Vergroot afbeelding: afbeelding met daarop Mark, Tony en Hanneke voor het huidige pand van van den Acker Textielfabriek

Woningbouwproject op Van den Ackerterrein in Gemert

01 november 2023
Inwoners

De komende tien jaar bouwen we samen 2400 woningen in Gemert-Bakel, voor onze eigen inwoners, voor werknemers én voor de regio. Het college wil dat er vooral voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen gebouwd worden. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het college prioriteiten gesteld in de woningbouwprojecten die we als gemeente oppakken. Het plan ‘Van den Ackerterrein in Gemert’ is één van de woningbouwprojecten die door de gemeente met prioriteit wordt behandeld.

Plan

De gemeente heeft met vastgoedontwikkelaar Vrijborg op 31 oktober 2023 een intentieovereenkomst gesloten voor het ontwikkelen van woningbouw op het voormalige Van den Ackerterrein in Gemert. Vrijborg richt zich als ontwikkelaar op vastgoed met een grote maatschappelijk impact. Ze hebben daarbij een sterke focus op woonzorg- en woningontwikkeling voor senioren.

Met respect voor de geschiedenis, wil de ontwikkelaar samen met familie van den Acker graag de industriële uitstraling terug laten komen in het plan. Dit plan heeft als doel om bij te dragen aan een aantrekkelijker centrum voor Gemert om zo deels invulling te geven aan de ambities uit het Centrumplan Gemert.

Woningen voor alle doelgroepen

Wethouder Wonen, Hanneke Coppens: “Deze ontwikkeling biedt mooie kansen voor onze inwoners die op zoek zijn naar een (andere) woning. De woningbehoefte is nog altijd groot. Daarom willen we graag samen met Vrijborg vol energie aan de slag met dit plan!”

Hoe het plan er precies uit komt te zien is nu nog niet bekend. Het sluit in ieder geval aan op onze Woonvisie. Dit betekent dat er ruimte komt voor verschillende soorten woningen voor verschillende doelgroepen. Het gaat dan om koopwoningen veelal in het betaalbare segment en sociale huurwoningen in samenwerking met woningbouwvereniging Goed Wonen. Ook zal er een woonzorghuis komen voor senioren met een intensieve zorgvraag als dementie.

Vervolgstappen

De komende periode gaan partijen om tafel om te komen tot een schetsplan. Zodra dat gereed is, zal Vrijborg de omgeving betrekken bij de verdere planvorming.

Kijk voor meer informatie op de webpagina over woningbouwversnelling