Beleidsterreinen Zorg, Welzijn & Onderwijs

Taken

 • 2e locoburgemeester
 • Jeugdzorg en Wmo
 • Participatiewet  
 • Welzijn                                              
 • Schulddienstverlening en armoedebeleid
 • Inburgering                                                      
 • Subsidiebeleid en gebouwenbeheer
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Volksgezondheid                                             
 • Cultuur                                                            
 • Communicatie                          
 • Personeel en organisatie

Nevenfuncties

Nevenfunctiebezoldigd/onbezoldigd
Voorzitter dagelijks bestuur GR Peelgemeentenonbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR Peelgemeentenonbezoldigd
Lid dagelijks bestuur GR Senzer

onbezoldigd

Lid algemeen bestuur GR Senzeronbezoldigd
Lid algemeen bestuur GR GGD Zuidoost Brabantonbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur ODZOBonbezoldigd
Plv. lid algemeen bestuur GR BSOBonbezoldigd
Plv. lid vergadering van aangeslotenen stichting BIZOBonbezoldigd
Voorzitter Muziekgroep Imémato Boekelonbezoldigd
Bestuurslid Stichting Verweneventonbezoldigd
Eigenaar SenS Tuinplanten VOFbezoldigd