheer
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Volksgezondheid                                             
 • Cultuur                                                            
 • Communicatie                          
 • Personeel en organisatie

Nevenfuncties

Nevenfunctie bezoldigd/onbezoldigd
Voorzitter dagelijks bestuur GR Peelgemeenten onbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten onbezoldigd
Lid dagelijks bestuur GR Senzer

onbezoldigd

Lid algemeen bestuur GR Senzer onbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR GGD Zuidoost Brabant onbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur ODZOB onbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR BSOB onbezoldigd
Plv. lid vergadering van aangeslotenen stichting BIZOB onbezoldigd
Voorzitter Muziekgroep Imémato Boekel onbezoldigd
Bestuurslid Stichting Verwenevent onbezoldigd
Eigenaar SenS Tuinplanten VOF bezoldigd